Hoppa till huvudinnehållet

Information om nordamerikanska ETF:er.


Information kring amerikanska och kanadensiska ETF:er och andra ETP:er

På grund av nya europeiska regelverk som träder i kraft den 1 januari 2018 så kommer Nordnet inte längre kunna erbjuda möjligheten att köpa nordamerikanska börshandlade produkter som exempelvis ETF:er och certifikat (ETN/ETC). Detta beror på det nya europeiska regelverket MiFID II samt PRIIPs som träder i kraft den 1 januari 2018.

Nordnet har arbetat in i det sista för att nå en lösning på detta, samt varit i kontakt med många produktbolag i USA för att hitta en lösning. Detta är ingenting Nordnet styr över, och det drabbar alla banker i Sverige.

Du kan fortfarande behålla ditt innehav.

Som innehavare av nordamerikanska ETF:er och/eller certifikat kommer du efter den 1 januari 2018 fortsättningsvis kunna sälja ditt innehav, förvara dina tillgångar, se kursuppdateringar i din depåöversikt samt ta emot eventuella utdelningar.

Däremot kommer det inte längre att vara möjligt att lägga några nya köpordrar efter den 1 januari 2018.

De nordamerikanska producenterna vi har haft kontakt med har inte möjlighet i dagsläget att inte delge europeiska banker den nödvändiga information som krävs med det nya regelverket, vi får inte heller producera delar av den här informationen själva. Därför kommer vi inte längre kunna erbjuda möjligheten att investera i värdepapper där vi inte kan uppfylla de nya direktiven.

Detta kan komma att ändras i framtiden om förutsättningarna ändras så att de nordamerikanska producenterna kan delge sådan information som anses nödvändig för att Nordnet och andra distributörer ska kunna distribuera produkterna.

Kort om MiFID II & PRIIPs.

MiFID II och MiFIR antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. EU-direktiven MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) och PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance Products) ställer bland annat krav på Nordnet, som distributör av finansiella instrument, att för sina kunder visa på alla kostnader och avgifter som är relaterade till en investering i ett särskilt instrument, kunna visa upp information om produktens risker och egenskaper samt tillhandahålla ett s.k. KID-dokument, även kallat faktablad.

Förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) syftar till att införa en gemensam standard för produktinformation, faktablad, till icke-professionella kunder. Faktabladet (Key Information Document, KID), på max tre sidor, ska på ett lättförståeligt sätt lämna information till konsumenter om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Faktabladet ska kommunicera basfakta om produkten samt information om vilka risker och kostnader som är förenade med en investering i produkten.

Du kan läsa mer om hur MiFID II påverkar dig som kund här.

Nordnet har fortsatt bredast utbud på ETF:er

Nordnet erbjuder sedan länge även möjlighet att investera i börshandlade produkter i Tyskland, där du kan hitta många alternativ till de amerikanska. Vi kommer även efter årsskiftet erbjuda handel i börshandlade produkter i Tyskland och Norden givet att vi på Nordnet fått all nödvändig information för att kunna distribuera produkten.

Om du har handlat ETN och ETCer, oftast bull & bear certifikat och/eller med hävstång eller söker ännu fler exponeringar förutom ETF:er så har vi ett brett utbud som vi erbjuder courtagefritt genom Nordnet Markets. Läs mer om vårt erbjudande i Nordnet Markets här.

FAQ.

Hur många ETF:er erbjuder ni handel i efter årsskiftet?

Nordnet kommer fortsätta erbjuda ETF-handel i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Detta är tillsammans cirka över 1250 ETF:er som fortsatt kan handlas på vår plattform även efter årsskiftet.

Vad kostar det att handla en ETF i Tyskland?

ETF:er handlas precis som aktier över börsen, du betalar därmed precis som aktier courtage på dina ETF-affärer. Utöver detta löper ETF:er också med en förvaltningsavgift, precis som en fond. Mer information om denna avgift finner du i faktabladet på respektive ETF:s handelssida på Nordnet, eller via leverantörens egna hemsida där du också finner kompletterande information om ETF:en.

Vad innebär valutahedge?

Valutasäkring minskar effekten av fluktuationer i växelkurserna mellan valutorna på aktierna som ingår i indexet och valutan för ETF:en, fondens basvaluta. Om te.x fonden investerar i värdepapper i USD, och fondens basvaluta är EUR så tar man även en valutarisk för valutaparet USD/EUR. Med valutasäkring så tillämpar man skyddsåtgärder för att minska eller eliminera denna risk, genom olika typer av finansiella instrument.

Disclaimer.

Ovan lista är enbart förslag på ett fåtal av många ETF:er som är populära bland våra kunder på den amerikanska marknaden, men där liknande produkter är även listade på Xetra, där Nordnet erbjuder handel. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Nordnet har ej mottagit någon ersättning för att nämna produkterna i ovan lista.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret, i listan ovan samt på fondens produktsida på nordnet.se.