Finserve Global Technology Fund A

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
182.57 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.93 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
2.41 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Fi
Finserve Global Technology Fund A

Fonden är en global aktiefond som syftar till att spegla den samlade intelligensen hos de främsta och mest framgångsrika aktieförvaltarna i världen genom att investera i de aktier de har som sina bästa investeringsidéer, dvs replikera deras största aktiva positioner. Fonden kan skydda sig med derivat vid börsnedgångar.

ISIN
SE0006881389
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 april 2015

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Inge Heydorn
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2019
Finserve Nordic ABRiddargatan 30114 57 Stockholm
+46 722 51 99 00http://www.finserve.se/
Aktier
93.7 %
Kort ränta
6.3 %

Största regioner

USA 77.5 %
Euroland 15.0 %
Asien 4.9 %
Japan 2.7 %

Största branscher

Teknik
55.1 %
Kommunikation
40.1 %
Konsument, cyklisk
4.7 %
Fastigheter
0.0 %