Spara hållbart med aktier

Upp

Att investera hållbart med aktier kan göras på flera olika sätt. Du kan som exempel välja att investera i företag som uttryckligen arbetar för bra arbetsvillkor och ett mer jämställt samhälle. Andra alternativ kan vara att rikta in sig på klimatfrågor, eller undvika investeringar i bolag som säljer vapen, tobak med mera.

De aktiealternativ vi presenterar nedan är baserade på Sciencebasedtargets.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett initiativ och partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, WRI (World Resource Institute) och WWF.

Vi lägger ingen värdering i företagen som listas här vad gäller framtida avkastning och inte heller hur väl de presterar i andra relevanta forum och hållbarhetsrankingar. Det är därför viktigt att du gör din egen analys och endast ser detta som inspiration.

Initiativet hjälper företag att avgöra hur mycket de ska minska sina utsläpp för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Det tar mer hänsyn till miljö och klimat, än samhälle- och bolagsstyrning (ESG-faktorer).

Företag med godkända klimatmål enligt Science Based Targetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Namn

Läs mer / handla

AMD 

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autodesk 

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AstraZeneca

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diageo

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

General Mills

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hewlett Packard Co. (HP)

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Host Hotels & Resorts

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kellogg

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lundbeck A/S

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Namn

Läs mer / handla

McDonald’s Corporation

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nestlé

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nokia Oyj

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NRG Energy

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PepsiCo

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pfizer

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Procter & Gamble

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sony

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Walmart Stores

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Listan är uppdaterad per 2018.07.09. Listan ovan är utan inbördes ordning och består av ett urval av de bolag som fått sina mål godkända av Science Based Targets och som finns att handla på Nordnets plattform. Läs mer om vilka kriterier som krävs för att få godkända mål nedan i fliken "Hur har urvalet gjorts?".

Hur har urvalet gjorts?

De mål som godkänns betraktas som vetenskapligt baserade om de är i linje med nivån för den”decarbonization” (minskning av växthusgaser) som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader Celsius. Målsättningen att minska utsläppen beskrivs i den femte utvärderingsrapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC AR5) och ligger till grund för klimatmålen satta i Paris 2015.

Det finns bolag som dels åtagit sig att sätta klimatmål i sina verksamheter och sedan finns det bolag som fått dem godkända av Science Based Targets. För att ett företag ska bli godkänd behöver målen följa Science Based Targets utvalda kriterierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovan listar vi några av de bolag som fått sina mål godkända och som är tillgängliga för handel på Nordnet. På Science Based Targets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se alla bolag som fått sina klimatmål godkända eller åtagit sig att sätta klimatmål.

Finns det andra relevanta källor?

Som vi förklarar i texten ovan tar Science Based Targets mer hänsyn till miljö och klimat, än samhälle- och bolagsstyrning (ESG-faktorer).

Det här är ett val av referens för mer hållbara investeringar. Det finns andra källor som man också kan titta på för inspiration. Ett av dessa är fondbolaget RobecoSAMs årliga The Sustainability Yearbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med en allmän genomgång av hållbara investeringar ur ett globalt perspektiv, eller Corporate Knights och As You Sows årliga Carbon Clean 200-rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som listar de 200 största publika bolagen efter ”gröna intäkter”.

Under fliken "Verktyg" finner du S-Ray. Ett nytt verktyg där du kan utvärdera hållbarhet för över 4 000 av världens största noterade bolag. Här finns många Svenska och Nordiska bolag med. Verktyget är just nu endast tillgängligt på Engelska, men det är ett stort steg framåt i möjligheten för alla att analysera hållbarhet på företagsnivå.
Start S-Raylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är Science Based Targets?

Det är ett initiativ och partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, WRI (World Resource Institute), WWF och ett av We Mean Business koalitionsåtaganden.

Initiativet:

  • Visar företag som sätter vetenskapligt baserade klimatmål på sin hemsida och genom fallstudier, evenemang och media för att upplysa kring ökad innovation, minskad regulatorisk osäkerhet, stärkt förtroende hos investerare och förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft som genereras av att sätta vetenskapligt baserade klimatmål.
  • Definierar och främjar bästa praxis vid vetenskapliga klimatmålsättningar med stöd av en Technical Advisory Group.
  • Erbjuder resurser, workshops och handledning för att minska hindren för adoption.
  • Oberoende bedömer och godkänner företagens klimatmål.

Initiativets övergripande målsättning är att vid 2020, så ska målformulering av vetenskapligt baserade klimatmål vara praxis och standard för företag. Ambitionen är att spela en viktig roll i att driva ned de globala utsläppen av växthusgaser. Vetenskapligt baserade klimatmål blir också en grundläggande del av hållbara förvaltningsmetoder, vilket också bidrar starkt till klimatomställningen.

Kan hållbarhet generera högre avkastning?

Frågan kring vilken inverkan hållbarhet har på avkastningen har länge varit debatterad. Från att hållbarhetshänsyn ansågs ge ett "etiskt straff" på grund av färre investeringsmöjligheter och svårigheter att bevisa de positiva effekterna av hållbarhet är forskningen idag entydiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - bolag och finansiella instrument som integrerar hållbarhet i sina verksamheter och förvaltningsmetoder är bättre positionerade att generera överavkastning.

Läs vårt blogginlägg "Hållbarhet ger bättre avkastninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" där vi går igenom en studie som analyserat utvecklingen i 180 bolag under 20 års tid, och värdet av att integrera hållbarhet i verksamheten.

Detta är inte, och ska inte anses vara en investeringsrekommendation eller en inbjudan att köpa eller sälja värdepapper. När investerarbeslut fattas ska investeraren basera sitt beslut på egen bedömning och ta hänsyn till sina egna mål och ekonomiska situation. Investeringar och finansiella instrument innebär alltid risker. Värdet och avkastningen på investeringar kan förändras och det investerade kapitalet kan gå förlorat helt. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.