Hoppa till huvudinnehållet

Så analyserar jag en fond

Är den aktivt förvaltade lite dyrare fonden värd sitt pris? Är den bättre än konkurrenterna? Har avkastningen varit bra i förhållande till risktagandet? Historisk avkastning garanterar inte att fonden också fortsätter att prestera bra. Men eftersom historik (och avgift) är de faktorer vi har att gå på, går jag här igenom hur du kontrollerar dem.

1. Kolla priset

När jag ska välja fond så börjar jag med att sortera på fondens kategori utifrån årlig avgift. Det är mest för att ha något att utgå ifrån. Sedan gäller det att gå igenom fond för fond inom den kategori du är intresserad av. När du hittat en fond som har den placeringsinriktning du önskar börjar detektivarbetet. Kolla som sagt på den årliga avgifte, inte förvaltningsavgiften.

2. Kolla riskjusterade avkastningen

Det man gärna vill ha av en fond är att fonden har åstadkommit så hög avkastning till så lågt risktagande som möjligt. Huruvida fonden lyckats med detta kan man se på den så kallade sharpekvoten. Det är med fikonspråk fondens avkastning minus den riskfria räntan dividerat med den totala risken mätt som standardavvikelse. Somnade du nu? Lugn, det här behöver du inte räkna ut själv. Sharpekvoten redovisas alltid för alla fonder. En kvot under noll kan sägas vara dåligt, medan en kvot på 0,5 kan sägas vara bra. 1 är en mycket bra sharpekvot. Läs mer om vad sharpekvot är här.

3. Vad borde fonden ha gett?

Ett annat sätt att kolla den riskjusterade avkastningen är att bilda dig en uppfattning om vad en fond BORDE ha gett i avkastning, med tanke på hur stor risk den tagit. Här utgår man från fondens så kallade betavärde, som också brukar anges i fondinformationen. Marknaden i stort har betavärde 1 och kan sägas ge en riskjusterad avkastning på 6 procent per år. Om en fond har betavärde 0,5 så tar fonden hälften så stor risk. Då BORDE den riskjusterade avkastningen vara 3 procent. Har fonden gett mer än så har fonden lyckats bra!

4. Kolla risktagandet

Ett sätt att mäta fondens risk är att kontrollera hur mycket avkastningen varierat från år till år. Det gör man med måttet standardavvikelse. Om standardavvikelsen är 16 och förväntad avkastning är 10 procent nästa år så kommer avkastningen med 68 procents sannolikhet hamna mellan -6 procent och +26 procent. En standardavvikelse under 10 betyder låg risk, en standardavvikelse över 20 innebär hög risk. Här kan du bilda dig en uppfattning om fondens risktagande stämmer överens med vad du letar efter hos en fond.

5. Jämför med konkurrenterna

På Morningstar hittar du smidigt hur fonden har avkastat jämfört med konkurrenterna och index och exempelvis vilken standardavvikelse fonden har jämfört med snittet för kategorin. Det är värdefull information. Jämför alltid fonden med konkurrenterna.

6. Kolla den aktiva andelen

Funderar du på att exempelvis investera i en aktivt förvaltad Sverigefond? Utbudet av Sverigefonder är stort och det finns ett problem med så kallade dolda indexfonder. Om en fond placerar längs index har ju fonden straffat ut sig själv för att kunna slå index. Då ska du inte betala för fonden som om den vore aktiv. Kolla därför hur stor aktiv andel fonden har. Du hittar nyckeltalet i fondens årsberättelse. Fonden bör ha en active share på över 60 för att kunna betraktas som aktiv ”på riktigt”.

7. Kolla den aktiva risken

Nyckeltalet tracking error beskriver hur fondens avkastning har följt jämförelseindexets avkastning. En aktiefond bör ha en aktiv risk, tracking error, på 3 för att beskrivas som aktiv på riktigt. Ligger fonden under tre är det en indikation på att fonden kanske inte är aktiv på riktigt.

8. Kolla förvaltarens bakgrund

Har fonden en fin historia av god riskjusterad avkastning? Det säger inte särskilt mycket om förvaltaren är relativt ny. Kolla gärna var förvaltaren jobbat tidigare och vilka resultat som uppnåtts där.

9. Lägg ihop pusselbitarna

Vad anser du är de viktigaste egenskaperna hos en fond? Är det priset? Eller att fonden har en intressant placeringsinriktning och avviker rejält från index? Att avkastningen varit hög jämfört med konkurrenterna de senaste åren? Eller att risktagandet är lägre än konkurrenterna? Ett enskilt nyckeltal eller mått är aldrig tillräckligt för att kunna bedöma en fond och dess förvaltares skicklighet. Det handlar om att lägga ihop flera pusselbitar för att kunna få en bild av fonden. Tänk också som sagt på att nyckeltalen är bakåtblickande. Men de ger indikationer och ledtrådar om hur fonden kan förväntas prestera framöver.

Lycka till med ditt fondval!

/Frida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer