Upp

Information om handel i ETF:er listade i Nordamerika

Nordnet kommer på grund av nya regelverk inte längre kunna erbjuda köpordrar i nordamerikanska ETF:er och ETN/ETC.

Gäller från 1 januari 2018

 

Information kring amerikanska och kanadensiska ETF:er och andra ETP:er

På grund av nya europeiska regelverk som träder i kraft den 1 januari 2018 så kommer Nordnet inte längre kunna erbjuda möjligheten att köpa nordamerikanska börshandlade produkter som exempelvis ETF:erlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och certifikat (ETN/ETC). Detta beror på det nya europeiska regelverket MiFID II samt PRIIPs som träder i kraft den 1 januari 2018.

Nordnet har arbetat in i det sista för att nå en lösning på detta, samt varit i kontakt med många produktbolag i USA för att hitta en lösning. Detta är ingenting Nordnet styr över, och det drabbar alla banker i Sverige.

Du kan fortfarande behålla ditt innehav

Som innehavare av nordamerikanska ETF:er och/eller certifikat kommer du efter den 1 januari 2018 fortsättningsvis kunna sälja ditt innehav, förvara dina tillgångar, se kursuppdateringar i din depåöversikt samt ta emot eventuella utdelningar.

Däremot kommer det inte längre att vara möjligt att lägga några nya köpordrar efter den 1 januari 2018.

De nordamerikanska producenterna vi har haft kontakt med har inte möjlighet i dagsläget att inte delge europeiska banker den nödvändiga information som krävs med det nya regelverket, vi får inte heller producera delar av den här informationen själva. Därför kommer vi inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i värdepapper där vi inte kan uppfylla de nya direktiven.

Detta kan komma att ändras i framtiden om förutsättningarna ändras så att de nordamerikanska producenterna kan delge sådan information som anses nödvändig för att Nordnet och andra distributörer ska kunna distribuera produkterna.

Kort om MiFID II & PRIIPs

MiFID II och MiFIR antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på Nordnet, som distributör av finansiella instrument, att för sina kunder visa på alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.

Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID), på max tre sidor, ska på ett lättförståeligt sätt lämna information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.

Du kan läsa mer om hur MiFID II påverkar dig som kund här.

Nordnet har fortsatt bredast utbud på ETF:er

Nordnet erbjuder sedan länge även möjlighet att investera i börshandlade produkter i Tyskland, där du kan hitta många alternativ till de amerikanska. Vi kommer även efter årsskiftet erbjuda handel i börshandlade produkter i Tyskland och Norden givet att vi på Nordnet fått all nödvändig information för att kunna distribuera produkten.

Om du har handlat ETN och ETCer, oftast bull & bear certifikat och/eller med hävstång eller söker ännu fler exponeringar förutom ETF:er så har vi ett brett utbud som vi erbjuder courtagefritt genom Nordnet Markets. Läs mer om vårt erbjudande i Nordnet Markets härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Populära USA-exponeringar som även handlas i Tyskland

Namn

Handla

Kortnamn

Basvaluta

Exponering

Faktablad

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SXR8

USD

S&P 500

Öppna

Source S&P 500 UCITS ETF

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

P500

USD

S&P 500

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IS0E

USD

Guld

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyxor UCITS ETF China Enterprise

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

L8I1

CNY

Kina

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 1C

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DXS7

VND

Vietnam

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

QDVG

USD

Amerikansk hälsovårdssektor

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF USD (Acc)

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SXRV

USD

Största icke-finansiella aktier på Nasdaq USA

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2B76

USD

Automatisering & robotisering

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyxor MSCI World UCITS ETF

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LYYA

USD

Global

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SPDR S&P U.S Technology Select Sector UCITS ETF

Köplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ZPDT

USD

Amerikansk teknologisektor

Öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur många ETF:er erbjuder ni handel i efter årsskiftet?

Nordnet kommer fortsätta erbjuda ETF-handel i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Detta är tillsammans cirka över 1250 ETF:er som fortsatt kan handlas på vår plattform även efter årsskiftet.

Vad innebär valutahedge?

Valutasäkring minskar effekten av fluktuationer i växelkurserna mellan valutorna på aktierna som ingår i indexet och valutan för ETF:en, fondens basvaluta. Om te.x fonden investerar i värdepapper i USD, och fondens basvaluta är EUR så tar man även en valutarisk för valutaparet USD/EUR. Med valutasäkring så tillämpar man skyddsåtgärder för att minska eller eliminera denna risk, genom olika typer av finansiella instrument.

Vad kostar det att handla en ETF i Tyskland?

ETF:er handlas precis som aktier över börsen, du betalar därmed precis som aktier courtage på dina ETF-affärer. Utöver detta löper ETF:er också med en förvaltningsavgift, precis som en fond. Mer information om denna avgift finner du i faktabladet på respektive ETF:s handelssida på Nordnet, eller via leverantörens egna hemsida där du också finner kompletterande information om ETF:en.

Disclaimer

Ovan lista är enbart förslag på ett fåtal av många ETF:er som är populära bland våra kunder på den amerikanska marknaden, men där liknande produkter är även listade på Xetra, där Nordnet erbjuder handel. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Nordnet har ej mottagit någon ersättning för att nämna produkterna i ovan lista.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret, i listan ovan samt på fondens produktsida på nordnet.se.

Svar på vanliga frågor

Nedan kan du se vilka ersättningar Nordnet mottar per produktområde, samt storleken på ersättningen.

Varför kan jag inte längre handla börshandlade produkter i USA & Kanada?

Detta beror på det nya regelverket MiFID II samt PRIIPs som införs i Europa den 1 januari 2018. Detta ställer nya krav på vilken information vi som distributör behöver tillhandahålla, information som vi inte kommer få från de nordamerikanska producenterna. Nordnet har arbetat hårt under 2017 för att de ska tillhandahålla all den information som krävs enligt regelverket för oss att erbjuda handel, men det har ej varit framgångsrikt. Då Nordnet ej skulle leva upp till de nya regelverken, så blir vi tvungna att spärra möjligheten för nya investeringar.

Observera dock att du som innehavare fortsättningsvis kommer kunna ha kvar ditt befintliga innehav och att du alltid kommer att kunna sälja precis som vanligt.

Detta är ett problem som drabbar alla banker i Sverige, och inte enbart Nordnet.

Är detta ett permanent beslut?

Nej, inte nödvändigtvis.

Ifall Nordnet i framtiden kan ta del av den nödvändiga information som regelverken kräver så kommer vi återigen kunna erbjuda köpordrar.

Kommer jag kunna behålla mitt befintliga innehav?

Ja. Vi kommer inte att tvångssälja någons innehav till följd av detta. Som innehavare kommer du fortsatt kunna förvara de produkter som du har köpt innan årsskiftet, se kursuppdatering samt ta emot utdelningar precis som vanligt. Önskar du sälja kommer du kunna göra det via vår hemsida eller genom att kontakta våra mäklare på telefon.

Kommer dessa produkter att ersättas?

För många av de börshandlade produkter som är listade i USA finns redan motsvarigheter noterade på de marknadsplatser vi erbjuder handel på i dagsläget. Över 80% av våra kunders innehav i amerikanska ETF:er har en motsvarande ETF i Tyskland. På Xetra i Tyskland finns redan ett flertal av de allra populäraste ETF:erna tillgängliga med exponering mot t.ex. S&P 500 och Guld.

Vidare erbjuder vi courtagefri handel på ett brett utbud av olika certifikat och warranter i Norden på bland annat aktier, index och råvaror inom ramen för Nordnet Marketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där vi även planerar att utöka utbudet av olika tillgångsslag.

Gäller detta alla kontotyper och kundtyper?

Ja.

Påverkar de nya regelverken alla banker och nätmäklare?

Ja, de nya regelverken påverkar alla banker och nätmäklare i Sverige.

För mer information, kontakta Nordnets kundservice på 08 506 330 00.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.