Småbolagen utklassar index

Småbolagen går bra på börsen och har utklassat index de senaste åren. Perioder av överavkastning brukar dock följas av baksmälla. Hur länge kan det fortgå?

2016 har hittills varit ett lite svagare börsår där index för tillfället står och väger kring nollstrecket. Det gäller dock inte alla delar av börsen, bland annat har småbolagen ett betydligt bättre år med uppgångar på över tio procent för småbolagsindex. Faktum är att småbolagen har utklassat börsindex ordentligt de senaste åren i såväl absoluta termer som riskjusterat. Min egen portfölj är inte specifikt inriktad på småbolag, men de goda möjligheter som funnits bland småbolag de senaste åren har naturligtvis bidragit till portföljens avkastning. Så det här är en utveckling jag följer med intresse och håller ögonen på.

smabolag120160923

Dubbla årsavkastningen mot index

De senaste fem åren har småbolag haft en genomsnittlig årsavkastning på över 20 procent per år, vilket är dubbelt så högt som för börsen som helhet. Risken mätt i volatilitet har bara varit något högre än för börsen som helhet, så den riskjusterade avkastningen har varit riktigt bra. Investerare i småbolag har blivit osedvanligt väl kompenserade för sin risk, mer än vad som är att förvänta sig långsiktigt.

Allting går i vågor på de finansiella marknaderna och olika delar av marknaden har perioder av särskilt god utveckling. Enligt min uppfattning är det här ett exempel i raden där segment av marknaden periodvis avkastar över sitt historiska snitt. I det långa loppet brukar det jämna ut sig och avkastningen återgår förr eller senare till sitt långsiktiga genomsnitt. Perioder av överavkastning följs ofta av perioder av underavkastning i förhållande till det historiska snittet.

smabolag220160923

Tecken i tiden

Men placerarna brukar ofta bli förförda av den goda avkastningen och tycks extrapolera historiska resultat in i framtiden och agerar som om överavkastningen är uthållig. Så de sektorer som har gått bra tilldrar sig stort intresse bland placerarna och kapital flockas till dessa heta sektorer. Marknaden brukar alltid hitta argument för varför det faktiskt är uthålligt den här gången.

Tecken i tiden just nu är att det startas många småbolagsfonder. Nyligen meddelade bland annat Sjunde AP-fonden att de ändrar sina placeringsregler för att kunna investera mer i småbolag. Det är klassiska tecken på en het marknad och något jag håller ögonen på.

På samma sätt skyr placerarna sektorer som har gått dåligt och kapital lämnar efter perioder av svag utveckling. Tillväxtmarknader är ett aktuellt exempel som haft en avkastning under det historiska snittet de senaste åren. Placerarna har knappt fått någon kompensation för den risk de tagit på tillväxtmarknaderna. Enligt min uppfattning är tillväxtmarknaderna är helt enkelt i en fas av historisk låg avkastning i förhållande till risken, en motreaktion till deras överavkastning tidigare år.

Risk och avkastning hänger ihop

Det finns många goda skäl att investera i småbolag. Bland dessa finns sannolikt framtidens storbolag och det kommer alltid att finnas guldkorn och vinnare bland småbolagen. Teoretiskt ska småbolag också ha högre förväntad avkastning eftersom de innebär högre risk. Högre risk ska kompenseras med högre förväntad avkastning. Men de ska inte konsekvent ha högre riskjusterad avkastning i det långa loppet på en fungerande marknad. Långsiktigt ska risk och avkastning gå hand i hand enligt finansiell teori.

Det här säger mig inte att förutsättningarna ska ändras idag, tvärtom är mitt huvudscenario en fortsatt bra börs. Men i det längre perspektivet är den här typen av överavkastning inte uthållig. Det kommer med all sannolikhet att rätta till sig, förmodligen genom att småbolagen genomgår någon typ av korrigering med en period av lägre avkastning än det historiska snittet. När det kommer att ske är svårt att säga, men jag är på min vakt och vill undvika den fasen när den kommer.

/Alexander Gustafsson

Alexander Gustafsson
Alexander Gustafsson
Investeringscoach på Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer