Hoppa till huvudinnehållet

Standardiserade derivat

Vad är Standardiserade derivat?

Standardiserade derivat är kontrakt mellan två parter där man på förhand vilka rättigheter och skyldigheter som följer kontraktet.

Möjligheten med de olika kontrakten är stor, samtidigt innebär det också att du i vissa fall kan förlora mer än ditt insatta kapital. Viktigt är därför att läsa på innan du börjar handla.

Optioner och Terminer är derivat som följer värdet på en underliggande tillgång så som aktie, index, råvara eller valuta. Vid handlel med Optioner och Terminer ingår du avtal som infattar vissa rättigheter och även skyldigheter.

Du kan läsa mer om dessa i denna utbildningstext.  

Säkerhetskrav & konkurs

Vid handel med terminer samt utställande av optioner så belastas ditt konto med ett säkerhetskrav.

Det innebär att pengar kommer att hållas låsta på ditt konto för att säkerställa att du kan leverera på de åtagande som kontrakten innebär.

Om en av parterna i en affär går i konkurs så kommer det inte påverka kontraktet då affären garanteras av ett clearinghus. Handel med svenska standardiserade derivat så står Nasdaq som clearinghus för att skapa trygghet när du handlar.

Innehavare och utfärdare

Vid handel med optioner så finns det en utfärdare och en innehavare för varje kontrakt.

Den som köper en köpoption kallas för innehavare. Denna har rätten, men inte skylldigheten att köpa den underliggande tillgången.

Den som säljer en köpoption blir således motparten och är utfärdaren. Den har skylldigheten att genomföra affär om köparen så önskar nyttja sin rättighet.  

Tänk på.
Det kostar både courtage och clearingsavgift när du handlar med standardiserade derivat.

Exempel

När du köper en köpotion så har du en positiv marknadstro på den underliggande tillgången.

Om underliggande tillgången är väsentligt högre än lösenkursen för din köpotion vid slutdagen så har du en positiv avkastning.