AS SICAV I World Equity A Acc USD

Global, mix bolag
Utveckling 1 år- 3.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
21.44 USD
Kursförändring en dag
- 1.72 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.69 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
AS
AS SICAV I World Equity A Acc USD

Fondens placeringar görs globalt där minst två tredjedelar investeras i aktier eller aktierelaterade värdepapper. Basvalutan för fonden är USD.

ISIN
LU0094547139
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 februari 1993

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan
12 februari 1999
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

USA 49.6 %
Storbritannien 10.0 %
Asien 9.0 %
Europa exkl. euroland 8.9 %

Största branscher

Teknik
18.3 %
Finans
18.0 %
Sjukvård
15.7 %
Konsument, stabil
14.5 %
Konsument, cyklisk
12.9 %
Kommunikation
8.1 %
Tencent Holdings Ltd
4.6 %
Microsoft Corporation
4.6 %
Visa Inc.
4.1 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.7 %
Alphabet A
3.5 %