Tjänstepension.

För dig som arbetsgivare.

Ge dina anställda en bättre pension.

Med vår smidiga tjänstepension får du och dina anställda ett pensionssparande fritt från onödiga avgifter. En fördel som kan betyda mer i pension till dina anställda men som även kan gynna ditt företags attraktionskraft när du ska rekrytera ny personal.

Hos oss skapar du enkelt en komplett tjänstepension med samma förmåner som stora företag med kollektivavtal erbjuder.

Tjänstepension hos oss.

 • Enkel administration.
  Sköt dina anställdas pensioner med Hantera Pensionöppnas i nytt fönster.
 • Slipp onödiga avgifter.
  Ge dina anställda bättre pension.
 • Skräddarsytt placeringsupplägg.
  Placera själv, få guidning eller överlåt förvaltningen åt oss.
 • Möjlighet till extra avkastning.
  extra avkastning på de aktier du placerar din tjänstepension i.

Möt våra kunder.

Ebba Blum

HR-chef Wise

"Vi valde Nordnet på grund av de låga avgifterna och det breda placeringsutbudet. Idag vet vi att Nordnet har många fler fördelar. Jag uppskattar framförallt den höga servicenivå som vi får ta del av."

Oskar Klingberg

VD Wiraya

"Att skaffa tjänstepension var en viktig milstolpe för Wiraya som vill vara en attraktiv arbetsgivare – och allt har fungerat över förväntan. Jag uppskattar kombinationen av den personliga kontakten och det enkla digitala."

Joakim Hörwing

Vice VD Capacent

"Hos Nordnet har vi kontrollen över våra pengar. Vi har tillgång till ett stort utbud och betalar bara för det vi behöver och vill ha, precis som i alla andra branscher. Det är enkelt och okomplicerat att vara kund."

Vår tjänste­pension är billigast enligt oberoende jämförelse.


Nordnet toppar Konsumenternas oberoende jämförelse av pensionsbolagen. Av cirka 35 olika tjänstepensionslösningar hittar du en utan avgiffter hos oss. Se hela listan här.

Placeringsmöjligheter.

Hos oss får du och dina anställda en depåförsäkring, som ni löpande sätter av pengar till. Sparandet placeras per automatik i vår startfond, Nordnet generationsspar. Där anpassas det automatiskt till den anställde och tiden han eller hon har kvar till pension.

Med tillgång till marknadens bredaste placeringserbjudande kan ni dessutom välja helt egna placeringar. Ta gärna hjälp av våra digitala verktyg för konkreta förslag och färdiga portföljer.

Trygghetspaketet.

En tjänstepension är ett komplett pensionssparande med försäkringar som tryggar ekonomin om något oförutsett skulle hända. Vi samarbetar med försäkringsbolaget Bliwa när det gäller samtliga riskförsäkring. Du hittar mer information om försäkringarna här.

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring tecknas av dig som arbetsgivare för att säkerställa inbetalningarna till ålderspensionen vid långvarig sjukskrivning. Försäkringsbolaget övertar då helt eller delvis (beroende på graden av arbetsoförmåga) skyldigheten att betala denna premie. Utbetalning pågår så länge den försäkrade är arbetsoförmögen, dock längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Premiebefrielseförsäkringen börjar gälla efter en viss karenstid.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen ger ekonomisk ersättning om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under längre tid än karenstiden. De vanligaste sjukförsäkringsnivåerna är ITP-nivå och maxnivå. ITP-nivå ger ett skydd som motsvarar det privatanställda tjänstemän inom ITP har via sin tjänstepension, och maxnivå ger ett skydd till den maximala ersättsnivå som är möjlig enligt försäkringens villkor.

Rehabiliteringsförsäkring

Rehabiliteringsförsäkringen syftar till att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukfrånvaro. Försäkringen stödjer arbetsgivaren i processen för att minska sjukfrånvaron. En rehabledare utreder, tar fram en handlingsplan och planerar åtgärder när en anställd riskerar att bli långtidssjukskriven. Försäkringen tecknas av arbetsgivaren och gäller utan självrisk.

Sjukvårdsförsäkring

Att teckna sjukvårdsförsäkring blir allt vanligare, eftersom den ger dina medarbetare bra vård snabbt – och därmed möjlighet till kortare sjukfrånvaro. Med sjukvårdsförsäkring garanteras snabb kontakt med en privat vårdgivare. Men det vi ser som den största fördelen med att ha en sjukvårdsförsäkring är att direkt komma till den läkare, sjukgymnast eller psykolog som bäst kan hjälpa dig.

Obligatorisk olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan ge den försäkrade ekonomisk ersättning om han eller hon råkar ut för ett olycksfall som medför kostnader eller som leder till invaliditet. Detta gäller under förutsättning att skadan krävt läkarbehandling. Det är du som arbetsgivare som tecknar och betalar olycksfallsförsäkringen för dina anställda.

Försäkringen täcker exempelvis resekostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, vårdkostnader och kristerapi. Försäkringen kan tecknas så att den gäller på heltid, arbetstid eller fritid.

Återbetalningsskydd

När du tecknar en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd ser du till att pensionspengarna går till dina anhöriga om du dör innan de har betalats ut. Du kan välja att återbetalningsskyddet går till en specifik förmånstagare – ofta någon av dina anhöriga. Om du inte gör ett sådant val betalas pengarna ut i följande ordning: Make/maka/sambo/registrerad partner och barn. Du kan också helt välja bort återbetalningsskyddet. Då får du i stället ta del av så kallade arvsvinster – det vill säga utbetalningar från andra som dör och som också avstått från att teckna återbetalningsskydd. Statistik visar att man kan höja den egna pensionen med 10-20 procent genom att välja bort återbetalningsskydd.

Blanketter för ändring av återbetalningsskydd hittar du här.

Efterlevandepension

Efterlevandepension är en livförsäkring som ger valda förmånstagare rätt till skattepliktiga månatliga utbetalningar vid den försäkrades dödsfall. Försäkringen gäller vid dödsfall under försäkringstiden och före utgången av den månad då den försäkrade fyller 65 år.

Dödsfallskapital

Dödsfallskapital är en livförsäkring som betalar ut ett skattefritt engångsbelopp till valda förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Försäkringen upphör senast månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Tjänstegrupplivförsäkringen är en livförsäkring som tecknas och betalas av dig som arbetsgivare. Den gäller för privatanställda tjänstemän mellan 18 och 70 år. När den försäkrade dör betalas pengarna ut som ett engångsbelopp.

Vanliga frågor.

Det ska vara enkelt att ha en riktigt bra tjänstepension. Med vårt administrationsverktyg Hantera Pension sköter du snabbt och enkelt dina anställdas pensioner. Du loggar in med dina vanliga inloggningsuppgifter.

Saknar du inloggningsuppgifter, eller vill ändra befintlig behörighet? Fyll i det här formuläret.

Ja, många flyttar sitt tidigare pensionssparande till oss för att slippa onödiga avgifter. Vi hjälper självklart dig och dina anställda med en sammanställning över era pensioner och undersöker om det är möjligt att flytta till oss.

Många företag väljer att teckna företagsägd kapitalförsäkring. Den kan användas på två sätt – dels för att placera företagets pengar, dels som en extra pension för ägare och andra nyckelpersoner. Det kan vara avgörande för den som vill gå i pension lite tidigare, eller höja sin levnadsstandard som pensionär.

Placera pengar

Företagsägd kapitalförsäkring är ett enkelt, flexibelt och i många fall skattemässigt fördelaktigt sätt att placera företagets överlikviditet. Med kapitalförsäkring slipper företaget redovisa köp- och säljtransaktioner samtidigt som sparandet är fritt från vinstskatt och kapitalavgifter.

Läs mer om kapitalförsäkring för företag

En extra pension

En företagsägd kapitalförsäkring kan också fungera som en direktpension. Det innebär att företaget kompletterar tjänstepensionssparandet med en ytterligare pension.

Den främsta fördelen är flexibiliteten. Till skillnad från övrigt pensionssparande är pengarna inte bundna, något som möjliggör en tidigare pensionsavgång. Företagaren kan också, om det behövs, återta pengarna i bolaget.

Företag med tjänstepension ITP kan kostnadsneutralt erbjuda sina höginkomsttagare alternativ ITPPDF, eller tiotaggarlösning som det också kallas. Det ger medarbetaren möjlighet att själv välja hur pengarna placeras.

Alternativ ITP är tillgängligt för anställda med ITP2 som har en årslön på 10 inkomstbasbelopp eller mer.

Här är en sammanställning över de värdepapper du kan investera i inom din tjänstepension. Se marknadsplatser för respektive kategori nedan.


Aktier

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm
Nordic MTF

Danmark
Nasdaq Copenhagen
First North Denmark
Spotlight Stockmarket

Norge
Oslo Bors
Oslo Axess
Merkur Market

Finland
Nasdaq Helsinki
First North Helsinki

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange

Kanada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm
First North Stockholm

Danmark
Nasdaq Copenhagen
First North Denmark

Finland
Nasdaq Helsinki
First North Helsinki

Konvertibler

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm

Alternativa investeringsfonder

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Börshandlade fonder (ETF:er)

Sverige
Nasdaq Stockholm

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Norge
Oslo Bors

Finland
Nasdaq Helsinki

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (enbart säljorder)

Kanada
Toronto Stock Exchange (enbart säljorder)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP:er

Trackers och Bull & Bear certifikat

Sverige
Nasdaq NSDX Stockholm – First North
Nordic MTF

Danmark
Nasdaq NSDX Copenhagen – First North
Nordic MTF

Norge
Oslo Bors
Nordic MTF

Finland
Nasdaq NSDX Helsinki – First North
Nordic MTF

USA
New York Stock Exchange

Fonder

Alla fonder som finns tillgängliga på Nordnets plattform
Alla fonder som är noterade på Nasdaq Copenhagen

Relaterat.

 • Företagare, optimera din skatt före årsskiftet

  2020 har varit ett svårt år för många egenföretagare. För andra har verksamheten – mot alla odds – gått bra. Är du en av dem som klarat dig bra i...

  → Läs inlägget
 • Cyniskt att utnyttja coronakrisen för att stoppa maxtaket

  Cyniskt och omoraliskt. Jag kan faktiskt inte komma på några ord som bättre beskriver pensionsjättarnas agerande just nu. I ett brev till Per Bolund...

  → Läs inlägget
 • Gunilla känner stor pensionsoro – hon är inte ensam

  Häromdagen fick jag ett telefonsamtal från en kvinna som jag här väljer att kalla Gunilla. Hon planerade att gå i pension om 1-2 år, men såg nu hur...

  → Läs inlägget

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.