GlobeCap 100 A

Global, mix bolag
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-26)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
84.05 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.5 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.2 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Gl
GlobeCap 100 A

Fonden är en modellbaserad global aktiefond som placerar i aktier i företag inom olika branscher. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där algoritmisk analys och optimering är viktiga delar i strategin. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag som anses vara attraktivt värderade i förhållande till övriga bolag. Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Minst 90 procent av Fondens värde ska placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får placera högst 10 procent av fondens tillgångar i fondandelar.

ISIN
SE0013460110
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 februari 2020

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bengt Lindblad
Förvaltat fonden sedan
17 februari 2020
ALFAKRAFT Fonder ABSkeppsbron 34111 30 Stockholm
+46 8 54518880http://www.alfakraft.se
Aktier
100.0 %

Största regioner

USA 52.0 %
Japan 14.2 %
Europa exkl. euroland 10.2 %
Kanada 8.4 %

Största branscher

Konsument, stabil
49.5 %
Industri
15.2 %
Konsument, cyklisk
8.9 %
Sjukvård
7.4 %
Kommunikation
6.6 %
Finans
4.8 %
Waste Management, Inc.
10.7 %
Banque Cantonale Vaudoise
2.0 %
Metro Inc
2.0 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd
1.9 %
McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd
1.8 %