Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Hållbar Pension juni 2023

Detta inlägg är marknadsföring.

Nordnet Hållbar Pension är en aktivt förvaltad blandfond med hållbarhetsfokus som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som avser att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.iskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

Marknaden

Juni var en stark månad för amerikanska aktier. S&P 500 index steg med 5,5 procent i svenska kronor och för en gångs skull var det något bättre bredd i uppgången, då det tidigare månader främst har varit en handfull företag som drivit uppgången. Även om de flesta aktiemarknader haft en bra utveckling, har det varit nervöst inför kommande rapportperiod. Ett flertal vinstvarningar har annonserats och bolag som inte kan leverera har straffats hårt av marknaden. Under månaden har centralbankerna över lag varit strama där både Bank of England samt Norges Bank höjde räntan överraskande mycket med 50 punkter. Den amerikanska centralbanken behöll räntan på 5 – 5,25 procent men signalerade samtidigt att fler höjningar kan komma. Sveriges Riksbank höjde styrräntan till 3,75 procent och var tydliga med att det blir minst en ytterligare höjning innan de är klara. Strama centralbanker ledde till att pressa upp den 10-åriga amerikanska obligationsräntor pressades upp med cirka 20 punkter, alltså 0,2 procentenheter.

Fonden

Fonden avkastade 1,3 procent och jämförelseindex 2 procent under månaden. Fondens jämförelseindex är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Index positiva avkastning förklaras av att globala aktier haft en god utveckling under månaden. Relativt index är det framför allt värdepappersvalet bland de globala och svenska aktierna som har bidragit mest negativt. Allokeringen har också bidragit negativt, framför allt innehavet i svenska småbolag. Under månaden har de globala aktierna minskats till indexvikt efter en väldigt god utveckling. Aktieandelen i fonden är cirka 60 procent.

Utsikter

Värderingen för obligationer sedan årsskiftet ser nu mer attraktiv ut och i synnerhet utgör amerikanska obligationer ett alternativ till aktier. Konjunkturutsikterna på längre sikt är negativa då tillväxttakten håller på att avta samtidigt som den amerikanska centralbanken minskar de penningpolitiska stimulanserna. På kort sikt ser vi dock en cyklisk medvind från lägre energipriser och fallande inflation. Sammantaget är vår exponering därför i stort sett neutral gentemot mot vårt jämförelseindex.

Till fonden Nordnet Hållbar Pension

Erik Nilsson, Öhman Fonder
Erik Nilsson, Öhman Fonder

Erik är allokeringsansvarig på Öhman Fonder och förvaltar bland annat fonden Nordnet Hållbar Pension.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer