Alfred Berg Gambak

Norge
Utveckling 1 år- 9.06 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
33486.33 NOK
Kursförändring en dag
+ 0.19 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Al
Alfred Berg Gambak

Fonden har en aktiv investeringsprofil med en koncentrerad investeringsportfölj. Det innebär att fonden kan vara tugnt exponerad mot enskilda papper och enskilda sektorer. Placeringarna har inga begränsningar i förhållande till referansindex men försöker efter att identifiera företag med förväntad hög avkastning. Avvikelsen i avkastning till referansindex kan i perioder vara betydlig. Minimum 80 % av fondens förvaltningskapital skall vara placerad i värdepapper registrerade i Norge. Fondsportföljen består normalt av 30 - 50 företag.

ISIN
NO0010105489
Kategori
Norge
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 november 1990

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Leif Eriksrød
Förvaltat fonden sedan
1 augusti 2010
Alfred Berg Kapitalforvaltning ASOlav V's gate 5N-0111 Oslo
+47 22 005100http://www.alfredberg.no
Aktier
96.2 %
Kort ränta
3.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 99.0 %
USA 1.0 %

Största branscher

Konsument, stabil
24.3 %
Finans
20.1 %
Industri
14.1 %
Allmännyttigt
8.4 %
Energi
6.5 %
Kommunikation
5.9 %