Starka investmentbolag på börsen!

De större börsnoterade investmentbolagen kan, om man tittar på svensk börshistorik, ses som en mycket bra placering. De holdingbolag som investerar långsiktigt i aktier noterade på den svenska börsen har en trovärdig ledning samt låga förvaltningskostnader. Dessa ger även sina sparare en avkastning klart över index sett över längre sikt.

Trots att investmentbolagen på de större listorna ofta har en god avkastning samt får anses vara trygga placeringar, ges de ofta inte mycket fokus i börsnyheterna och de regelbundna aktieanalyserna. Notiser publiceras möjligen när ledningen eller styrelsen byts ut, eller när företagen står inför större förändringar/utmaningar. Men investmentbolagen hamnar ofta i skymundan trots att de som sagt får anses vara enastående placeringsval och ett utmärkt alternativ för småsparare eller personer med begränsad tid att lägga på börsen.

Nedanstående investmentbolag har enligt min mening en god förvaltningsstrategi och goda förutsättningar för att även i framtiden ge en bra avkastning;

 

Industrivärden
Industrivärden har enbart större noterade bolag i portföljen som bl.a. Ericsson, Sandvik, Skanska, Volvo och SCA. Bolaget har en mycket låg förvaltningskostnad (ca 0,2 procent) och en stark portföljstrategi som hålls stabil år efter år. Även om bolaget har en relativt stor belåningsgrad i portföljerna för att vara ett investmentbolag och en stor portföljvikt på Large Cap-företagen (vilket tenderar att ge en utveckling nära index) kan bolaget klart ses som ett exempel på en stabil aktie med tonvikt på att investera i starka aktieinnehav.

Investor
SEB-sfärens egna investmentbolag under familjen Wallenberg har även detta en portföljstrategi som går ut på att fokusera på de större indextunga aktierna (t.ex. Ericsson, Astra Zeneca, Electrolux, SAAB, ABB och Atlas Copco) vilket även här ger ett problem om målet för aktieägarna är att få en avkastning klart över index. Även om det blir svårt att slå index med viktning i portföljen på de mest omsatta aktierna (vilket är en grupp som alla nämnda innehav tillhör) finns det mycket goda möjligheter att Investor får en god avkastning över index sett över tid, eftersom bolaget undviker högriskaktier och enbart satsar på de mest stabila aktierna på börsen. Att även de onoterade innehaven i portföljen får en allt större andel i densamma är helt klart ett gott tecken. Detsamma gäller att bolaget har en stark köp- och behållstrategi vilket ger en trygghet samt den bästa exponeringen mot aktiemarknaden.

Kinnevik
Detta investmentbolag har traditionellt ett starkt fokus på media och telecom, och stora innehav i portföljen är MTG, Tele2 och Millicom. Bolagets tidigare köp av pappersindustri/basindustri har resulterat i en god likviditet av kassaflöden vilket har möjliggjort en expandering mot spännande tillväxtbranscher. Som helhet kan detta investmentbolag ses som ett exempel på en aktör som investerar i expansiva tekniska aktier, där strategin präglas av en stark entreprenörsanda. Kinneviks aktie erbjuder även en potential till en mycket god tillväxt då en av bolagets viktigaste prioriteringar är att investera i nya spännande affärsidéer och branscher.

Latour
Latours portfölj består av de helägda onoterade bolagen Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group samt Swegon som ger en stabil kassaflödesgrund i form av försäljning av hantverks- och industriprodukter. Den börsexponerade andelen av portföljen inriktas mot stora börsaktier som Securitas, Assa Abloy och Sweco. Sammanfattningsvis kännetecknas alla innehaven av att de kretsar kring samma branscher (främst säkerhet/hantverk/industri) , vilket ger en trygghet för den som tror på dessa nischer och vill ha en portfölj som är långsiktigt exponerad mot desamma.

Lundbergföretagen
Fredrik Lundberg med familjs investmentbolag har över de senaste åren erbjudit en mycket god avkastning, en långsiktig köp-/behållstrategi samt noterade låga förvaltningskostnader. Innehaven präglas traditionellt av den dominerande andelen fastighetsinvesteringar, som är en bransch som utmärks av hög stabilitet och låga risktaganden. Då bolaget har som ambition att köpa och inneha samma placeringar över många år, ger denna aktie sina investerare en mycket hög stabilitet, samtidigt som avkastningen som nämnts har varit tillfredställande. Man ska även notera att Lundbergs egna investmentbolagsinnehav också ger en exponering mot de mer tillväxtorienterade börsbolagen.

Öresund
Öresund har länge haft en strategi som gått ut på att bygga upp börsbolag från grunden (så var fallet med t.ex. Avanza) och har numera en låg andel onoterade bolag bland innehaven. Som helhet kan bolaget sägas vara stabilt, ha en bra ledning samt inte förändra sina placeringar så fort marknaden svänger. Jag deltog i våras på Öresunds bolagsstämma och inget tyder på att bolaget skulle ha några planer på att ändra sina investeringsstrategier – som hitintills har visat sig fungera mycket bra.

 

Sammanfattningsvis kan man som investerare konstatera att de börsnoterade investmentbolagen har goda långsiktiga investeringsupplägg, god avkastning, kompetenta och trovärdiga ledningar samt låga kostnader och hög kostnadseffektivitet. Detta gör just investmentbolagen till ett utmärkt alternativ för såväl småsparare som institutionella aktörer, så länge man som aktieägare har som ambition att vara långsiktig.

Man kan notera att de en vanlig kritik mot många av bolagen ovan är att de ofta anklagas för att ha som ambition att bygga upp en maktstruktur i de ägda bolagen (vilket enligt kritikerna skulle ses som något negativt) och att de inte gör så många förändringar av portföljerna. Som jag har analyserat för bolagen ovan är en mycket vanlig strategi att köpa och behålla starka bolag, vilket givetvis motiverar till att inte sälja så fort aktiekurserna stiger. Ännu mindre till att ha som mål att sälja redan när man köper ett bolag (dvs. att man har en så kallad exitstrategi). Sammanfattningsvis är alltså denna kritik obefogad då att köpa och behålla troligtvis är det som bidragit mest till framgången för ovanstående bolag. Investmentbolag är och förblir ett bra alternativ för den långsiktige spararen som inte vill eller hinner komponera sin egen portfölj, samt vill vara exponerad mot en lovande svensk aktiemarknad.

 

Följ gärna mina inlägg samt gilla och kommentera! Jag vill även önska alla er investerare en fortsättningsvis bra sommar!

 

//Benjamin Daneberg

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
2 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2016-12-19 16:38

Hej Benjamin! Bra inlägg! Jag såg att du har tagit ganska mycket information från Carl Roséns bok. Kanske borde hänvisa till folk som vill läsa mer? Tack för en bra blogg!

Anonym
Anonym
Svara till  anonymous
2016-12-19 22:56

Hej Sandra! Tack för att du läser min blogg! Jag har faktiskt inte läst hans bok, utan analyserar investmentbolagen utifrån mina egna observationer vid deltagande på deras bolagsstämmor i år samt utifrån deras årsredovisningar. Eftersom jag inte läst boken, vill du specificera vad i hans och min analys som överensstämmer/överlappar? God jul!