Naventi Offensiv Flex

Blandfond - SEK, aggressiv
Utveckling 1 år+ 33.77 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
269.24 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.52 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.61 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Na
Naventi Offensiv Flex

Aktivt förvaltad global fond med inriktning mot aktier. Den maximala andelen aktierelaterade investeringar i fonden är 100 procent.

ISIN
SE0004357069
Kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
5 januari 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Management Team
Förvaltat fonden sedan
5 januari 2012
Naventi Fonder ABBox 3208SE-103 64 Stockholm
+46 (0)8-700 52 60http://www.naventi.se
Aktier
94.2 %
Kort ränta
2.8 %
Lång ränta
2.7 %
Övrigt
0.3 %

Största regioner

USA 57.7 %
Asien tillväxt 15.0 %
Europa exkl. euroland 14.4 %
Asien 4.2 %

Största branscher

Teknik
32.6 %
Kommunikation
19.5 %
Konsument, cyklisk
16.5 %
Sjukvård
8.3 %
Finans
7.5 %
Industri
7.4 %