SEF – Kavaljer Quality Focus A SEK

Sverige
Utveckling 1 år+ 24.04 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
190.72 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.59 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.75 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEF – Kavaljer Quality Focus A SEK

Fonden Kavaljer Quality Focus är en indexoberoende aktiv aktiefond som investerar i 20-35 större och mindre kvalitetsbolag. Fokus är på den svenska aktiemarknaden. Fonden har möjlighet att investera upp till 20 procent av fondens värde i Norden och upp till 10 procent utanför Norden. Andelen korta räntepapper och kassa kan uppgå till maximalt 10 procent. Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom att placera i kvalitetsbolag med låg verksamhetsrisk och god tillväxtpotential. Fondförvaltningen inkluderar en hållbarhetsanalys vilken tar hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning. Fonden ligger på risknivå 6 på en 7 gradig skala och lämplig för dig med en långsiktig placeringshorisont på åtminstone fem år.

ISIN
LU1232457504
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 maj 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Peter Lindvall
Förvaltat fonden sedan
20 maj 2016
Kavaljer ABNacka Strand131 28 Stockholm
+46 (0)8 684 393 00http://kavaljer.se/fonder/
Aktier
96.9 %
Kort ränta
3.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 85.2 %
Euroland 11.3 %
USA 3.5 %
Europa tillväxt 0 %

Största branscher

Industri
44.8 %
Konsument, cyklisk
26.1 %
Teknik
9.7 %
Kommunikation
7.8 %
Finans
6.9 %
Sjukvård
4.6 %