Räntetorget

Som kund hos Nordnet får du tillgång till ett stort utbud av investeringsalternativ inom kategorin ränteplaceringar. För att du lättare ska hitta rätt i utbudet av produkter och samtidigt lära dig sambandet mellan risk och förväntad avkastning kan du använda dig av verktyget nedan. Välj sparhorisont, förväntad avkastning och risk så får du fram ränteprodukter som passar dina förväntningar.

Oavsett om du vill placera i en fond eller en ETF med inriktning mot obligationer eller företagsobligationer är det viktigt att du läser igenom fondens basfaktablad (KIID) för att veta vilken kreditvärdighet eller rating de underliggande obligationerna i fonderna har.

Hitta rätt ränteplacering

Önskad sparhorisont
år
0-1
3+
1-3
Förväntad avkastning & risk
avkastning
Låg
Hög
risk
Placeringsalternativ

Räntefonder

En räntefond är en fond som investerar i värdepapper som ger en fast ränta. Nordnet erbjuder ett stort antal räntefonder med olika inriktningar som penningmarknads- , obligations-, företags- och realräntefonder.

Läs mer

Räntebevis

Räntebevis kan vara ett alternativ för dig som söker högre avkastning än vad ett sparkonto ger, men lägre risk än vad aktiemarknaden erbjuder. I dag finns det en mängd intressanta alternativ med olika risk och räntekuponger.

Handla Läs mer

Ränte ETF

Ränte ETF:er är börshandlade fonder med inriktning mot ränte- och obligationsmarknaden. Till skillnad mot vanliga fonder handlas dessa i realtid på börsen.

Handla

Övriga ränteplaceringar

Via Nordnet kan du även handla räntebärande instrument utgivna av bl.a staten, bostadsinstitut, banker och företag. Exempelvis olika typer av obligationer, konvertibler och diskonteringsinstrument.

Läs mer

Sparkonto

Vill du ha ett kostnadsfritt sparande, utan bindningstid och med statlig insättningsgaranti kan du öppna ett sparkonto hos oss.

Aktuell ränta  0,00 %
Läs mer

Denna guide till ränteplaceringar utgör inte investeringsrådgivning utan hjälper dig endast att navigera bland utbudet av ränteprodukter hos Nordnet. De produkter som presenteras inom ramen för guiden är inte framtagna mot bakgrund av vad som är lämpligt för dig i egenskap av investerare och baseras inte heller på dina personliga omständigheter. Genom att klicka på något av placeringsalternativen ovan länkas du till Nordnets utbud av produkter inom respektive kategori. Eventuella urval har framtagits helt utan koppling till denna ränteguide.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.