Hoppa till huvudinnehållet

Nytt verktyg för att investera hållbart

Många vill investera hållbart

Vi på Nordnet har märkt att många av våra kunder vill investera hållbart men få vet hur man ska gå till väga.  Hittills har fondsparare haft väldigt svårt att jämföra hållbarheten hos fonders innehav, men nu har Morningstar lanserat ett verktyg för att hjälpa dig som vill investera hållbart.  Hållbarhetsbetyget graderar hur hållbart en fond investerar och kommer senare under året att finnas tillgängligt på vår hemsida. Men för att du redan nu ska kunna investera hållbart har vi valt ut fyra populära fondkategorier och tagit fram de fonder på Nordnet som fått högst hållbarhetsbetyg inom respektive kategori.

Varför ska man investera hållbart?

Anledningarna till varför man ska investera hållbart skiljer sig åt mellan investerare. För vissa är de etiska och moraliska aspekterna väldigt viktiga medan andra lägger större vikt vid potentialen för en större avkastning.

Många vill som sagt investera hållbart, men lönar det sig? Det finns vissa som hävdar det. I ett tidigare blogginlägg här på Nordnetbloggen skrev vi om en studie publicerad av forskare på Harvard Business School, där de har undersökt effekten av hållbarhetsarbete för 180 amerikanska bolag under 18 år. Där fann man bland annat att  företag som jobbat aktivt med hållbarhet, på lång sikt hade en högre avkastning jämfört med övriga företag.

Det finns också många andra artiklar och studier som undersökt frågan. I den här studien av Institute för Sustainable Investing, skriver Morgan Stanley att hållbara investeringar gett en överavkastning  jämfört med liknande traditionella investeringar.

Så fungerar hållbarhetsbetyget

Det nya hållbarhetsbetyget mäter hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar ESG-frågor (Environmental, Social, Governance) och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarheten i verksamheten, jämfört med andra liknande fonder.

Hållbarhetsbetyget graderar hur hållbart en fond investerar och sätts i två steg. Först beräknas ett hållbarhetsvärde som baserats på ESG-betyget som levererats av Sustainalytics (en av världens främsta specialister på att granska ESG).  Sedan görs en jämförelse med andra fonder genom att dela in fonderna i olika kategorier. Inom varje kategori delas fonderna upp där de med högst betyg får fem jordglobar medan de med lägst betyg får 1 jordglob.

Här kan du läsa mer om hur hållbarhetsbetygen sätts.  På vår sida om hållbarhet hittar du också svar på vilka begränsningar som finns med betyget och hur man kan mäta hållbarhet på andra sätt. Kolla också på intervjun nedan för att få veta mer.

Topp 3 – Sverigefonder: Stora bolag

Handelsbanken AstraZeneca Allemans  (fondfaktablad)
    

Swedbank Robur Humanfond  (fondfaktablad)
    

Swedbank Robur Ethica Sverige  (fondfaktablad)
    

Topp 3 – Sverigefonder: Små/medelstora bolag

Cicero SRI Sverige (fondfaktablad)
    

Swedbank Robur Exportfond (fondfaktablad)
    

Handelsbanken Sverige Selektiv (fondfaktablad)
    

Topp 3 – Sverige & Global

KPA Etisk Aktiefond (fondfaktablad)
   

AMF Aktiefond Världen (fondfaktablad)
   

Lärarfond 21-44 år (fondfaktablad)
   

Topp 3 – Blandfonder

Fair Play (fondfaktablad)
   

Strand Förmögenhetsfond (fondfaktablad)
   

Öhman Stiftelsefond (fondfaktablad)
   

Ratingen är per 2015-12-31 och utbudet är fonder som finns till försäljning i Sverige på Nordnet. Kategorierna är baserade på Morningstars egna kategorier. Tänk på att topplistorna nedan endast speglar fondernas hållbarhetsbetyg i respektive kategori – du hittar mer information om hållbarhetsbetyget för respektive fond genom att gå in på Morningstars hemsida och söka på respektive fond. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.

Tidigare blogginlägg om hållbarhet på Nordnetbloggen:

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer