Spara hållbart med aktier

Upp

Att investera hållbart med aktier kan göras på flera olika sätt. Du kan som exempel välja att investera i företag som uttryckligen arbetar för bra arbetsvillkor och ett mer jämställt samhälle. Andra alternativ kan vara att rikta in sig på klimatfrågor, eller undvika investeringar i bolag som säljer vapen, tobak med mera.

De aktiealternativ vi presenterar nedan är baserade på Sciencebasedtargets.org som är ett initiativ och partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, WRI (World Resource Institute) och WWF.

Initiativet hjälper företag att avgöra hur mycket de ska minska sina utsläpp för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Det tar mer hänsyn till miljö och klimat, än samhälle- och bolagsstyrning (ESG-faktorer).

Företag med godkända klimatmål

Namn

Handla

AMD 

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autodesk 

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AstraZeneca 

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Husqvarna AB

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diageo

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hewlett Packard Co. (HP)

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Namn

Handla

General Mills 

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Host Hotels & Resorts

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kellogg

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lundbeck A/S

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PepsiCo

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NRG Energy

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Namn

Handla

Pfizer 

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Procter & Gamle

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sony 

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Walmart Stores

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nestlé

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur har urvalet gjorts?

De mål som godkänns betraktas som vetenskapligt baserade om de är i linje med nivån för den”decarbonization” (minskning av växthusgaser) som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader Celsius. Målsättningen att minska utsläppen beskrivs i den femte utvärderingsrapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC AR5) och ligger till grund för klimatmålen satta i Paris 2015.

Det finns bolag som dels åtagit sig att sätta klimatmål i sina verksamheter och sedan finns det de bolag som fått dem godkända av Science Based Targets. Ovan listar vi de bolag som fått dem godkända och som är tillgängliga för handel på Nordnet. På Science Based Targets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se bolagen som fått sina klimatmål godkända och åtagit sig att sätta klimatmål.

Finns det andra relevanta källor?

Som vi förklarar i texten ovan tar Science Based Targets mer hänsyn till miljö och klimat, än samhälle- och bolagsstyrning (ESG-faktorer). Vi lägger ingen värdering i företagen som listas här vad gäller framtida avkastning och inte heller hur väl de presterar i andra relevanta forum och hållbarhetsrankingar. Det är därför viktigt att du gör din egen analys och endast ser detta som inspiration.

Det här är ett val av referens för mer hållbara investeringar. Det finns andra källor som man också kan titta på för inspiration. Ett av dessa är fondbolaget RobecoSAMs årliga The Sustainability Yearbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med en allmän genomgång av hållbara investeringar ur ett globalt perspektiv, eller Corporate Knights och As You Sows årliga Carbon Clean 200-rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som listar de 200 största publika bolagen efter ”gröna intäkter”.

Under fliken "Verktyg" finner du S-Ray. Ett nytt verktyg där du kan utvärdera hållbarhet för över 4 000 av världens största noterade bolag. Här finns många Svenska och Nordiska bolag med. Verktyget är just nu endast tillgängligt på Engelska, men det är ett stort steg framåt i möjligheten för alla att analysera hållbarhet på företagsnivå.
Start S-Raylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är Science Based Targets?

Det är ett initiativ och partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, WRI (World Resource Institute), WWF och ett av We Mean Business koalitionsåtaganden.

Initiativet:

  • Visar företag som sätter vetenskapligt baserade klimatmål på sin hemsida och genom fallstudier, evenemang och media för att upplysa kring ökad innovation, minskad regulatorisk osäkerhet, stärkt förtroende hos investerare och förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft som genereras av att sätta vetenskapligt baserade klimatmål.
  • Definierar och främjar bästa praxis vid vetenskapliga klimatmålsättningar med stöd av en Technical Advisory Group.
  • Erbjuder resurser, workshops och handledning för att minska hindren för adoption.
  • Oberoende bedömer och godkänner företagens klimatmål.

Initiativets övergripande målsättning är att vid 2020, så ska målformulering av vetenskapligt baserade klimatmål vara praxis och standard för företag. Ambitionen är att spela en viktig roll i att driva ned de globala utsläppen av växthusgaser. Vetenskapligt baserade klimatmål blir också en grundläggande del av hållbara förvaltningsmetoder, vilket också bidrar starkt till klimatomställningen.

Kan hållbarhet generera högre avkastning?

Frågan kring vilken inverkan hållbarhet har på avkastningen har länge varit debatterad. Från att hållbarhetshänsyn ansågs ge ett "etiskt straff" på grund av färre investeringsmöjligheter och svårigheter att bevisa de positiva effekterna av hållbarhet är forskningen idag entydig - bolag och finansiella instrument som integrerar hållbarhet i sina verksamheter och förvaltningsmetoder är bättre positionerade att generera överavkastning.

Läs vårt blogginlägg "Hållbarhet ger bättre avkastninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" där vi går igenom en studie som analyserat utvecklingen i 180 bolag under 20 års tid, och värdet av att integrera hållbarhet i verksamheten.

Nordnet - upptäck ett mer hållbart sparande!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.