Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Företagshändelser

Hur tecknar jag nyemitterade aktier till mitt investeringssparkonto eller kapitalförsäkring?

Önskar du köpa aktier i en nyemission eller delta i ett bolags börsintroduktion kan du i många fall anmäla önskad teckning direkt via din depå hos Nordnet, under menyfliken Depå följt av Företagshändelser. I de fall där det inte går att anmäla teckning via Nordnets hemsida måste du anmäla dig direkt till ansvarigt emissionsinstitut, via blankett. På blanketten anger du vilken depå du önskar att de nya aktierna ska skickas till. Observera, för att Nordnet ska ha rätt att flytta in dessa aktier till ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring behöver aktien köpas och betalas från den depån. Nordnet behöver manuellt göra betalningen. Kan inte aktierna på grund av detta flyttas in på ditt investeringssparkonto eller kapitalförsäkring kommer vi att flytta in dem till en aktie och fonddepå.

Instruktioner:

Teckningsanmälan skickas direkt till emitterande institut, förutsatt att det inte går att anmäla sig via Nordnets hemsida under menyfliken min depå följt av Företagshändelser. Du får sedan en avräkningsnota från emissionsinstitutet med betalningsinstruktioner. Denna ska du skicka in till Nordnet via vår interna meddelandefunktion. Skanna in avräkningsnotan och bifoga den i ett meddelande till oss från din depå, när du är inloggad. Ange i meddelandet att du önskar att vi betalar bifogad avräkningsnota samt från vilken depå. Du är redan identifierad i och med att du är inloggad på din depå.

Se till att ha tillräckligt med pengar tillgängligt på aktuell depå innan du skickar in betalningsuppdraget.

Vad innebär det när ett bolag börsnoteras?

En börsintroduktion, så kallad IPO (Initial Public Offering), innebär att göra aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på börsen. Detta kan göras möjligt genom att befintliga aktieägare säljer hela eller delar av sitt innehav och/eller genom en nyemission av aktier för att få in pengar till bolaget. 

Syftet med en börsintroduktion är vanligtvis för att få in kapital till investeringar, sprida ägandet och uppmärksamma varumärket.

För att göra det möjligt för potentiella aktieägare att bedöma företagets värde samt uppfylla börsens krav på transparens behöver en mängd information om bolaget tas fram. Detta sammanställs i ett prospekt som alltid finns tillgängligt inför noteringen. Därför behöver ett företag ta hjälp av en rådgivare, vanligtvis en bank eller institut för att genomföra börsintroduktionen.

Här kan du läsa alla vanliga frågor och svar om börsnoteringar (IPO).

Var hittar jag aktuella företagshändelser?

Du hittar information om aktuella företagshändelser under menyfliken min depå följt av Mina/Övriga företagshändelser. Under Mina företagshändelser hittar du de händelser som berör ditt innehav i respektive depå och under Övriga företagshändelser hittar du samtliga aktuella händelser. För utländska aktieinnehav kan det finnas undantag och det är därför viktigt att du själv bevakar ditt innehav.

När det finns en villkorad företagshändelse (vilken du aktivt kan ta ställning till) som rör något av dina aktieinnehav får du oftast ett meddelande om det via meddelandecentralen. Det skickas även ut e-mail om villkorade företagshändelser, så se till att korrekt e-mailadress finns registrerad under menyfliken min depå följt av Inställningar.

En villkorad företagshändelse kan till exempel gälla emissioner, nyemissioner och byten/uppköp.

Hur svarar jag på en företagshändelse?

Om du vill lämna svar på ett pågående erbjudande gör du det under menyfliken min depå följt av Mina Företagshändelser. Där kan du antingen klicka på länken Villkor eller Svara invid akutellt erbjudande.

OBS! Läs alltid igenom villkoren innan du lämnar svar. Nordnet rekommenderar även att alltid ta del av det officiella prospektet för aktuell företagshändelse. Det Nordnet presenterar är bara en kort sammanfattning.

När måste jag ha likvid på min depå för att teckna nya aktier i en nyemission?

Likviden måste finnas tillgänglig på likviddagen som Nordnet angivit för emissionen. Under länken ”villkor” vid varje företagshändelse som du hittar under fliken Depå följt av Mina/Övriga företagshändelser hittar du likviddagen för emissionen.

OBS! Om tillräcklig likvid för hela teckningen inte finns tillgänglig på likviddagen kan teckning komma att förvägras. Detta gäller även eventuell teckning utan stöd av teckningsrätter.

Om du övertrasserar ett investeringsparkonto så kan det övertrasserade beloppet komma att beskattas dubbelt. Ett negativt saldo kan likställas med utnyttjande av en godkänd kredit och ska därför behandlas som en inbetalning som höjer kapitalunderlaget. För mer information om beskattning av investeringsparkonto se skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad betyder BTA och när omvandlas BTA?

Det tar normalt 2-4 veckor för Bolagsverket att registrera det upphöjda aktiekapitalet för de nyemitterade aktierna. Under den tiden har man BTA-värdepapper (betald tecknad aktie) på depån, som bokas in dagen efter likviddagen i samband med att betalningen sker. Så fort vi får in de nyemitterade aktierna kommer BTA-värdepapperna att bytas ut mot ordinare aktier. BTA-värdepapper går att handla i, fram till i regel två dagar innan omvanligen till ordinarie aktie sker.

Vad betyder OTA och när vet jag om jag får extra tilldelning i emissionen?

OTA står för obetald tecknad aktie, vilket kan ses som en önskan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Det är alltså ingen garanti för att du får teckna aktier. Du får så många OTA som du önskar eller har tillgänglig likvid för på likviddagen. Svar från bolagen huruvida det blir någon extra tilldelning brukar meddelas till Nordnet 1-2 veckor efter likviddagen för nyemissionen och då dras likviden direkt från aktuell depå, i samband med att aktierna bokas in.

Vi meddelar alltså inte dig om du får aktierna utan du märker det på depån genom att pengar dras och betalda tecknade aktier bokas in. Därför är det viktigt att du behåller pengar på din depå för att betala för de aktier du eventuellt får under väntetiden.

Observera att OTA inte är ett papper som det går att handla i eller som omsätts utan bara en fiktiv post som visar hur många du önskat teckna.

Vad betyder TRF och varför kan jag inte längre svara på företagshändelsen?

TRF står för teckningsrätter till försäljning.

Efter sista svarsdagen till Nordnet, förutsatt att vi ej har fått ett svar på emissionserbjudandet, så byts teckningsrätterna TR ut mot TRF och rätterna läggs till försäljning för din räkning. Om Nordnet lyckas sälja rätterna bokas det in pengar på depån. Om vi inte lyckas sälja rätterna bokas dessa tillbaka på depån några dagar innan likviddagen och det ges möjlighet att svara på erbjudandet igen, under menyfliken min depå följt av Mina företagshändelser.

Erbjudandet syns endast under Mina företagshändelser när det finns teckningsrätter på depån, annars kan man läsa om erbjudandet och svara för extra teckning under Övriga företagshändelser.

Vid en nyemission där man har fått teckningsrätter, så har Nordnet satt ett tidigare datum än likviddagen som sista svarsdag till Nordnet. Detta för att vi ska hinna sälja av teckningsrätterna vid uteblivet svar så att de inte förfaller värdelösa. Har man alltså missat ett erbjudande eller avböjer deltagande i denna, så går man inte miste om värdet på sina teckningsrätter.

Du kan dock välja att det framöver inte sker en automatisk försäljning av rätter från din depå utan att du alltid själv aktivt väljer hur hanteringen av dina rätter ska ske. Då kan du lämna ditt svar ända fram till likviddagen (längre tidsfrist). Detta kan du ställa in under menyfliken min depå följt av Inställningar.

Möjligt att boka tillbaka teckningsrätter:

Om våra mäklare ännu inte har lyckats sälja alla teckningsrätter som ligger till försäljning finns det i vissa fall en möjlighet att manuellt boka tillbaka rätterna på depån till en avgift av 300 kr. Meddela då kundservice först genom ett meddelande att du vill boka tillbaka teckningsrätterna och därefter ring oss på 010-583 3000 så undersöker vi möjligheten att boka tillbaka dem. Anledningen varför du även behöver ringa in är för att vi ska kunna prioritera ärendet.

Se villkor för respektive nyemission under menyfliken Företagshändelser.

Nordnet försöker endast sälja svenska och danska teckningsrätter.

Jag har en konkursaktie på min depå - kan ni ta bort den?

Så länge konkursaktien fortfarande är registrerad hos Patent & Registreringsverket kan vi tyvärr inte ta bort den från din depå, då den fortfarande faktiskt existerar. Det kan ta allt mellan ett till flera år tills konkursen är helt avslutad och aktien avregistrerad.

För frågor om hur du tar upp konkursaktien i din deklaration, vänligen kontakta Skatteverket.

Mer om

Företagshändelser


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.