Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Behöver jag amortera på bolånet?

Nordnet:

Nya lån som beviljats efter 1 juni 2016 omfattas av amorteringskravet, vilket innebär att du kan behöva amortera 1 procent årligen om belåningsgraden överstiger 50 procent av bostadens värde.*

Nya lån som beviljats efter 1 mars 2018 omfattas av det skärpta amorteringskravet, vilket innebär att du kan behöva amortera 1 procent årligen om lånebeloppet överstiger 4,5 gånger din/er årsinkomst.**

Om värdet på din bostad sjunker så att belåningsgraden uppgår till minst 70 procent vill vi att du amorterar på ditt lån. Om det händer, kontaktar vi dig.

* Vid köp eller vid höjning av befintligt lån sätts ett amorteringsgrundande värde som gäller som värdering i fem år.

** Som årsinkomst räknas låntagarnas bruttoinkomst enligt FI:s rekommendationer, däribland lön, pension, eventuella kapitalinkomster m.m. som Nordnet bedömer stadigvarande.

Du kan läsa mer om amorteringskraven här.

 

Stabelo:

Det skärpta amorteringskravet för bolån som gäller från och med 1 Mars 2018 innebär att amorteringskravet sätts utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Lånar du mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt behöver du amortera 1 procent av lånet årligen. Om ni är två som lånar så är det er sammanlagda årsinkomst som räknas.

Finansinspektionen införde det tidigare amorteringskravet den 1 juni 2016. Kravet innebär att det är belåningsgraden för ditt bolån som styr amorteringen. Har du en belåningsgrad på över 70 procent av marknadsvärdet på din bostad ska du amortera minst 2 procent per år på den totala skulden. Är belåningsgraden mellan 50 till 70 procent av marknadsvärdet ska du amortera minst 1 procent per år på den totala skulden. Är belåningsgraden 50 procent eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få ett amorteringsfritt bolån.

Marknadsvärdet som ligger till grund för din amortering och belåningsgrad är fast i 5 år. Det betyder att du inte kan ändra amorteringsbeloppet under villkorsbindningstiden även om marknadsvärdet skulle öka under perioden.

Har du ett lån som är taget före amorteringskravet trädde i kraft och flyttar ditt lån till Stabelo, utan att utöka lånet, har du möjlighet att behålla dina befintliga amorteringsvillkor.

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm