Superfonderna och skatt på utdelning

För knappt ett år sedan lanserades superfonderna – fyra avgiftsfria indexfonder i Norge, Danmark, Finland och Sverige. Fonderna har fått ett succéartat mottagande bland de nordiska spararna. Fram till idag har över 50 000 personer valt att investera totalt över 1,5 miljarder kronor i de fyra superfonderna.

Nordnet har verksamhet i Norden och vi försöker så långt som möjligt att använda oss av en skalbar affärsmodell. Detta betyder att vi har gemensamma funktioner för t.ex. IT, ekonomi, produktutveckling och administration. Vi tror att skalbarhet och ett kostnadseffektivt utnyttjande av våra resurser kommer våra kunder till godo bland annat i form av låga priser och spännande produkter. De fyra superfonderna förvaltas och administreras i Sverige, men köper naturligtvis lokala aktier och följer de stora indexen i varje land. I dagens globaliserade och regelharmoniserade värld är detta ett vanligt sätt att distribuera fonder och andra produkter, och en affärsmodell många finansiella aktörer använder sig av.

Avkastning i fonder består framför allt av värdeförändring på de aktier som ingår i fonden samt storleken på de utdelningar fonden får. I samband med att vi lanserade fonderna uppmärksammades vi på att utländska fonder på vissa nordiska marknader kunde tvingas betala skatt på utdelning i lokala aktier; en skyldighet som inte lokala fonder har. Om så var fallet skulle detta få en negativ påverkan på avkastning i superfonderna.

För att få en uppfattning om storleken på problemet kan vi ta ett exempel där utdelningen, direktavkastningen, i snitt är 3 procent. Vid en skattesats på 15 procent skulle fondens avkastning bli 0,45 procent (3%*15%) sämre per år än om skatteskyldighet på utdelning inte varit aktuellt.

Vi har sedan starten av fonderna haft en dialog med skattemyndigheterna i respektive land. I Sverige och Finland har vi fått svar att våra fonder inte är skattskyldiga för utdelning, men i Norge och Danmark har vi ännu inte fått definitivt besked av skattemyndigheterna. Vi har därför nu i dessa två länder till fonderna inbetalat ett belopp motsvarande den utdelning fonderna har gått miste om, samt kompenserat för den uteblivna avkastning som uppstått på grund av att utdelningen har utbetalats vid en senare tidpunkt. Totalt har vi betalat in drygt 800 000 NOK i den norska fonden och drygt 1,5 miljoner DKK i den danska. Vi hoppas få tillbaka dessa pengar av skattemyndigheterna vid ett senare tillfälle, men för att våra kunders avkastning inte ska påverkas negativt har vi alltså gjort en förskottsbetalning. Vi kommer även att kompensera för eventuell framtida skatt på utdelningar tills vi har hittat en permanent lösning på situationen. Får vi inte tillbaka pengarna från Skattemyndigheterna står Nordnet för kostnaden.

Vi kommer också att ersätta de kunder som tidigare har haft ett innehav i fonderna men sålt det innan inbetalningen till fonderna skedde igår. För denna senare grupp kommer vi att göra exakta beräkningar av vilka kurser kunderna skulle ha köpt och sålt sina andelar för i det fall skatten på utdelningen inte dragits av, och jämföra detta med de verkliga kurser kunderna har fått. Detta arbete kommer att ta ett tag, och vi hoppas på ert tålamod i den här frågan. De belopp som kommer att utbetalas är generellt sett väldigt små, och vi återkommer med specifika meddelanden längre fram till de kunder som berörs.

Genom dessa åtgärder säkerställer vi att ni som är våra kunder inte påverkas negativt av de olika skattesituationer som råder i de nordiska länderna. Har du frågor kring detta kan ni kommentera detta blogginlägg eller kontakta vår kundservice.

Hälsningar / Eva Trouin, Sverigechef

Uppdatering av information kring skatteuttag på utdelningar

Från och med 2018 kommer det ske en förändring avseende skatteuttaget på utdelningar i Superfonden Danmark.

Enligt dansk skatterätt behandlas utländska och inhemska fonder på olika sätt avseende beskattning på utdelningar för aktier som ingår i fonden. För inhemska fonder uttas ingen skatt på utdelningar i danska bolag, medan det för fonder registrerade i annat land än Danmark (t.ex. Sverige) uttas en skatt på 27%.

Konstruktionen innebär för utländska fonder en skattemässig nackdel som vi anser utgör diskriminering och ett åsidosättande av principen om likabehandling inom EU:s medlemsstater. Sedan Superfonden Danmark startade 2014 har vi kompenserat andelsägare för den skatt som har uttagits på utdelningar samt parallellt drivit en process för ändrade skatteregler och därmed likabehandling mellan svenska och danska fondbolag. Vi har dock nu fått ett beslut från danska skattemyndigheten att gällande princip om skatt på utdelningar inte kommer att förändras. Vi har i samband med detta beslutat oss för att vi inte längre kan fortsätta kompensera för den skatt som danska myndigheter utkräver av fonden. Detta kommer att påverka avkastningen framöver negativt. Vid ett antagande om att bolag ingående i C25 betalar en genomsnittlig utdelning på 2%, och att skatten uppgår till 27%, kommer din avkastning i fortsättningen bli 0,54% lägre per år. Ändringen träder i kraft från januari 2018.

Avgiftsuttaget mot dig som kund påverkas dock inte och Superfonden Danmark kommer även fortsättningsvis vara kostnadsfri.

Eva Trouin
Eva Trouin
Fd. Sverigechef Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
1 Kommentar
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Aron
Aron
2020-10-13 19:54

Hej,
finns det någon uppdatering kring Indeksfond Norge?