Augmented Reality Fund A

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 18.61 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
117.26 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.48 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.92 %
Varav förvaltningsavgift
1.9 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
0 %
Au
Augmented Reality Fund A

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fondens medel ska huvudsakligen placeras i sådana värdepapper utgivna av bolag med verksamhet inom Augmented reality (”AR”), Virtual Reality (”VR”) eller Mixed Reality (”MR”), så som exempelvis produkter, tjänster, mjukvara, hårdvara eller plattformar som är baserade på, utgör ett led i eller möjliggör användandet av AR, VR eller MR-teknologi. Att Fonden är aktivt förvaltad innebär att Fonden inte följer något index utan investeringar baseras på Bolagets analyser.

ISIN
SE0011527829
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 september 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Magnus Nicklasson
Förvaltat fonden sedan
14 september 2018
AIFM Capital ABSlottsvägen 3G39233 Kalmar
0480363666http://www.plaincapital.se
Aktier
90.8 %
Kort ränta
9.2 %

Största regioner

USA 67.7 %
Asien tillväxt 9.0 %
Euroland 7.1 %
Kanada 5.8 %

Största branscher

Teknik
85.9 %
Konsument, cyklisk
9.5 %
Kommunikation
4.5 %