SEB Nordenfond

Norden
Utveckling 1 år+ 9.58 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
36.61 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.6 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.3 %
Varav förvaltningsavgift
1.3 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Nordenfond

Fonden investerar i nordiska börsbolags aktier och aktierelaterade instrument. Urvalet görs bland cirka 850 bolag som noteras på respektive börs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, där den svenska börsen är den enskilt största. Fonden investerar främst i stora och medelstora bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.

ISIN
SE0000984189
Kategori
Norden
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 juni 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tommi Saukkoriipi
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2013
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
99.6 %
Kort ränta
0.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 77.9 %
Euroland 22.1 %
Asien 0 %
Australasien 0 %

Största branscher

Industri
36.5 %
Finans
23.0 %
Sjukvård
10.4 %
Konsument, stabil
10.1 %
Råvaror
6.6 %
Kommunikation
4.8 %