Hoppa till huvudinnehållet

Det stora misstaget många gör när de investerar i globala obligationer

Detta inlägg är marknadsföring.

Vi tycker att de flesta bör äga obligationer via fonder som del i en bred portfölj. Men på vilket sätt äger man dem bäst?

Här argumenterar vi för att man bör tillämpa global diversifiering med valutasäkring. Det vill säga äga obligationer utgivna i utländska valutor, men utan risken för att de utländska valutorna oväntat försvagas mot svenska kronan.

Varför? För valutarisken blir annars en stor del av hela risken man tar. Därmed får man en valutainvestering snarare än den rena obligationsinvestering som man vill ha i portföljen, och med en onödigt hög risk. Det försämrar portföljens kvalitet.

Vi ser många ta denna ”genväg” för att komma ner i pris, men som vi kommer se så riskerar det snarare att bli dyrt. På Opti gör vi som alltid på det sätt vi tror är det absolut bästa för våra kunder, och du kan direkt i appen se hur vi skulle göra det för just dig.

Först och främst: Varför ska man äga obligationer?

De främsta argumenten för att äga obligationer – som också kallas ”långa räntor” – är att de bidrar med portföljstabilitet, låg risk och högre avkastning än korta räntor (genom en riskpremie). Obligationer med hög kreditkvalitet, till exempel många statsobligationer, är unika tillgångar eftersom deras betalningar är så säkra.

Varför ska man äga globala obligationer?

Argumenten för global diversifiering gäller alla tillgångsslag och inte bara aktier, så obligationer inkluderat. Det främsta argumentet är att internationella placeringar höjer effektiviteten (förväntad avkastning i relation till tagen risk) och ger oss placerare möjligheter att äga obligationer som ger en högre avkastning än svenska. Dessutom minskar man portföljens känslighet för risken att svensk ekonomi oväntat skulle vika.

Varför ska man äga globala, valutasäkrade obligationer?

Enkelt: Eftersom valutasäkring minskar risken. Den inbyggda valutarisken hos en placering i en utländsk obligation kan nämligen höja risken (och sänka avkastningen) avsevärt jämfört med värdeutvecklingen hos den stabila underliggande obligationen. Följande är en jämförelse mellan en valutasäkrad och en icke-valutasäkrad placering i en tysk statsobligation. Som du ser varierar avkastningen mindre (mätt som standardavvikelse) med valutasäkring än utan och i det här fallet blev även avkastningen i genomsnitt högre.

Genom att valutasäkra blir även den utländska obligationen mer obligationslik och mindre valutalik. Följande visar korrelationskoefficienten mellan euron och den valutasäkrade respektive icke-valutasäkrade placeringen i den tyska obligationen:

Som du ser finns det nästan inget samband alls mellan utvecklingen i euron och den valutasäkrade placeringen, medan sambandet är starkt positivt för den icke-valutasäkrade placeringen.

Det vill säga när euron stärks så stiger placeringens värde och när euron försvagas så faller placeringens värde. Den fungerar alltså i praktiken som en valutaplacering och inte som en obligationsplacering. Och det är i regel inte den roll du vill att obligationer ska spela i din portfölj.

Genom att vara medveten om vilka risker man tar och fokusera på att ta rätt sådana kan man alltså bygga bättre portföljer. Precis det försöker vi göra på Opti. Eftersom vi är 100% oberoende kan vi göra vår egen analys och rekommendera den portfölj som vi tycker är bäst för just dig och din situation. Testa gärna appen idag och bli kund om du tycker det verkar bra!

Trevlig helg!

//Anders

Anders Wallace, CFAPartner
Kvantare, egenföretagare & lärare. Är med och bygger appen Opti.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer