Nordnet Indeksfond Norge

Norge
Utveckling 1 år- 2.71 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
154.3 NOK
Kursförändring en dag
+ 0.29 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0 %
Varav förvaltningsavgift
0 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordnet Indeksfond Norge

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OBX-index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar.

ISIN
SE0005993110
Kategori
Norge
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 juni 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tobias Övelius
Förvaltat fonden sedan
24 juni 2014
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Aktier
96.9 %
Övrigt
3.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 97.3 %
Storbritannien 1.8 %
USA 0.4 %
Asien 0.4 %

Största branscher

Energi
22.5 %
Konsument, stabil
21.2 %
Finans
19.9 %
Kommunikation
11.7 %
Råvaror
10.6 %
Industri
7.9 %