Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka blanketter ska bifogas när vi ansöker om tjänstepension för våra anställda?

Företagsansökan
- Ansökan om Nordnet Tjänstepension
- Registreringsbevis (ej äldre än sex månader och i vilket det framgår vem som är behörig firmatecknare)
- Kundidentifieringsblankett (en blankett för respektive behörig firmatecknare som undertecknar avtalet)

Individansökan (färre än fem anställda i förmånsgruppen)
- Nordnet Tjänstepension Individuellt val (en blankett för respektive anställd)
Om avtalet innehåller riskförsäkringar kan även en hälsodeklaration eller ett läkarutlåtande behövas för respektive anställd, beroende på sökt risksumma eller om den anställde inte kan anmälas mot begreppet fullt arbetsför. För mer information kontakta Nordnet Pension.

Individansökan (fler än fem anställda i förmånsgruppen)
- De anställda anmäls samtidigt som en offertförfrågan görs via Nordnet Offert via hemsidan, i annat fall anmäls de anställda på blanketten Förteckning över anställda.

Om avtalet innehåller riskförsäkringar kan även en hälsodeklaration eller ett läkarutlåtande behövas för respektive anställd, beroende på sökt risksumma eller om den anställde inte kan anmälas mot begreppet fullt arbetsför. För mer information kontakta Nordnet Pension.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm