Hoppa till huvudinnehållet

Sharpekvot

Vad är Sharpekvot?

Måttet sharpekvot används för att se hur en portfölj av tillgångar har utvecklats för att kunna jämföra olika portföljer mot varandra. Ju högre sharpekvot desto bättre har portföljen varit på att skapa avkastning till den risk man tagit. Ju större sharpekvot tal desto bättre.

Det beräknas genom att mäta portföljens avkastning minus riskfri ränta. Riskfri ränta sätts ofta till 3mån statsskuldväxlar, vilket innebär ett lån till svenska staten på 3 månader. Att Sverige får betalningsproblem och behöver ställa in utbetalningen kommande 3 månader anses som väldigt osannolikt. Poängen är att skilja portföljens avkastning från vad man hade kunnat tjäna på att lägga in pengarna ”riskfritt” i ett lån till staten.
Risk när det kommer till sparande mäts i standardavvikelse, alltså hur mycket portföljen rört sig från sitt medelvärde. Ju mer en portfölj svänger i värde desto högre risk innebär det för investeraren att det svänger negativt i pris.

Vad är en bra sharpekvot?

Portföljens avkastning minus riskfria räntan delas sedan på denna standardavvikelse. Ju högre avkastning portföljen har samt desto lägre standardavvikelse då kommer Sharpekvoten bli ett större tal, vilket är att föredra när man mäter sharpekvoten.

Detta kallas även riskjusterad avkastning, då man mäter avkastning i förhållande till risk.

Sharpekvot formel

Så här ser formeln ut för att beräkna sharpekvoten.

Sharpekvot på fonder?

En fond är just en portfölj av tillgångar och ett sätt att jämföra hur duktig en fond har varit på att skapa avkastning till den risk som tagits är genom sharpekvoten.
För att ge en rättvisande bild så bör man jämföra fonder med liknande placeringsinriktning när man letar efter en så hög sharpekvot som möjligt.