Prem Watsa – Kanadas Warren Buffett

Så här i sommartider tänkte Värdepappret ta tillfället i akt och presentera en intressant finansman tillika majoritetsägare i ett intressant bolag. Namnet på finansmannen är Prem Watsa och namnet på bolaget är Fairfax Financial Holding Limited (FFH).  Watsa är troligen ganska okänd i Sverige men i Kanada och USA är han mer känd och brukar ibland kallas för Kanadas Buffett då det finns likheter utöver en god finansiell avkastning. Mer om detta längre ner i texten.

Prem Watsa är grundare av Fairfax Financial Holding Limited (ticker FFH) noterad i Toronto. FFH är ett investmentbolag med ett antal rörelsedrivande försäkringsbolag. Därutöver finns ett antal rörelsedrivande helägda bolag och en investeringsportfölj med övriga finansiella placeringar. Försäkringsrörelsen omsätter över 8 miljarder kanadensiska dollar och är motorn i investmentbolaget precis som i Buffetts Berkshire Hathaway. Upplägget liknar Berkshire Hathaways med en försäkringsverksamhet som förser Watsa med en float att förränta på bästa möjliga sätt. Börsvärdet på FFH är ca 16 miljarder kanadensiska dollar. Det är alltså inget litet bolag som Kanadas Buffett styr. Så här presenterar sig bolaget på sin hemsida:

”Fairfax Financial Holdings Limited is a holding company whose corporate objective is to achieve a high rate of return on invested capital and build long term shareholder value”.  

Att döma av ovanstående citat så finns det likheter med Buffett och Berkshire Hathaway när det gäller långsiktighet och strävan efter en hög avkastning.

Vem är då mannen bakom detta gigantiska Kanadensiska bolag som avkastat 21 % i snitt per år i över 30 år?

Prem Watsas resa med FFH startade 1985 då han köpte Markel Financial Holdings, ett konkursfärdigt försäkringsbolag. 1987 ändrades namnet till Fairfax Financial som betyder ”fair, friendly acquisitions”. Just fair and friendly acquisitions är något som kännetecknar bolaget än idag. Precis som Buffett så spelar Prem Watsa rent spel och letar alltid bolag där man kan komma överens om pris och framtid och många av de bolag som har förvärvats har kvar tidigare ledning som arbetar vidare i den nya koncernen och ägarbilden.

Prem Watsa har varit framgångsrik. Sedan övertagandet av Markel Financial Holdings 1985 har han lyckats öka FFH bokförda värde med i snitt 21 % årligen vilket inte kan sägas vara annat än helt fantastiskt. De senaste 5 åren är avkastningen 80 % och de senaste 10 åren är avkastningen 480 %. Således ytterligare en likhet med Buffett. Prem Watsa är en riktigt duktig investerare.

Försäkringsbolagen i FFH står för floaten, och delar av vinsterna, men de stora vinsterna har de finansiella placeringarna stått för historiskt. Strukturen liknar till många delar Berkshires då försäkringsbolagen och övriga rörelsedrivande bolag drivs självständigt av företagsledare med stor integritet och floaten och överlikviditeten förvaltas av Prem Watsa.

På FFH hemsida kan man läsa Prem Watsas brev till aktieägarna precis som på Berkshires. I dessa brev framgår tydligt vilket värde som sätts på de företagsledare som driver de olika bolagen inom koncernen och hur stort fokus det är på långsiktighet och integritet.

Prem Watsa är en värdeinvesterare som gärna köper lågt värderade bolag som handlas under dess värde men han köper också framgångsrika och kvalitativa bolag. Investeringar har gjorts i grekiska banker och irländska banker såväl som i Blackberry som i mindre onoterade familjeägda bolag. Det som kännetecknar Watsa är att han går sin egen väg och är springer inte dit den stora flocken springer. Under finanskrisen 2008 skördades stora framgångar (bolagets högsta årsvinst i historien) då Watsa låg kort i en marknad som kollapsade. De senaste åren har Watsa haft stora bets på deflation och en svag börs. Något som inte belönat sig än men som fortfarande är huvudtesen.

Precis som Buffett så talar Watsa sällan om vinster utan framgången mäts i utvecklingen av det bokförda egna kapitalet i koncernen och det betonas att man inte kan titta på detta kvartalsvis utan får se över ett längre perspektiv.

De som har investerat i FFH ur ett längre perspektiv har gjort sig en god hacka med hjälp av Watsas fingertoppkänsla. Det återstår att se hur det går i framtiden men det är antagligen ingen djärv gissning av det kommer att gå bra även framöver. Innan man kastar sig in och köper aktier i FFH så måste man dock bedöma hur mycket av kommande års framgångar som redan är inprisade i aktiekursen. Även bolag som FFH kan vara övervärderade. Men helt klart är att FFH är ett intressant bolag och Prem Watsa är en både sympatisk, kompetent och spännande företagsledare.

Avslutningsvis ska man ta och titta på Fairfax Financials 15 ”guiding principles” som säger en hel del om Prem Watsa och vilka värderingar som han står för. Några av principerna finns nedan och samtliga finns att läsa på följande länk

  • We expect to compound our mark-to-market book value per share over the long term by 15% annually by running Fairfax and its subsidiaries for the long term benefit of customers, employees and shareholders – at the expense of short term profits if necessary.
  • Our focus is long term growth in book value per share and not quarterly earnings. We plan to grow through internal means as well as through friendly acquisitions.
  • We always want to be soundly financed.
  • We provide complete disclosure annually to our shareholders.

För mer läsning om Fairfax Financials Holding Limited så finns deras hemsida där samtliga brev till aktieägarna finns att läsa och övrigt så som delårsrapporter och årsredovisningar.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är våra egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla Värdepapprets aktieinnehav publiceras i tidningen för prenumeranterna, men vi har även en nordisk modellportfölj tillgänglig för alla att följa på Shareville.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer