Hoppa till huvudinnehållet

Mini-Future

Vad är Mini-Future?

Mini-Future är en investeringsprodukt som är kopplad mot en underliggande tillgång så som aktie, råvara, index eller valuta.

Mini-Future, Turbowarrant och Unlimited turbo är alla investeringsprodukter som har en inbyggd stop-loss. Det ger en skyddsnivå som garanterar att värdet på produkten aldrig kan bli negativt.

Hävstången i dessa investeringsprodukter innebär att värdet förändras snabbare än på den underliggande tillgången. Därför säger man att det innebär en högre risk.

Hur fungerar hävstången?

Hävstången i din Mini-Future är kontinuerlig, vilket innebär att den förändras utefter hur underliggande tillgång rör sig. När Mini-Futuren stiger i värde så ökar din insats i instrumentet och därmed minskar hävstången.

Finansieringsnivån.

Anger hur mycket som är lånade pengar i din investering. Ju högre desto mer hävstång ger det.
Finansieringskostnaden (räntan) för detta lån tas ut varje dag genom att finansieringsnivån justeras uppåt.

Vad är Mini-Lång och Mini-Kort?

Att köpa en Mini-Lång innebär att din Mini-Future ökar i pris när underliggande tillgång ökar i pris, det har samma innebörd som Bull.

Att köpa en Mini-Kort innebär att din Mini-Future ökar i pris när underliggande tillgång faller i pris, det har samma innebörd som Bear.

Tänk på när du handlar Mini-Future

  • Lösendag
    En Mini-Future har ingen bestämd lösendag eller slutdag. Du kan alltså äga den tills dess att den når sin inbyggda stop-loss nivå.
  • Riskbedömning
    Det är en emittent som har utfärdat Mini-Future:n. Håll koll på kreditvärdigheten hos den emittenten. Vid händelse av konkurs kan din investering bli värdelös.
  • Köpa & Sälja
    Det kan uppstå begränsning att köpa och sälja vid kraftiga kursrörelser eller om emittenten upplever tekniska problem. Ambitionen är givetvis att handeln skall fungera så ofta som möjligt.