Värdepappersbelåning

Upp

 1. Effektiv ränta från 0,99 %

  Du kan låna pengar av oss med dina aktier, fonder eller andra värdepapper som säkerhet. Pengarna kan du använda för nya investeringar i din portfölj, eller föra över till ett bankkonto och använda till vad du vill.

  Det kostar ingenting att ha ett outnyttjat belåningsavtal och Nordnet tar inte ut någon uppläggningsavgift eller andra avgifter i samband med belåningen. Det är först när du verkligen utnyttjar lånet under mer än en dag som du börjar betala ränta. Om du kvalificerar dig för Knockoutlånetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ränterabatt kan du få en effektiv ränta från 0,99 procent. Läs mer om villkoren här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Låna pengar med din portfölj som säkerhet

  Effektiv ränta från 0,99 %

  Större handelsfrihet

  Hävstång i portföljen

  Risker med värdepappersbelåning


  Risk

  Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de värdepapper som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet. Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Detta kan medföra en förlust som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.


  Representativt exempel - värdepapperslån utan rabatt

  Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 5,85 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 105 850 kr.

  Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutlånet (ränterabatt 1)

  Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 0,99 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 100 990 kr.

  Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutlånet (ränterabatt 2)

  Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 2,49 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 102 490 kr.


 2. Knockoutlånet

  Värdepapperslån med ränterabatt.

  Med Knockoutlånet kan du få ränterabatt när du tar en lägre risk. För att få rabatten behöver du ha fördelat dina investeringar på flera olika värdepapper och bara utnyttja en del av portföljens belåningsvärde.

  Vilken ränta du kan få efter Knockoutlånets rabatt bestäms av två saker:

  • Riskspridningen i din portfölj, där det finns ett maxtak på hur mycket din största aktie, ETF eller fond får utgöra av portföljens totala värde
  • Hur mycket du utnyttjar av ditt totala belåningsutrymme

  De fullständiga villkoren hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Få rabatten automatiskt när du aktiverat Knockoutlånet

  När du har aktiverat Knockoutlånetlänk till annan webbplats kommer du att få rabatten automatiskt när du uppfyller kriterierna. Du kan alltid se vilken ränterabatt du kan få, när du är inloggad.

  Om portföljen befinner sig innanför det ljusgröna fältet får du den bästa ränterabatten och därmed den bästa räntan. Ligger portföljen i det mörkgröna fältet eller utanför båda de gröna fälten kan du få större ränterabatt genom att öka riskspridningen och/eller minska belåningsgraden.

  Rabatten du får kan ändras om du gör förändringar i portföljen eller om portföljens marknadsvärde förändras. Den kan även ändras om vi gör förändringar i belåningsgraden för dina olika värdepapper.

  Med den bästa rabatten får du just nu en årlig effektiv ränta på 0,99 procent. Räntan är rörlig.  Om du är inloggad och har ett kreditavtal kommer du att se dina egna portföljer, annars visas exempelportföljer. Du kan se vad exempelportföljerna innehåller i grafen. För muspekaren över punkterna i grafen för att se de två exempelportföljerna.

  Så får du den bästa ränterabatten

  Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få den bästa rabatten (rabattnivå 1):

  • Maximalt 40 procent av portföljens totala belåningsvärde får vara utnyttjat.
  • Portföljen får inte innehålla blankade positioner, terminer eller optioner.
  • Inget enskilt finansiellt instrument får utgöra mer än 20 procent av depåns totala marknadsvärde om inte det finansiella instrumentet är en värdepappersfond eller specialfond (ej börshandlad fond) vilket i sådant fall får utgöra maximalt 60 procent av depåns totala marknadsvärde.

  Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få den näst bästa rabatten (rabattnivå 2):

  • Maximalt 60 procent av portföljens totala belåningsvärde får vara utnyttjat.
  • Portföljen får inte innehålla blankade positioner, terminer eller optioner.
  • Inget enskilt finansiellt instrument får utgöra mer än 25 procent av depåns totala marknadsvärde om inte det finansiella instrumentet är en värdepappersfond eller specialfond (ej börshandlad fond) vilket i sådant fall får utgöra maximalt 75 procent av depåns totala marknadsvärde.


  Här kan du läsa mer om villkoren för Knockoutlånet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Så här läser du grafen

  Portöljens största innehav och belåningsgrad bestämmer räntan

  Riskspridningen för din portfölj mäts utifrån hur stor andel som ditt största innehav utgör av portföljens marknadsvärde samt hur stor del av ditt belåningsutrymme som du utnyttjar.

  Exempel:

  Om du har fyra olika värdepapper i portföljen, där värdepapper A står för 10 procent, värdepapper B för 30 procent, värdepapper C för 23 procent och värdepapper D för 37 procent, så hamnar du på värdet 37 på x-axeln, Y-axeln står för hur står del av portföljens belåningsvärde som du utnyttjar.

  Exempel:

  Om din portfölj är värd 500 000 kronor och belåningsvärdet är 70 procent, kan du låna 350 000 kronor. Om du utnyttjar 100 000 kronor av dem utgör det ca 28,5 procent av belåningsvärdet och du hamnar på värdet 28,5 på y-axeln.

  Så ser du vilken ränta du får

  Om du aktiverat Knockoutlånet och hamnar inom det ljusgröna fältet, uppfyller du kriterierna för att få vår bästa rabatt, vilket ger en effektiv ränta på 0,99 procent. Hamnar du inom det mörkgröna fältet får du en rabatt som ger dig en effektiv ränta på 2,49 procent. Hamnar du utanför de gröna fälten, uppfyller inte din portfölj kriterierna för Knockoutlånet. Då lånar du till våra ordinarie villkor som du hittar i prislistanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Information om kreditlimit

  Kreditlimit

  Med ett godkänt belåningsavtal på din depå registreras en kreditlimit. Kreditlimiten är det maximala beloppet du skulle kunna låna. Hur mycket du kan låna, bestäms dock av vilka värdepapper du har på din depå eftersom dina värdepapper utgör säkerhet för belåningen. Vi räknar fram ditt belåningsvärde utifrån dina värdepappers marknadsvärde och belåningsgrad. Vi erbjuder belåningsgrader upp till 85 procent på aktier och 90 procent på fonder

  Exempel på kreditlimit

  • Du har fått en kreditlimit på 250 000 kr.
  • I din depå finns aktier i Ericsson B till ett marknadsvärde om 100 000 kr.
  • Ericsson B har en belåningsgrad på 80 procent.
  • Marknadsvärde Ericsson B: 100 000 kr
  • Depåns saldo är 0 kr
  • Tillgängligt för uttag/handel: 80 000 kr.

  Om du dessutom handlar nya värdepapper med belåningsvärde kan du nyttja även ditt nya belåningsvärde.

  På så sätt kan du t.ex. handla aktier för 350 000 kr med bara 100 000 kr i insatt kapital, om alla aktier du handlar har 80 % belåningsgrad.


  Risker och räkneexempel

  Risker med värdepappersbelåning

  Belåning med värdepapper som säkerhet är förknippat med en betydande risk. Om kursen på de värdepapper som du har köpt med lånade medel går ned är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta. Om din utnyttjade kredit överstiger det sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i din depå blir du överbelånad. Detta är inte tillåtet. Om du ändå blir överbelånad måste du omedelbart täcka underskottet. I annat fall riskerar du bland annat tvångsförsäljning av dina värdepapper. Detta kan medföra en förlust som kan överskrida storleken av det ursprungliga lånebeloppet.

  Ändring av ränterabatt

  Det är viktigt att veta att ränterabatten kan justeras till en annan nivå eller försvinna helt, till exempel när det sker förändringar i din portfölj. Här kan du läsa mer om villkoren.länk till annan webbplats


  Representativt exempel - värdepapperslån utan rabatt

  Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 5,85 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 105 850 kr.

  Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutlånet (ränterabatt 1)

  Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 0,99 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 100 990 kr.

  Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutlånet (ränterabatt 2)

  Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 2,49 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 102 490 kr.

 3. Investeringssparkonto och belåning

  Belåna dina värdepapper och köp mer av en aktie du tror mycket på

  En unik lösning för investeringssparkonto

  Vi har skapat en unik lösning som medför att du har möjlighet att belåna dina värdepapper på investeringssparkonto funktionellt på samma sätt som för en vanlig aktie- och fonddepå. Du gör affärer på ditt investeringssparkonto och kan till fullo utnyttja belåning av värdepapper enligt våra normala belåningsgrader.

  Ett belåningsvärde räknas fram utifrån dina värdepappers marknadsvärde och de utgör sedan säkerhet för belåningen.

  När du belånar dina värdepapper på ett investeringssparkonto är dina ränteutgifterna avdragsgilla privat eftersom kreditkontot ligger utanför belåningen och dina kapitalvinster är fria från kapitalvinstskatt.

  Se prislista för information om nominell och effektiv ränta

  Så här går det till

  Så här belånar du ditt investeringssparkonto

  Vid belåning av investeringssparkonto kommer ett nytt konto, Kreditkonto, att öppnas. Ditt investeringssparkonto pantsätts som säkerhet för krediten på Kreditkontot. Det är därmed Kreditkontot som belastas när du utnyttjar belåningsmöjligheten medan du genomför alla värdepappersaffärer på ditt investeringssparkonto.

  När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt Kreditkonto till ditt investeringssparkonto. Detta ses som en insättning på ditt investeringssparkonto varför din schablonskatt ökar när du utökar din belåning. Belåningsvärdet på investeringssparkontots tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

  När du minskar din belåning sker ingen automatisk likvidöverföring från ditt Investeringssparkonto till ditt Kreditkonto. Du bestämmer själv när återbetalning av krediten ska ske. Återbetalning kan ske från alla kontotyper där uttag är tillåtet.

  På din nettokredit (total kredit + saldo på investeringssparkonto) betalar du utlåningsränta enligt prislistan. För den del av saldo på Kreditkontot som motsvaras av ett saldo på investeringssparkontot får du en utlåningsränta som motsvarar din inlåningsränta.

  Eftersom ditt Kreditkontot ligger utanför investeringssparkontot är dina ränteutgifter avdragsgilla. Dina kapitalvinster på investeringssparkontot är dock fria från kapitalvinstskatt eftersom investeringssparkontot istället belastas med schablonskatt.

  Kapitalisering av skuldränta på Kreditkontot sker månadsvis på samma sätt som för vanliga värdepappersdepåer.

  Risker

  Risker med värdepappersbelåning

  När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du snabbt kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Inträffar situationen att belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit sägs depån vara överbelånad.

  Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet


 4. Kapitalförsäkring och belåning

  Kredit kan öka avkastningen på din depå

  Belåna dina värdepapper i en kapitalförsäkring

  Vi har skapat en unik lösning som medför att du har möjlighet att belåna dina värdepapper i en kapitalförsäkring funktionellt på samma sätt som för en vanlig aktie- och fonddepå. Du gör affärer i din kapitalförsäkring och kan till fullo utnyttja belåning av värdepapper enligt våra normala belåningsgrader.

  Ett belåningsvärde räknas fram utifrån dina värdepappers marknadsvärde och de utgör sedan säkerhet för belåningen.

  När du belånar dina värdepapper i en kapitalförsäkring är dina ränteutgifter avdragsgilla privat och dina reavinster är fria från kapitalvinstskatt.

  Se prislista för information om nominell och effektiv ränta

  Vanliga frågor och svar om belåningöppnas i nytt fönster

  Så här går det till

  Så här belånar du din kapitalförsäkring

  Vid belåning av Kapitalförsäkring kommer ett nytt konto, Kreditkonto, att öppnas i Nordnet Bank AB för din personliga/företagets räkning. Din Kapitalförsäkring pantsätts som säkerhet för krediten på Kreditkontot. Det är därmed Kreditkontot som belastas om du utnyttjar belåningsmöjligheten medan du gör alla affärer på din Kapitalförsäkringsdepå.

  Från och med 1 januari 2012 betalar du avkastningsskatt på dina insättningar. När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt kreditkonto till din Kapitalförsäkringsdepå. Detta ses som en insättning på din kapitalförsäkring och du betalar avkastningsskatt på den del du utökar din belåning med. Belåningsvärdet på kapitalförsäkringens tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

  När du minskar din belåning sker ingen automatisk likvidöverföring från din kapitalförsäkringsdepå till ditt kreditkonto. Du bestämmer själv när återbetalning av krediten skall ske och återbetalning kan ske från alla kontotyper där uttag är tillåtet. Det enda undantaget är vid årsskiftet då Nordnet hjälper till med en automatisk återbetalning till Kapitalförsäkringen, vilket leder till ett lägre ingående värde på din kapitalförsäkringsdepå och därmed lägre avkastningsskatt för det kommande året.


  Din skuld ligger på Kreditkontot i Nordnet Bank AB och dina tillgångar ligger i Kapitalförsäkringen hos Nordnet Pensionsförsäkring AB. Detta medför att dina ränteutgifter är avdragsgilla privat eftersom de sker på ett kreditkonto i banken och dina kapitalvinster är fria från kapitalvinstskatt eftersom de sker i en Kapitalförsäkring i försäkringsbolaget.

  Ränta

  Kapitalisering av skuldränta på Kreditkontot sker månadsvis på samma sätt som för vanliga värdepappersdepåer. Skuldräntor debiteras kreditdepån, vilka i likhet med övriga skuldräntor kan utnyttjas för avdrag i inkomstdeklarationen.

  Räntesatsen för din nettokredit (total kredit + saldo på Kapitalförsäkring) är enligt prislistan. För den delen av saldot på kreditkontot, där motsvarande del finns som saldo på Kapitalförsäkringen, får du samma utlåningsränta som du har inlåningsränta.


  Risker

  Risker med värdepappersbelåning

  När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du snabbt kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Inträffar situationen att belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit sägs depån vara överbelånad.

  Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet


 5. Blankning

  Tjäna pengar när börsen går ner

  Sälj aktier du inte äger

  Enkelt uttryckt betyder blankning att du säljer aktier du inte äger, för att vid en senare tidpunkt köpa tillbaka dem. Har kursen på aktien fallit när du köper tillbaka, tjänar du på handeln. Nordnet lånar för din räkning dessa aktier på marknaden och levererar dem till köparen.

  Här hittar du blankningsbara aktier.öppnas i nytt fönster

  Du betalar samma låga courtage när du blankar som när du säljer aktier. Du betalar också en administrationsavgift samt en låg ränta för värdepapperslån, om du inte köper tillbaka de blankade aktierna samma dag. Se priser för värdepappersbelåning och courtage i prislistan.

  Så här går det till

  Så här blankar du

  När du blankar en aktie, lägger du en helt vanlig säljorder. Du väljer att sälja en aktie som du inte har i din depå. Nordnet lånar aktien åt dig. När du vill stänga din order lägger du en köporder i aktien du blankat.

  Säkerhetskrav

  Hos Nordnet redovisas säkerhetskravet som ett negativt belåningsvärde motsvarande 115 - 200 % av marknadsvärdet. Detta innebär att belopp tillgängligt för handel kommer att minska med ett belopp motsvarande 15 - 100 % av marknadsvärdet på den blankade aktien. Detta innebär också att säkerhetskravet ökar om aktien stiger.
  För att undvika överbelåning är det därför viktigt att du har goda marginaler vid blankningsaffärer. När du lägger en säljorder för att blanka gör handelssystemet en kontroll att det finns tillräckliga säkerheter på din depå i form av kontanter och/eller belåningsvärde.

  Se vilket säkerhetskrav som gäller för en specifik aktie här.öppnas i nytt fönster

  Vanliga frågor och svar om blankninglänk till annan webbplats

  Risker

  Risker med blankning

  Om aktiepriset istället går upp finns det i teorin ingen begränsning för hur stor kursuppgången kan bli och därmed inte heller någon begränsning för hur stor din förlust kan bli. Kursuppgångar kan komma plötsligt och det är därför viktigt att ha en aktiv bevakning av marknaden när du blankar. Det finns också en risk att aktielån inte kan tas upp eller att långivaren kräver tillbaka sina aktier. Då måste blankade aktier återköpas.

  Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.

 6. Intradagslimit

  Kostnadsfri handelslimit som ger dig extra handelsutrymme under en handelsdag

  Möjligheterna med intradagslimit

  Med intradagslimit kan du varje handelsdag göra större affärer och därmed öka möjligheten till större vinster. Samtidigt är det viktigt att beakta att ditt risktagande ökar. Vid dagens slut ska ev. negativt saldo i depån täckas av befintligt belåningsvärde. Intradagslimiten som du utnyttjar under dagen måste dessutom återställas innan marknaden stänger, i annat fall blir du överbelånad. En intradagslimit är således till för intradag-handel.

  • Intradagslimiten är kostnadsfri
  • Intradagslimiten ökar ditt handelsutrymme genom att ditt saldo och marknadsvärdet av dina värdepapper (exkl. depåkrediter, värdet av derivatpositioner, eventuellt säkerhetskrav samt onoterade aktier) läggs till ditt handelsutrymme
  • Normalt kan du använda din intradagslimit redan dagen efter att du ansökt

  Så här går det till

  Så fungerar intradagslimit

  Intradagslimiten beräknas som summan av saldot och marknadsvärdet exklusive depåkrediter, värdet av derivatpositioner, eventuellt säkerhetskrav samt onoterade aktier.

  Här till höger ser du ett exempel där du har 100 000 kr, och en intradagslimit på 100 000 kr. Du kan då lägga en köporder till ett värde av 200 000 kr.

  Om aktier för 200.000 kr köps och aktiekursen förändras med 10% blir avkastningen på det egna kapitalet om 100.000 kr enligt tabellen till höger.

  Avkastningen/förlusten blir som synes större än förändringen i aktiekursen då intradagslimit utnyttjas.

  Tillgängligt för handel100 000 kr
  Intradagslimit100 000 kr
  Summa handelsutrymme och tillgängligt för handel under dagen200 000 kr
   Med intradagslimitUtan intradagslimit
  Aktiekursen10 %- 10 %10 %- 10 %
  Avkastning20 %- 20 %10 %- 10 %
  Vinst/förlust20 000- 20 00010 000 - 10 000
  Kapital kvar120 00080 000110 00090 000

  Regler och villkor

  Regler och villkor för intradagslimit

  • Gäller endast för aktie- och fonddepå.
  • När din intradagslimitansökan beviljats ser du att tjänsten är aktiv under mina avtal och abonnemang.
  • Kreditupplysning kan vid behov komma att inhämtas.
  • Intradagslimit kan när som helst sägas upp av antingen kunden eller Nordnet.
  • Intradagslimit är kostnadsfri.
  • Det egna kapitalet på depån måste uppgå till minst 10.000 kr för att VIPP-limiten ska aktiveras.
  • Intradagslimit uppgår till 100% av det på depån varje handelsdag aktuella egna kapital, dock högst 3 mkr.
  • Det åligger kunden att reglera utnyttjad intradagslimit senast vid handelsdagens slut. intradagslimiten får aldrig utnyttjas över natten.


  • ​Föreligger överbelåning på depån kommer intradagslimit att spärras tills dess överbelåningen är reglerad.
  • Har under dagen utnyttjad intradagslimit ej reglerats i och med att aktiemarknaden är stängd kommer den överbelåning som kan uppstå till följd av detta att hanteras i enlighet med de regler som Nordnet följer avseende överbelåning. En omprövning av intradagslimiten kommer samtidigt att göras av Nordnet, vilket kan innebära att intradagslimiten avregistreras från depån.


  Nordnet ansvarar ej för direkt eller indirekt skada med anledning av de åtgärder som Nordnet kan komma att vidta med anledning av att kunden ej reglerar intradagslimiten vid dagens slut. För sådan åtgärd äger Nordnet rätt att ta ut en avgift i enlighet med prislistan.

  Nordnet förbehåller sig rätten att ändra beräkningsgrunden för intradagslimit med omedelbar verkan utan att först meddela kunden.


  Risker

  Risker med intradagslimit

  När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Det är inte tillåtet att vara överbelånad, vilket depån är om belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit.

  Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.​

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.