Hoppa till huvudinnehållet

Ränteprodukter.

Alternativ till aktiemarknaden.

Våra ränteprodukter.

Placeringar i räntebärande produkter kan passa dig som vill sänka risken i ditt sparande eller få ränta på pengar, inte minst när börsen präglas av oroliga tider. Men ränteplaceringar kan också utgöra en del av ditt totala sparande oavsett vilken sparhorisont du har eller aktuellt marknadsläge. Det kan också vara ett bra sätt att justera risken i din portfölj om du bara har aktier.


  • Diversifiera din portfölj.

  • Ett enkelt sätt att få ränteexponering.

  • Alternativ till aktiemarknaden i oroliga tider.

Vilken placering passar dig bäst.

Sparkonto hos Nordnet.

Om du inte vill ha dina sparpengar placerade i värdepapper kan du öppna ett sparkonto hos oss. Du har fria uttag och betalar inga avgifter. Räntan är 1,00% på belopp upp till 1 miljon kronor och 1,50% på belopp över 1 miljon kronor.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


770x380-Ranteplaceringar-Sparkonto.jpg
770x325-Ranteplaceringar-Rantefonder.jpg
Räntefonder.

Räntefonder är ett vanligt sätt att balansera risken i en aktieportfölj. Det finns olika typer av räntefonder som i sin tur investerar i olika typer av räntebärande värdepapper. Samtliga räntefonder som finns på Nordnets plattform hittar du här. De två vanligaste typerna av räntefonder är korta räntefonder och långa räntefonder. Korta räntefonder investerar i räntebärande värdepapper som har en löptid som är ett år eller kortare. Långa räntefonder investerar i värdepapper som har en löptid som är längre än ett år. Korta räntefonder har därmed lägre ränterisk och långa räntefonder har högre ränterisk. Ränterisk är den risk som uppstår till följd av att marknadsräntan förändras. Enkelt förklarat så minskar värdet på räntebärande värdepapper när marknadsräntan stiger och vice versa. Du kan läsa mer om hur räntefonder påverkas av marknadsräntan här.

770x325-Ranteplaceringar-ETF.jpg
Börshandlade ränte-ETFer.

För dig som vill ha en alternativ exponering till aktiemarknaden finns ett brett utbud av ränte-ETF:er. ETF:er handlas på börserna som vanliga aktier och har generellt sett låga löpande kostnader.

För att hjälpa dig att hitta intressanta ränte-ETF:er har vi samlat topplistor med ETF:er som ägs av många Nordnet-kunder. Hitta samtliga ETF:er i vår screener.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Hur fungerar räntefonder?

På mindre än 2 minuter förklarar Nordnets investeringscoach Ara Mustafa hur räntefonder funkar
- och när du kan ha användning av dem.

Thumbnail Image