Hoppa till huvudinnehållet

Lär känna serieförvärvaren Storskogen

Börsnoteringen av Storskogen ser ut att bli den tredje största någonsin på svenska börsen och börsvärdet blir initialt på cirka 62 miljarder. Sedan starten för ungefär ett decennium sedan har man hunnit med att förvärva över 144 små och medelstora företag. Jag fick möjligheten att träffa Daniel Kaplan som är en av grundarna och idag VD. Kolla in klippet.

Dessutom har jag fått möjlighet att ställa några frågor som tillsammans ger dig en rätt så bra bild av Storskogen. Du hittar dem här!

  1. Ni får ofta epitetet serieförvärvare efter alla företag ni köpt senaste åren. Berätta gärna med egna ord, vad gör Storskogen och övergripande vilka är era affärsområden och marknaden?

Storskogen startade utifrån observationen att det fanns lönsamma små och medelstora bolag som av olika skäl letade efter en ny ägare, ofta generationsskiftesbolag utanför storstadsregionerna. Bolagen var inte sällan för små för en riskkapitalist eller för stora för bolagets egna anställda att ta över. Det var ur detta tomrum som idén till Storskogen föddes, att förvärva lönsamma små och medelstora bolag, med ambition att ta ansvar för bolagen med en evig ägarhorisont.

Idag består Storskogen av 99 affärsenheter, som kan vara enskilda bolag eller bolag med underliggande dotterbolag. Dessa är i sin tur indelade i 12 branschvertikaler som i sin tur är indelade i tre affärsområden: Industri, Tjänster och Handel.

  1. Vad letar ni efter för typ av företag när ni genomför förvärv, vilka krav ställer ni?

Storskogens grundläggande kriterier för nya affärsenheter, så kallade plattformsförvärv, är att verksamheterna har sitt huvudsäte i en av våra fokusregioner; Norden, Tyskland, Österrike, Schweiz eller Storbritannien. Bolagen ska ha verksamheter med låg risk, starka kassaflöden och hållbara affärsmodeller. Detta kräver att verksamheterna bland annat har hållbara konkurrensfördelar och verkar inom nischer med långsiktigt attraktiva makrotrender, är verksamma inom stabila branscher som inte är föremål för politiska risker, är lönsamma och stabila samt har en ESG-kompatibel affärsmodell. Vi har även ett flertal finansiella kriterier och vi förvärvar mer än 50 procent av bolagen med rätten att förvärva upp till 100%.

  1. Ni har gjort ca 144 förvärv sedan start och över 40 st bara under 2021. Varför vill en entreprenör sälja sitt bolag till er tror ni?

Det kan naturligtvis variera från fall till fall, men generellt tror vi att bolagssäljare appelleras av vår eviga ägarhorisont, det vill säga att vi har en ambition att vara kvar och ta ägaransvar för förvärvade bolag med ett evigt ägarperspektiv. Och faktum är att vi aldrig vare sig lagt ner eller sålt något av de bolag vi förvärvat. Med det sagt kan bolagssäljare känna sig trygga när de säljer sitt livsverk till Storskogen att vi kommer jobba för att vara den bästa möjliga ägaren. Det kan också vara så att bolagssäljare stannar kvar i sin roll och känner att de får större möjligheter att driva vidare sitt bolag men med en större ägare i ryggen – det kan leda till att Storskogen exempelvis stöttar bolagen med kapital för investeringar eller tilläggsförvärv.

  1. Som investerare i Storskogen är man nyfiken på vilka finansiella målsättningar har ni framåt?

Storskogens styrelse har fastställt ett antal finansiella mål inför Storskogens notering på Nasdaq Stockholm som är kopplade till vår tillväxtstrategi. Samtliga mål återfinns här:

MålInfo
EBITA-tillväxt– År 2021 förutspås uppvisa en stark tillväxt, driven av både organisk utveckling och förvärvstakten.
– Storskogen avser att fortsätta sin förvärvsstrategi och upprätthålla tillväxtnivåer i linje med historiska resultat. Förvärv utgör den främsta tillväxtdrivaren och kommer att finansieras av genererade kassamedel och framtida skuldemissioner i enlighet med Storskogens kapitalstrukturpolicy.Vid betydande förvärvsaktivitet, som drivs av tillgången till attraktiva förvärvsobjekt, kan Storskogen använda eventuella framtida aktieemissioner för att accelerera tillväxten i den utsträckningmarknadsförhållandena är gynnsamma.
– Organisk EBITA-tillväxt1), efter 2021, förväntas ligga i linje med en real BNP-tillväxt på de marknader där Storskogen verkar, plus 1–2 procentenheter, samt förväntas drivas av koncernbolagens operationella utveckling och större tillväxtbidrag från koncernbolag utanför Sverige.
EBITA-marginalStorskogens mål är att bibehålla en EBITA-marginal2)om cirka tio (10) procent i genomsnitt i linjemed den historiska utvecklingen av Storskogens diversifierade portfölj av lönsamma ochstabila företag.
Justerad kassagenereringStorskogens mål är att uppnå en Justerad kassagenerering3) över 70 procent beräknat på den senastetolvmånadersperioden, med genomsnittligt låga kapitalbehov inom Koncernen och ett starkt fokuspå kassagenerering.
BelåningsgradStorskogen avser att investera sitt kassaflöde i organiska tillväxtinitiativ och förvärv samt upprätthålla en ansvarsfull kapitalstruktur. Storskogens mål är att kvoten av Nettoskuld genom Justerad RTM EBITDA4)ska vara 2,0–3,0x. Beroende på timing av förvärv kan belåningsgradentemporärt vara högre än 3,0x men förväntas inte överstiga 3,5x.
UtdelningspolicyStorskogens styrelse har antagit en utdelningspolicysom innebär att utdelningen ska motsvara 0–20 procent av årets resultat.
1)Beräknat som förändringar i EBITA, exklusive förvärvs- och avyttringseffekter från förvärv, jämfört med motsvarande period föregående år.
2)Beräknat som EBITA i procent av nettoomsättning.
3)Beräknat som Operativt kassaflöde i procent av Justerad EBITDA.
4)Beräknad som Nettoskuld jämfört med Justerad RTM EBITDA.
  1. Nu är ni aktuella till börsen, på vilket sätt förändrar det er verksamhet och varför vill ni till börsen?

Vi kommer kunna interagera med kapitalmarknaderna på ett mer effektivt sätt för att till exempel finansiera våra fortsatta expansionsplaner – inte minst i våra nyare geografiska områden som Storbritannien, Tyskland och Schweiz och övriga Norden. Dessutom kommer en noterad miljö också innebära att fler får upp ögonen för Storskogen och att vårt varumärke och vad vi står för underlättar vår operationella verksamhet, som exempelvis att det kan locka till sig fler bolagssäljare och även underlätta i rekryteringsprocesser.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
2 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2021-09-29 20:31

när kan man teckna?

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2021-09-30 14:44

Den är öppen för teckning nu. Du hittar det på: https://www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/storskogen/nordnets-disclaimer

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm