Tellus Midas

Blandfond - SEK, flexibel
Utveckling 1 år+ 37.73 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
179.15 SEK
Kursförändring en dag
- 0.24 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.13 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Te
Tellus Midas

Tellus Midas investerar i aktier och räntebärande instrument över hela världen. Vi försöker hitta morgondagens storbolag. Vi investerar i bolag ledande inom sin nisch med starka ledningar och attraktiva värderingar. Vi arbetar med en flexibel aktieandel för att kunna parera marknadens svängningar. Kort sagt vi har som mål att ta tillvara aktiemarknadens alla möjligheter när vi ser dessa som goda och att behålla kapitalet så intakt som möjligt när förutsättningarna är sämre.

ISIN
SE0001891508
Kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 januari 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bo Pettersson
Förvaltat fonden sedan
21 juli 2020
Tellus Fonder ABArtillerigatan 42114 45 Stockholm
+46 8 54517016http://www.tellusfonder.se
Aktier
74.5 %
Kort ränta
24.2 %
Övrigt
1.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 51.4 %
USA 26.5 %
Euroland 13.7 %
Asien tillväxt 8.3 %

Största branscher

Finans
30.5 %
Konsument, cyklisk
17.6 %
Teknik
15.3 %
Kommunikation
11.3 %
Konsument, stabil
9.7 %
Sjukvård
9.3 %