Hoppa till huvudinnehållet

Vad är aktier?

Hur fungerar aktier?

En aktie motsvarar ett delägarskap i ett företag. Det är alltså alla aktieägare tillsammans som äger företaget. Det minsta antalet aktier man kan köpa idag är en och sen blir du delägare med alla de rättigheter det innebär. Ju fler aktier du äger i ett och samma företag ju större ägare blir du.

Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Definitionen lyder ”En aktie är en andel i ett aktiebolag motsvarar en kapitalinsats från ägaren, som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar och resultat sedan bolagets fordringsägare fått sitt.”

Luddigt kan tyckas. Men det betyder att när du köper en aktie så köper du en andel i ett bolag. När du äger en aktie är du alltså delägare i detta företag. Så länge man äger en hel aktiepost och det är rätt typ av aktie har man också rätt att gå på bolagsstämma och vara med och påverka, även om det i verkligheten är svårt om man inte är en av de största ägarna.
Men man kan gå och lyssna och ställa frågor till ledningen. Det är heller inte ovanligt att man blir bjuden på en kopp kaffe vilket kan vara trevligt.

Köper du många aktier, köper du alltså många andelar.

Varför ger företag ut aktier?

För ett företag är aktier en finansieringskälla, vilket betyder att företaget får in pengar när aktierna säljs första gången. Så det är ett sätt att få ihop pengar istället för att låna pengar av en bank exempelvis.

När ett företag lånar pengar av banken så kommer en ränta vanligtvis att behöva betalas och det görs fram tills att företaget amorterat ner skulden. När ett företag istället säljer ut aktier så får de in pengar från de som köper aktier utan att behöva betala ränta eller amortering. En aktie motsvarar ju delägarskap så istället vill aktieägaren ta del av den vinst som företaget gör.

Det är bara första gången när företaget säljer ut aktierna som de får in pengarna (Detta kallas börsnotering), sen handlas aktierna på en andrahandsmarknad vilket kallas för börsen. När du köper aktier på börsen så är det inte av företaget själv du köper utan någon annan investerare som inte lägre vill äga den aktien.

Exempel:

Svenska klädföretaget Hennes & Mauritz sålde ut sina aktier 1974. Det var detta året som de gjorde en börsnotering och H&M fick in pengar när de sålde ut aktier. Från det året och framåt så har du kunnat köpa H&M aktier på börsen, då köper du aktier av någon annan sparare som inte längre vill äga H&M. Behöver ett företag mer pengar så kan man göra en nyemission, vilket innebär att man säljer ut ytterligare aktier till allmänheten.

Vad innebär delägarskap?

När du köpt aktier i ett företag så blir du en av ägarna och din rättighet är att få ta del av vinsten som skapas i företaget. Hur vinsten skall fördelas till aktieägarna beslutas på en bolagsstämma. En bolagsstämma äger vanligtvis rum en gång per år och alla aktieägare är välkomna att delta på denna.

Vinsten fördelas lika på alla stamaktier i ett företag, alltså ju fler aktier du äger desto mer vinst får du ta del av samt desto fler röster får du på denna bolagsstämma.
Bolagsstämman är en träffpunkt för alla delägare och där fattas de viktigaste besluten rörande företagets framtid, du som aktieägare har du givetvis en möjlighet att yttra dig kring de beslut som ska fattas.

Att gå på en bolagsstämma är frivilligt, men det är en bra möjlighet för dig som aktieägare att få påverka företaget. Vanligtvis sker bolagsstämmor på våren, men det kan även ske vid andra tidpunkter på året.
Om någon stor och viktigt förändring sker i ett företag under året så kan de sammankalla till en extra bolagsstämma för att få aktieägarnas formella godkännande.

Faktorerna som påverkar aktiekursen

För att investera i aktier kan det vara värt att förstå vad det är som påverkar aktiepriset. Här är några faktorer som gör att aktiepriset rör sig både uppåt och nedåt.

  • Företagsvinster– ett företags vinster är kärnan när man tittar på bolagets räkenskaper. Höga vinster skapar möjlighet till höga utdelningar till aktieägarna. Om förväntad vinst är hög kommer detta påverka aktiepriset positivt.
  • Företagsköp– vid uppköp betalas oftast en premie på aktiepriset, vilket innebär att aktieägarna gör vinst på sitt innehav. Rykten om sådana trissar priset på aktien.
  • Utdelningar– tron om ökade utdelningar kommer höja aktiepriset, likaså så sjunker aktiepriset om företaget förväntas dela ut mindre pengar än förväntat.
  • Rykten/spekulationer– det ryktas och spekuleras väldigt mycket om bolags framtid och detta komma påverka aktiekurserna, positivt eller negativt. Detta kan skapa både möjligheter och fällor, vilket innebär att man bör vara väldigt försiktig när man handlar utifrån dessa faktorer.
  • Utländska börser– eftersom aktiemarknaden är global kommer den svenska börsen att i stor utsträckning påverkas av börser i länder med många ägare på Stockholmsbörsen. Bästa exemplet är USA, där många investerare på Stockholmsbörsen kommer ifrån. Därför kan man ofta se att Stockholmsbörsen följer de amerikanska börsernas utveckling.
  • Räntor/konjunkturen– börsen återspeglar ekonomins välmående och därför kan vi se att börsen går starkt i högkonjunktur och sämre i det motsatta. Viktigt att komma ihåg är att börsen ligger före konjunkturen, just eftersom aktörerna spekulerar om framtiden.

Var kan man köpa aktier?

I vår aktielista hittar du alla våra aktier.

Vad innebär det att blanka aktier?

Genom att blanka aktier kan du spekulera i, och tjäna på, fallande aktiekurser.

Var hittar jag aktietips?

Här på Nordnetbloggen och på vårt sociala sparnätverk Shareville hittar du nya aktietips varje vecka. Se de senaste aktietipsen på bloggen.

Behöver jag deklarera aktier?

Behöver man deklarera alla sin handel med aktier? Detta helt på om vilket konto du handlar med. Om du till exempel använder dig av ett Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkringar behöver du inte deklarera vinster/förluster eller aktieutdelningar. Med dessa konton betalar du istället en årlig schablonskatt.

Finns det bra aktier för nybörjare?

Generellt brukar man säga att investmentbolag är bra aktier för nybörjare. Genom investeringar i Investmentbolag får du tillgång till många underliggande tillgångar vilket ger en bra riskspridning.

Bästa aktierna 2020

Vilka är de bästa aktierna 2020? Detta är såklart en omöjlig fråga att svara på. Men vad gäller kursutveckling kan man alltid se de aktier som presterat bäst under innevarande år.