SEF – Kavaljer Quality Focus A SEK

Sverige
Utveckling 1 år 0 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
98.46 SEK
Kursförändring en dag
- 0.95 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.28 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
SE
SEF – Kavaljer Quality Focus A SEK

Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå långsiktig värdetillväxt av ditt investerade kapital via ett urval av aktier med fokus på Sverige och Norden. Urvalet av investeringar baserar sig på fundamentalanalys. Fonden avser att uppnå sin målsättning via att investera i en portfölj huvudsakligen bestående av svenska aktier och andra aktierelaterade instrument. Fonden kan också investera upp till 20 % av sitt kapital i aktier och aktierelaterade instrument i företag med säte i Norden. I tillägg kan Fonden investera upp till 10 % av kapitalet utanför Norden och 10 % i penningmarknads instrument och penningmarknadsfonder. Investeringarna kan också göras indirekt via Finansiella Derivatinstrument ("FDIs"), så väl som via andra tillåtna investeringsfonder. Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje bankdag i Luxemburg och Sverige, med undantag för den 24:e och 31:a december. All utdelning kommer att återinvesteras i Fonden.

ISIN
LU1232457504
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 maj 2016

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Peter Lindvall
Förvaltat fonden sedan
20 maj 2016
Kavaljer ABNacka Strand131 28 Stockholm
+46 (0)8 684 393 00http://kavaljer.se/fonder/
Aktier
97.0 %
Kort ränta
3.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.1 %
Euroland 4.9 %

Största branscher

Industri
49.8 %
Konsument, cyklisk
26.4 %
Teknik
5.9 %
Finans
4.9 %
Sjukvård
4.7 %
Kommunikation
4.3 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer