Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Handel & värdepapper

Möjligheter, kostnader och risker

Att äga utländska värdepapper kan ge en bättre spridning av risker jämfört med att bara äga svenska aktier. Det ger tillgång till utveckling på andra marknader än vår egen, andra branscher och andra valutor.

Men när du handlar i utländska värdepapper kan det uppstå kostnader och risker som är bra att känna till. Här berättar vi om dem.

Valutarisk

Att handla med värdepapper i annan valuta innebär att du tar en valutarisk. Både aktiekursen och valutakursernas svängningar i relation till din egen valuta, påverkar värdet på dina värdepapper. Även om ett värdepapper ökar i värde, är det inte säkert att du kan ta del av hela ökningen.

Administrativ avgift för depåbevis

Depåbevis är ett värdepapper som handlas på en annan börs än dess hemmamarknad. En administrativ avgift för tyska, amerikanska och brittiska depåbevis (ADR och GDR) kan tas ut, och dras per innehav normalt i samband med utdelning. Du hittar den ungefärliga avgiften under respektive land i vår prislista för utländska värdepapper. Exakta avgifter kan du hitta hos agenten för respektive depåbevis.

Omsättningsskatt, även kallad Stamp Duty

När du köper vissa värdepapper från Storbritannien och Frankrike, behöver du betala en omsättningsskatt, eller så kallad ”Stamp Duty”. Storleken på skatten beräknas som en procentsats av ditt köpbelopp. Du hittar skattesatserna i vår prislista.öppnas i nytt fönster

Valutaväxling

Det finns två sätt att växla valuta på hos Nordnet – antingen gör du det själv via valutakonton, eller så gör vi det åt dig genom så kallad automatisk växling. Vi växlar automatiskt åt dig om du inte har ett valutakonto för just den valutan.

Valutakonton kan du öppna själv i inloggat läge, men beroende på när du blev kund kan valutakonton ha öppnats åt dig automatiskt. Gå till fliken ”Depå” och välj sedan ”valutaväxling” för att se om du har valutakonton kopplade till din depå. Där kan du också öppna nya valutakonton.

Automatisk växling

Din köpkurs och säljkurs kommer skilja sig med 0,25 procent från den preliminära kurs du ser på nordnet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster* när vi växlar automatiskt. Om du till exempel ska köpa aktier för 1 000 euro, och vi antar att euron står i 10 svenska kronor, får du betala 10 025 svenska kronor. Om du säljer aktier för 1 000 euro, får du betalt med 9 975 svenska kronor.

På din nota ser du exakt vilken kurs du fått.

*Den kurs du ser på nordnet.se är något mer exakt än den kurs vi utgår ifrån, det kan skilja några hundradelar.

Växling med valutakonto

Om du använder ett valutakonto växlar du på egen hand, inloggad på nordnet.se. Då får du en kurs som skiljer sig med 0,075 procent mot den kurs vi får hos vår underleverantör. Du kan lägga in ditt uppdrag om växling när som helst, men kurser sätts vid tre tillfällen varje dag: klockan 11:30, 17:00 och 22:00. Din exakta växelkurs ser du i efterhand för respektive växling under ”transaktioner och notor”.  Mer om valutakonto hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du jämföra priset på växling mellan olika banker

Det finns ingen börs för valutahandel, så som det gör för aktiehandel. Det finns inte heller några officiella priser att förhålla sig till, som det gör för fonder.

Valutahandel ställer alltid två valutor mot varandra (valutapar), och en köpkurs och en säljkurs sätts för varje valutapar. Vill du köpa euro kan du till exempel få betala 8,60 kronor men om du vill sälja samma valuta efter semesterresan får du kanske betalt med 8,20 kronor per euro.

Skillnaden mellan köp- och säljkurs (8,20–8,60 kronor i exemplet) inkluderar alltså det pris du får betala för växlingen. Det brukar kallas för spread. Att titta på spreaden är det tydligaste sättet att jämföra olika bankers priser för valutaväxling. Generellt kan man säga att ju mindre spreaden är – desto bättre är priset.

Skillnaden (spreaden) i vårt fall är 0,5 procent för automatisk växling, och 0,15 procent när du har ett valutakonto och växlar på egen hand.

Beskattning av utdelning

När du får utdelning från utländska företag, behöver du betala skatt dels i Sverige**, och dels i företagets hemland (skattemässiga hemvist).

Vi på Nordnet drar den utländska skatten, som till exempel kan vara 20 procent. Sedan drar vi ytterligare 10 procent i skatt till det svenska Skatteverket, så den totala skatten uppgår till 30 procent. Om ett företagets hemland har en skattesats på 30 procent eller mer, drar vi ingen ytterligare skatt till Skatteverket.

Ett dubbelbeskattningsavtal mellan länder syftar till att du inte ska behöva betala för mycket i skatt. Vi tar hänsyn till dubbelbeskattningsavtal när det gäller Sverige, Finland, USA och Kanada för kunder med skattehemvist i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det betyder att du inte riskerar att betala för mycket i skatt i dessa länder. 

Om du fått betala för mycket skatt i andra länder än de som nämnts, vänd dig till skattemyndigheten i företagets hemland.

Vi har ingen möjlighet att hjälpa till med korrigeringar eller återbetalning om du fått betala för mycket skatt.

Beskattning av utdelning på kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension

När du får utdelning från företag i en kapitalförsäkring, tjänstepension eller privatpension fungerar det lite annorlunda. I praktiken är det Nordnet som äger de värdepapper du har i försäkringarna.

Vi försöker alltid få tillbaka all skatt som dragits vid utdelning, och för sedan tillbaka pengarna till din försäkring. Det finns dock inga garantier för att vi får tillbaka hela beloppet, och det vi får kommer ungefär två år efter utdelningen.

**Du betalar inhemsk skatt i det land där du är folkbokförd. Gäller Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Mer information om deklaration

På vår deklarationssida kan du får svar på vanliga frågor kring din deklaration.

Beskattning av utdelning på norska aktier

Norska skatteverket inför från och med den 1:a januari 2019 nya dokumentationskrav vid utdelning på norska aktier. Kupongskatten kommer därmed att höjas till 25 % från nuvarande 15 % vid utbetalningstillfället. Detta innebär att vid utdelning av en norsk aktie kommer endast 5 % svensk källskatt debiteras (på en aktie- och fonddepå) och det svenska skatteverket kommer därför att kräva in resterande 10 % som dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Norge reglerar.

Kräv tillbaka norsk skatt

Som kund kan du årligen begära tillbaka de extra 10 % som norska skatteverket debiterat på bankprodukter (aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och IPS)*. Detta gör du genom att skicka in nedan dokument direkt till norska skatteverket:

Application for refund of withholding tax (se blankettguide längre ner)

Ett kontoutdrag från Nordnet där de utdelningar du begär återbetalning för finns registrerade

Ett hemvistintyg från det svenska skatteverket som intygar att du är skattskyldig i Sverige

 

Detta skickar du sedan till norska skatteverken på nedan adress:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
NORWAY

Guide till att fylla i blanketten ”Application for refund of Norwegian withholding tax”

Blanketten för att begära återbetalning behöver fyllas i och signeras av dig som kund, utöver blanketten behöver du bifoga ett kontoutdrag från Nordnet där de utdelningar du begär återbetalning för finns registrerade samt ett hemvistintyg från det svenska skatteverket som intygar att du är skattskyldig i Sverige.

1. Under punkt 1 behöver du fylla i fullständigt namn, personnummer, adress, e-mail, telefon samt ange att din ansökan avser dubbelbeskattningsavtalet mellan Norge och Sverige.

2. Under punkt 2 behöver du fylla i samtliga fält som efterfrågas. Under delen som avser ”Norwegian Central Securities Depository account no.” anger du Nordnet Nominee.”

3. Under punkt 3 ska inte något fyllas i.

4. Under punkt 4 så behöver du fylla i betalningsuppgifter på det bankkonto som du önskar att norska skatteverket återbetalar skatten till. Din bank kan hjälpa dig med den informationen då Nordnet inte tar emot utlandsbetalningar sedan juni 2017.

5. Under punkt 5 ska inte något fyllas i, däremot behöver du bifoga ett hemvistintyg. Ett hemvistintyg beställer du på Skatteverkets hemsida.

 

*För försäkrings- och pensionsdepåer kommer Nordnet Pension att kräva tillbaka skatten.

Får jag gå på bolagsstämmor i utländska bolag där jag äger aktier?

Nej, du kan bara gå på bolagsstämmor i det land där du bor, om du bor i Sverige, Norge, Danmark eller Finland.

Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.