Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR

Europa, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 16.25 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
179.72 EUR
Kursförändring en dag
- 0.63 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.86 %
Varav förvaltningsavgift
1.8 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR

Fonden investerar främst i stora bolag och minst 75 procent av fondens tillgångar direkt i aktier och motsvarande värdepapper från emittenter belägna i EUmedlemsländer, Norge eller Island. Den tidigare nämnda delfondens tillgångar måste vara tillväxtaktier med ett minsta börsvärde på 5 miljarder euro enligt bestämmelser vid tidpunkten för förvärvet.

ISIN
LU0920839346
Kategori
Europa, tillväxtbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 maj 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Robert Hofmann
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2017
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
98.4 %
Kort ränta
1.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 46.2 %
Euroland 42.8 %
Storbritannien 8.8 %
USA 2.1 %

Största branscher

Teknik
27.8 %
Industri
21.6 %
Sjukvård
15.7 %
Konsument, cyklisk
12.1 %
Konsument, stabil
8.6 %
Råvaror
6.5 %