SPP Europa Plus A

Europa, mix bolag
Utveckling 1 år- 13.41 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
103.09 SEK
Kursförändring en dag
- 2.6 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.43 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
SP
SPP Europa Plus A

SPP Europa Plus är en fossilfri, indexnära europeisk aktiefond som investerar i bolag noterade på de europeiska börserna. Fonden har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan investera upp till 10 procent av fondens medel i bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi.Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0010714113
Kategori
Europa, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 mars 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Sørensen
Förvaltat fonden sedan
15 mars 2018
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Aktier
98.5 %
Övrigt
0.9 %
Kort ränta
0.6 %

Största regioner

Euroland 49.7 %
Europa exkl. euroland 29.4 %
Storbritannien 19.2 %
USA 1.1 %

Största branscher

Sjukvård
18.6 %
Industri
16.0 %
Finans
15.7 %
Konsument, stabil
15.2 %
Konsument, cyklisk
8.7 %
Kommunikation
7.4 %
NESTLE SA
4.9 %
ROCHE HOLDING LTD
3.5 %
Sap SE
2.1 %
ASTRAZENECA PLC
2.1 %
ASML Holding NV
2.0 %
Sanofi SA
1.7 %
Novo Nordisk B A/S
1.7 %
Allianz SE
1.6 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
1.5 %
Unilever
1.4 %