Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Bull & Bear-certifikat

Vad är Bull & Bear-certifikat?

Ett certifikat är en investeringsprodukt vars värdeutveckling beror på en underliggande tillgång så som aktie, index, råvara eller valuta.
Certifikat har en daglig hävstång. Det innebär att värdet på produkten utvecklas med hävstången multiplicerat med den underliggande tillgångens dagsutveckling.

Hävstången gör att värdet på din investering förändras snabbare än värdet på den underliggande tillgången. Därför säger man att certifikat har en högre risk.

Vad är Bull & Bear?

Bull certifikat innebär att du spekulerar i uppåtgående marknad för den underliggande tillgången.

Bear certifikat ger den motsatta effekten, alltså att den ökar i pris när den underliggande tillgången faller i pris.

Om certifikatet har en hävstång visas denna genom att namnet på instrumentet innehåller ett X följt av en multiplikator för hävstången.

Tänk på

Hävstången har en daglig förändring vilket gör det svårt att förutsäga utvecklingen över en lång tidsperiod.

En investering med X5 hävstång samtidigt som underliggande tillgång stiger med 10% på ett år så går det inte att säga vad din avkastning blir på förhand. Det beror på hur utvecklingen har varit varje dag under året.

Vad innebär daglig hävstång?

Det som skiljer en certifikats utveckling från andra derivatinstrument är att hävstången ställs om för varje dag och ger dig den hävstång som instrumentet anger. Exempelvis om du köper Bull X2 så kommer du få en avkastning på ditt certifikat som är 2 gånger den underliggande tillgångens utveckling.

Utvecklingen räknas från gårdagens stängning till dagens stängning. Du får den utvecklingen multiplicerat med den angivna hävstången i certifikatet. Ett exempel på hur utvecklingen ser ut ser du i bilden nedan

Under en längre tidsperiod kan därför hävstången bli både mer eller mindre än vad man tänkt sig. Ska du investera i certifikat på lång sikt så vad medveten om detta, om du bara vill handla under en och samma börsdag så får det ingen effekt.

Tänk på när du handlar certifikat

Innan du handlar se till att ha kolla på:

  • Finansieringen.
    Hävstången kostar för dig som investerar i certifikat. Denna dras ifrån värdet på din investering varje natt.
  • Kredritrisk.
    Det är en emittent som har utfärdat certifikatet. Om den emittenten går i konkurs så kan hela din investering bli värdelös. Håll koll på vilken bank det är som emitterat just de certifikat du vill handla.
  • Köpa & Sälja.
    Det kan uppstå begränsning att köpa och sälja vid kraftiga kursrörelser eller om emittenten upplever tekniska problem. Ambitionen är givetvis att handeln skall fungera så ofta som möjligt.