Strukturerade produkter

Upp

Så fungerar en strukturerad produkt

En strukturerad produkt är ett finansiellt värdepapper ofta knutet till utvecklingen för ett eller flera index men kan även knytas till metaller eller aktier. Strukturerade produkter är ofta framtaget med en specifik marknadstro där din avkastning skapas om ett gäng villkor uppfylls. Det kan också bestå av räntebärande tillgångar för att sänka marknadsrisken för dig som investerare.

När man investerar i strukturerade produkter är det viktigt att man läser in sig på villkoren och avgifterna för att som investerare få en fullständig bild över dina möjligheter och risker.

Handla din strukturerade produkt via oss

Vi ger inte ut egna strukturerade produkter. Istället erbjuder vi ett stort utbud av andra bankers strukturerade produkter till samma villkor som direkt hos utgivaren. Allt på ett enda ställe för att ge dig total valfrihet och bäst möjligheter att lyckas med ditt sparande.

Fördelar med strukturerade produkter

Investera med eller utan kapitalskydd

Dra fördel av den aktuella situationen

Oberoende då vi erbjuder andra bankers produkter

Nackdelar med strukturerade produkter

Förstå löptiden då andrahandsmarknaden kan vara begränsad

Läs på om avgifterna som är kopplade till produkten

Kapitalskydd kan fortfarande innebära förlust efter avgifter och inflation

Vad är en Aktieindexobligation?

Aktieindexobligationen är den vanligaste formen av en strukturerad produkt. Det är en obligation vars avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex. Banker ger ut (emitterar) aktieindexobligationer som oftast har en löptid på två till fem år. Minsta belopp att placera är i regel 10 000 kronor. Kostnaden för att spara i en aktieindexobligation består av en avgift (courtage) på i regel 1-3% av beloppet. Utöver detta kan emittenten ta ut en avgift, därför är det viktigt att läsa produktens faktablad innan du investerar.

Vid löptidens slut säljer man tillbaka ("löser in") obligationen och får då ut obligationens nominella värde. Förlustrisken är courtagekostnaden, eventuell överkurs, samt det man eventuellt "förlorar" i alternativ avkastning i riskfri ränta.

Om indexet utvecklats positivt under löptiden får man dessutom en avkastning. Hur stor avkastning blir, beror alltså på indexets utveckling. Har indexet utvecklats negativt får man därför ingen avkastning på denna delen.

Varför ska jag spara i Aktieindexobligationer?

Aktieindexobligationen kombinerar obligationens låga risknivå med optionens möjlighet till god avkastning. Tekniskt består aktieindexobligationen av en obligation, där räntan betalas ut vid förfallotidpunkten (en så kallad nollkupongare) samt av en eller flera optioner.

Vilka strukturerade produkter kan jag ha i vilken depåtyp?

Investeringssparkonto

Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter som är föremål för daglig handel på följande marknadsplatser:

 • Aktietorget
 • First North
 • Nasdaq OMX Helsingfors
 • Nasdaq OMX Köpenhamn
 • Nasdaq OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic MTF
 • Oslo Börs och Oslo AxessKapitalpension, tjänstepension och privatpension

Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter som är föremål för daglig handel på följande marknadsplatser:

 • Aktietorget
 • First North
 • Nasdaq OMX Helsingfors
 • Nasdaq OMX Köpenhamn
 • Nasdaq OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic MTF
 • Oslo Börs och Oslo Axess
 • Eller annan reglerad marknad, alternativt MTF inom EES eller en motsvarande marknad utanför EES.

Produkten måste vara minst 90% kapitalskyddad.


Kapitalförsäkring
Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter som är föremål för daglig handel på följande marknadsplatser:

 • Aktietorget
 • First North
 • Nasdaq OMX Helsingfors
 • Nasdaq OMX Köpenhamn
 • Nasdaq OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic MTF
 • Oslo Börs och Oslo Axess
 • Eller annan reglerad marknad, alternativt MTF inom EES eller en motsvarande marknad utanför EES.IPS (Individuellt pensionssparande)
Aktieindexobligationer upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige:

 • Nasdaq OMX
 • NGM
 • Eller annan reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EU.

Produkten måste vara minst 90% kapitalskyddad.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.