Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Pensionsfond oktober 2023

Detta inlägg är marknadsföring.

Nordnet Pensionsfond är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

Vad hände i oktober 2023?

Marknaden

Oktober månad fortsatte den dystra trenden från september med stora fall på aktiemarknaderna. Svenska aktier föll 4 procent och globala aktier föll 3 procent. Dock stärktes de utländska valutorna en hel del vilket gjorde att den totala avkastningen från globala aktier var nära oförändrad under månaden. Återigen var de amerikanska 10-åriga räntorna boven i dramat vilka steg med 34 punkter under månaden och var en period över 5 procent när pressen var som hårdast. Rapportperioden har också varit utmanande där marknaden har varit enormt svårflirtad. Som helhet har resultaten varit goda men en trend har varit att bolagen har varit mer osäkra eller försiktiga med de framåtblickande utsikterna. I en mindre räddhågsen marknad hade troligen rapportperioden genererat en positiv börsutveckling, men osäkerheten kring räntan ställer frågetecken kring framtiden.

Fonden

Fonden avkastade -1,13 procent och index -1,01 procent under månaden. Fondens jämförelseindex är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den negativa avkastningen förklaras av att framför allt svenska aktier haft en negativ utveckling under månaden. Relativt index har värdepappersvalet i globala aktier bidragit något negativt. Inga större förändringar är gjorda under månaden. Aktieandelen i fonden är cirka 60 procent.

Utsikter

Värderingen för amerikanska obligationer är attraktiv och utgör ett alternativ till amerikanska aktier. Konjunkturutsikterna på längre sikt är negativa då tillväxttakten håller på att avta och den amerikanska centralbanken minskar de penningpolitiska stimulanserna. På kort sikt ser vi dock en cyklisk medvind från uppbyggnad av lager samt en motståndskraftig amerikansk konsument. Sammantaget är vi därför nära neutrala mot vårt jämförelseindex i exponering.

Till fonden Nordnet Pensionsfond

Erik Nilsson, Öhman Fonder
Erik Nilsson, Öhman Fonder

Erik är allokeringsansvarig på Öhman Fonder och förvaltar bland annat fonden Nordnet Pensionsfond

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer