Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK)

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 29.89 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2552.04 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.84 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK)

Fonden placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige. Företagens marknadsvärde vid investeringstillfället får inte överstiga ett värde motsvarande 1 % av det samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden. Om vi tror att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

ISIN
SE0000356065
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
21 november 1994

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Christian Brunlid
Förvaltat fonden sedan
2 maj 2007
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
94.9 %
Kort ränta
5.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %
Mellanöstern 0 %
Latinamerika 0 %
Japan 0 %

Största branscher

Industri
21.7 %
Kommunikation
17.1 %
Sjukvård
16.2 %
Fastigheter
14.4 %
Råvaror
9.3 %
Teknik
9.3 %