Nordnet Indeksfond Danmark A

Danmark
Utveckling 1 år+ 27.48 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
232.67 DKK
Kursförändring en dag
- 0.06 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordnet Indeksfond Danmark A

Nordnet Indeksfond Danmark är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden och fondens målsättning är att generera en avkastning som återspeglar den hos aktieindexet OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25) OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25) är ett marknadsvärdesviktat index med syfte att avspegla avkastningen på Köpenhamnsbörsen. Indexets sammansättning revideras halvårsvis. I samband med revidering kommer fonden att belastas med transaktionskostnader som är avhängiga storleken på den omsättning som revideringen medför. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet. Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com

ISIN
SE0005993078
Kategori
Danmark
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
26 juni 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tobias Övelius
Förvaltat fonden sedan
26 juni 2014
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Aktier
95.7 %
Övrigt
4.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %
USA 0 %
Australasien 0 %
Afrika 0 %

Största branscher

Sjukvård
35.2 %
Industri
31.8 %
Allmännyttigt
9.0 %
Råvaror
6.6 %
Konsument, stabil
6.4 %
Finans
4.6 %