Upp

Värdepappersbelåning

Belåna din portfölj från 1,19 % effektiv ränta


Ett värdepapperslån ger dig större flexibilitet och chans att agera på spännande investeringsmöjligheter. Ju lägre risk du har i din portfölj, desto större blir ränterabatt kan du få.

Du kan låna pengar med dina aktier, fonder eller andra värdepapper som säkerhet. Din ränta bestäms av två faktorer – vilken riskspridning du har i din portfölj och hur stor del av ditt totala låneutrymme du nyttjar.

Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Kom ihåg att ta del av nedan riskinformation innan du ansöker om värdepappersbelåning.

Risker - läs igenom innan du ansöker


Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de värdepapper som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet.

Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Det kan medföra en förlust, som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.

Samlad produkt- och riskinformation

Representativt exempel - värdepapperslån utan rabatt

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 6,10 % (2019-03-11). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 106 100 kr.

Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutrabatt (ränterabatt 1)

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 1,19 % (2019-03-11). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 101 190 kr.

Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutrabatt (ränterabatt 2)

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 2,69 % (2019-03-11). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 102 690 kr.


Öppna värdepapperslån

Aktie- och fonddepå

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkring

Få vår allra lägsta ränta

För att få vår lägsta ränta på ditt lån behöver du aktivera vår Knockoutrabatt. Mer information hittar du här.

"Med belåning ökar mina möjligheter att fatta
snabba beslut."

”Med värdepappersbelåning ökar mina möjligheter att fatta snabba beslut. Jag har bra riskspridning i min portfölj och betalar därför bara 1,19 procents ränta när jag nyttjar min kredit. Outnyttjad kostar den mig inte något.”

Stefan, Investerare på Nordnet sedan 2003

Räkna ut vilken ränta du får

Din portfölj bestämmer räntan

Vårt värdepapperslån utgår alltid från en effektiv ränta på 6,10 procent. På den räntan har du sedan möjlighet att få rabatt.

Rabatten bestäms av två faktorer; riskspridningen i portföljen och hur stor del av ditt totala belåningsvärde du utnyttjar.

Aktivera rabatten för bättre pris

Med ett enkelt knapptryck aktivierar du rabatten. Systemet känner dagligen av hur din portfölj ser ut och vilken ränterabatt du får. En eventuell ändring av din rabatt sker redan samma dag.

Enkelt, eller hur?


Uppfyller du de här kraven kan du få 1,19 % effektiv ränta

Uppfyller du de här kraven kan du få 2,69 % effektiv ränta

Om du inte uppfyller kraven får du en effektiv ränta om 6,10 procent. Kom ihåg att ta del av hela rabattvillkoret innan du ansöker.

Lär dig mer om värdepappersbelåning

Svar på vanliga frågor

Varför ska jag belåna min depå?

De flesta som väljer att belåna sin depå gör det för att skapa handlingsutrymme och flexibilitet. Att ha ett godkänt belåningsavtal innebär att du kan agera snabbt på intressanta marknadshändelser.

Det är förstås viktigt att känna till vilka risker belåning innebär. Det kan du läsa mer om högre upp på den här sidan.

Hur mycket får jag låna?

Nordnets kreditavdelning sätter först och främst en kreditlimit som är den maximala krediten du kan utnyttja. Den styrs bland annat av dina inkomster, ditt samlade kapital med mera. Därefter kan du maximalt låna så mycket som portföljens belåningsvärde uppgår till.


Hur skaffar jag belåning för mitt företag?

När du ansöker om belåning för företag fyller du i och skickar in en ansökningsblankett. Ansökan för respektive kontotyp hittar du i Nordnets blankettförråd.

Ring gärna kundservice på 010-583 30 00 om du har frågor.

Blankettförrådet

Vad avgör vilket belåningsvärde en aktie har?

Det avgörs av aktiens omsättning, fundamenta samt Nordnets koncentration av utlåning - det vill säga hur många som vill belåna en viss aktie.

För mer information om vilka belåningsgrader som gäller för olika aktier, se den här sammanställningen.

När betalar jag ränta?

Räntan debiteras sista bankdagen varje månad. Du betalar bara ränta för de dagar du har utnyttjat din kredit.

Var vänder jag mig om jag vill ha hjälp?

Kontakta vår kundservice på 010-583 30 00 om du har frågor om värdepappersbelåning.

Fler möjligheter med belåning

Blankning - sälj aktier du inte äger

Enkelt uttryckt betyder blankning att du säljer aktier du inte äger, för att vid en senare tidpunkt köpa tillbaka dem. Har kursen på aktien fallit när du köper tillbaka, tjänar du på handeln. Nordnet lånar för din räkning dessa aktier på marknaden och levererar dem till köparen.

Du betalar samma courtage när du blankar som när du säljer. Du betalar även en administrationsavgift och en låg ränta för värdepapperslån, om du inte köper tillbaka de blankade aktierna samma dag.

 • Tjäna pengar i nedgång
 • Handla till samma låga courtage
 • Möjlighet att betala tillbaka när som helst

 

Blankning är förenat med en betydande risk. Kom ihåg att ta del av riskinformationen nedan innan du ansöker.

Så fungerar blankning

När du blankar en aktie, lägger du en helt vanlig säljorder. Du väljer att sälja en aktie som du inte har i din depå. Nordnet lånar aktien åt dig. När du vill stänga din order lägger du en köporder i aktien du blankat.

Säkerhetskrav

Hos Nordnet redovisas säkerhetskravet som ett negativt belåningsvärde motsvarande 115 - 200 % av marknadsvärdet. Detta innebär att belopp tillgängligt för handel kommer att minska med ett belopp motsvarande 15 - 100 % av marknadsvärdet på den blankade aktien. Detta innebär också att säkerhetskravet ökar om aktien stiger.
För att undvika överbelåning är det därför viktigt att du har goda marginaler vid blankningsaffärer. När du lägger en säljorder för att blanka gör handelssystemet en kontroll att det finns tillräckliga säkerheter på din depå i form av kontanter och/eller belåningsvärde.

Se vilket säkerhetskrav som gäller för en specifik aktie här.

Vanliga frågor och svar om blankning

Regler och villkor

Regler och villkor

 • Gäller endast på aktie- och fonddepå med godkänt kreditavtal.
 • När blankningsavtalet beviljats ser du att tjänsten är aktiv under mina avtal och abonnemang.
 • Det är kostandsfritt att ansöka om blankningsavtal, courtage förekommer när du blankar aktier plus en ränta för varje dag du håller blankningen. Vid intradagsblankning utgår ingen ränta.
 • Du kan när som helst kvitta din blankade position genom att köpa tillbaka samma antal aktier som du blankat
 • Urvalet aktier som är blankningsbara är begränsat och ändras med tiden. Kontakta telefonmäklare för fullständiga utbudet.

Nordnet ansvarar inte för direkt eller indirekt skada med anledning av de åtgärder som Nordnet kan komma att vidta med anledning av att kunden missköter blankningsmöjligheterna.

Risker

Om aktiepriset istället går upp finns det i teorin ingen begränsning för hur stor kursuppgången kan bli och därmed inte heller någon begränsning för hur stor din förlust kan bli. Kursuppgångar kan komma plötsligt och det är därför viktigt att ha en aktiv bevakning av marknaden när du blankar. Det finns också en risk att aktielån inte kan tas upp eller att långivaren kräver tillbaka sina aktier. Då måste blankade aktier återköpas.

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Öka ditt handelsutrymme med intradagslimit

Med intradagslimit kan du varje handelsdag göra större affärer och därmed öka möjligheten till större vinster. Samtidigt är det viktigt att beakta att ditt risktagande ökar. Vid dagens slut ska eventuellt negativt saldo i depån täckas av befintligt belåningsvärde.

Intradagslimiten som du utnyttjar under dagen måste återställas innan marknaden stänger, i annat fall blir du överbelånad. En intradagslimit är till för intradaghandel.

 • Ökar ditt handelsutrymme
 • Kostnadsfri tjänst
 • Kan normalt användas redan dagen efter att du ansökt

Intradagslimit är förenat med en betydande risk. Kom ihåg att ta del av riskinformationen nedan innan du ansöker.

Så fungerar intradagslimit

Intradagslimiten beräknas som summan av saldot och marknadsvärdet exklusive depåkrediter, värdet av derivatpositioner, eventuellt säkerhetskrav samt onoterade aktier.

Här till höger ser du ett exempel där du har 100 000 kr, och en intradagslimit på 100 000 kr. Du kan då lägga en köporder till ett värde av 200 000 kr.

Om aktier för 200.000 kr köps och aktiekursen förändras med 10% blir avkastningen på det egna kapitalet om 100.000 kr enligt tabellen till höger.

Avkastningen/förlusten blir som synes större än förändringen i aktiekursen då intradagslimit utnyttjas.

Tillgängligt för handel100 000 kr
Intradagslimit100 000 kr
Summa handelsutrymme och tillgängligt för handel under dagen200 000 kr
 Med intradagslimitUtan intradagslimit
Aktiekursen10 %- 10 %10 %- 10 %
Avkastning20 %- 20 %10 %- 10 %
Vinst/förlust20 000- 20 00010 000 - 10 000
Kapital kvar120 00080 000110 00090 000

Regler och villkor

Regler och villkor

 • Gäller endast för aktie- och fonddepå med godkänt kreditavtal.
 • När din intradagslimitansökan beviljats ser du att tjänsten är aktiv under mina avtal och abonnemang.
 • Kreditupplysning kan vid behov komma att inhämtas.
 • Intradagslimit kan när som helst sägas upp av antingen kunden eller Nordnet.
 • Intradagslimit är kostnadsfri.
 • Det egna kapitalet på depån måste uppgå till minst 10.000 kr för att VIPP-limiten ska aktiveras.
 • Intradagslimit uppgår till 100% av det på depån varje handelsdag aktuella egna kapital, dock högst 3 mkr.
 • Det åligger kunden att reglera utnyttjad intradagslimit senast vid handelsdagens slut. intradagslimiten får aldrig utnyttjas över natten.
 • ​Föreligger överbelåning på depån kommer intradagslimit att spärras tills dess överbelåningen är reglerad.
 • Har under dagen utnyttjad intradagslimit ej reglerats i och med att aktiemarknaden är stängd kommer den överbelåning som kan uppstå till följd av detta att hanteras i enlighet med de regler som Nordnet följer avseende överbelåning. En omprövning av intradagslimiten kommer samtidigt att göras av Nordnet, vilket kan innebära att intradagslimiten avregistreras från depån.

Nordnet ansvarar inte för direkt eller indirekt skada med anledning av de åtgärder som Nordnet kan komma att vidta med anledning av att kunden ej reglerar intradagslimiten vid dagens slut. För sådan åtgärd äger Nordnet rätt att ta ut en avgift i enlighet med prislistan.

Nordnet förbehåller sig rätten att ändra beräkningsgrunden för intradagslimit med omedelbar verkan utan att först meddela kunden.


Risker

När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Det är inte tillåtet att vara överbelånad, vilket depån är om belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit. Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.​

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.