DNB Global Indeks A

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 2.37 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
394.38 SEK
Kursförändring en dag
- 0.54 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.22 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
DN
DNB Global Indeks A

För att uppnå en exponering som liknar sammansättningen i indexet ska fondens medel investeras i de aktier som vid var tid utgör aktierna i indexet. Dock hålls företag som inte uppfyller DNBs etiska minimistandard utanför fondens investeringsområde.

ISIN
NO0010582984
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 september 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Eirik Torbjørn Hauge
Förvaltat fonden sedan
1 september 2015
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.2 %

Största regioner

USA 66.3 %
Euroland 9.5 %
Japan 7.6 %
Europa exkl. euroland 5.4 %

Största branscher

Teknik
19.7 %
Finans
14.6 %
Sjukvård
13.3 %
Konsument, cyklisk
11.4 %
Industri
10.6 %
Kommunikation
9.4 %