Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur gör jag ett klagomål/reklamation?

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med någon tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta kundservice. Vid handelsrelaterade frågor vänder du dig till våra mäklare. Du kontaktar Nordnet på telefon 010-583 30 00 eller via meddelandecentralen.

Klagomål och reklamationer

Om du efter kontakt med oss enligt ovan fortfarande är missnöjd, har du möjlighet att framföra ditt klagomål till klagomålsansvarig hos Nordnet. Klagomålsansvarig är bolagets kommunikationschef. Att skicka in ett klagomål och få det prövat av Nordnet är alltid kostnadsfritt.

Klagomål avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av såväl Nordnet Bank AB som Nordnet Pensionsförsäkring AB kan skickas in på flera olika sätt. Du har möjlighet att skicka in ditt klagomål som ett meddelande i inloggat läge på Nordnets hemsida. Du kan också använda dig av detta klagomålsformulär, vilket signeras digitalt med BankID. Därutöver kan du även välja att framföra ditt klagomål via vanlig post. Klagomålet adresseras då till följande adress:

Nordnet
Klagomålsansvarig
Box 30099
104 25 Stockholm

 

För att vi på bästa sätt ska kunna handlägga ditt klagomål, vill vi uppmuntra dig att så tydligt som möjligt redogöra för ditt ärende. Några exempel på vad du gärna får ange i ditt klagomål:

  • Vilket konto ditt klagomål gäller

  • En beskrivning av händelseförloppet inklusive relevanta tidpunkter

  • Underlag i form av transaktionsnotor, korrespondens etc.

  • Eventuellt krav på ekonomisk ersättning

 

När behandlas din reklamation?

Vi eftersträvar att svara på klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om utredning av ärendet kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.
 

Här kan du läsa mer om hur Nordnets klagomålshantering.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm