Strukturerade produkter

Upp

Dela:

Dra fördel av den aktuella marknadssituationen

En strukturerad produkt är ett finansiellt värdepapper som är framtaget baserat på rådande marknadsförhållanden. Produkterna är ofta knutna till utvecklingen för ett eller flera index men kan även knytas till metaller eller aktier. Syftet med strukturerade produkter är att utnyttja kapitalmarknadens möjligheter att skapa placeringar som drar fördel av den aktuella marknadssituationen.

Handla din strukturerade produkt via oss

Vi ger inte ut egna strukturerade produkter. Istället erbjuder vi ett stort utbud av andra bankers strukturerade produkter till samma villkor som direkt hos utgivaren. Allt på ett enda ställe för att ge dig total valfrihet och bäst möjligheter att lyckas med ditt sparande.

Brett utbud av strukturerade produkter

Investera med eller utan kapitalskydd

Dra fördel av den aktuella situationen

Oberoende då vi erbjuder andra bankers produkter

Vad är en Aktieindexobligation?

Aktieindexobligationen är den enklaste formen av en strukturerad produkt. Det är en obligation vars avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex. Banker ger ut (emitterar) aktieindexobligationer som oftast har en löptid på två till fem år. Minsta belopp att placera är i regel 10 000 kronor. Kostnaden för att spara i en aktieindexobligation består av en avgift (courtage) på i regel 1-3% av beloppet.

Vid löptidens slut säljer man tillbaka ("löser in") obligationen och får då ut obligationens nominella värde. Man förlorar därför inte några pengar, utöver courtagekostnaden, eventuell överkurs, samt det man eventuellt "förlorar" i alternativ avkastning i riskfri ränta. Om indexet utvecklats positivt under löptiden får man dessutom en avkastning. Hur stor avkastning blir, beror alltså på indexets utveckling. Har indexet utvecklats negativt får man därför ingen avkastning. För att kunna köpa aktieindexobligationer behöver du öppna en depå.

Varför ska jag spara i Aktieindexobligationer?

Aktieindexobligationen kombinerar obligationens låga risknivå med optionens möjlighet till god avkastning. Tekniskt består aktieindexobligationen av en obligation, där räntan betalas ut vid förfallotidpunkten (en så kallad nollkupongare) samt av en eller flera optioner.

Denna sparform passar perfekt när man är rädd om sitt sparkapital men kan tänka sig att avstå riskfri avkastning mot möjligheten till hög avkastning.


Vilka strukturerade produkter kan jag ha i vilken depåtyp?

Investeringssparkonto

Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter som är föremål för daglig handel på följande marknadsplatser:

 • Aktietorget
 • First North
 • Nasdaq OMX Helsingfors
 • Nasdaq OMX Köpenhamn
 • Nasdaq OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic MTF
 • Oslo Börs och Oslo AxessKapitalpension, tjänstepension och privatpension

Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter som är föremål för daglig handel på följande marknadsplatser:

 • Aktietorget
 • First North
 • Nasdaq OMX Helsingfors
 • Nasdaq OMX Köpenhamn
 • Nasdaq OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic MTF
 • Oslo Börs och Oslo Axess
 • Eller annan reglerad marknad, alternativt MTF inom EES eller en motsvarande marknad utanför EES.

Produkten måste vara minst 90% kapitalskyddad.


Kapitalförsäkring
Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter som är föremål för daglig handel på följande marknadsplatser:

 • Aktietorget
 • First North
 • Nasdaq OMX Helsingfors
 • Nasdaq OMX Köpenhamn
 • Nasdaq OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic MTF
 • Oslo Börs och Oslo Axess
 • Eller annan reglerad marknad, alternativt MTF inom EES eller en motsvarande marknad utanför EES.IPS (Individuellt pensionssparande)
Aktieindexobligationer upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige:

 • Nasdaq OMX
 • NGM
 • Eller annan reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EU.

Produkten måste vara minst 90% kapitalskyddad.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.