Därför är det smart med kapitalandelsbevis

Detta inlägg är marknadsföring.

Sedan starten 2002 har Estea startat 23 fastighetsfonder och avvecklat 19. Samtliga avvecklade fonder har givit ett positivt resultat. Inledningsvis bedrevs de flesta som onoterade investeringar av ”private equity”-karaktär, riktade mot kvalificerade investerare som förmögna privatpersoner och familjer, stiftelser, kapitalförvaltare, fonder och institutioner. På senare tid har dock möjligheten att göra investeringar i kommersiella fastigheter öppnats upp för en bredare publik och gjorts enklare än förr. Tack vare kapitalandelsbevisen.

Alla fastighetsinvesteringar som Estea genomför och förvaltar, arrangeras i separata svenska aktiebolag för att på bästa sätt möta specifika investerarkrav och minska investeringsrisker. Sedan 2013 förvaltas dessa i så kallade Alternativa Investeringsfonder (AIF). Avkastningen från förvaltningen betalas ut dels genom en löpande direktavkastning som genereras av fastigheternas driftöverskott, dels genom en vinstdelning när fastigheterna avyttras. Värdetillväxten kommer från amortering på underliggande banklån i fastigheterna, ackumulerade driftöverskott från förvaltningen samt förädling och värdeutveckling.

Kapitalandelsbevis möjliggör Esteas avkastningsmodell med såväl löpande ränteutbetalningar och vinstdelning. Således är en investering i dessa så nära ett direktägande i kommersiella fastigheter det går att komma. Och det finns fler fördelar.

Kommersiella fastigheter har ofta långa hyresavtal, stabila intäkter och kan ha goda förutsättningar för utveckling och förädling. De är även begränsat kopplade till aktiemarknaden, eftersom företag behöver ha kontor och människor behöver bo oavsett börsutveckling. Genom att kapitalandelsbevis kan handlas i mindre poster möjliggörs en diversifiering även för mindre investerare.

Dessutom är Esteas kapitalandelsbevis noterade vid en börs. Det gör att investeringar bättre kan ske på investerares villkor, då köp och försäljning kan ske efter eget önskemål och är inte bundet till emissioner och fondernas avveckling. De kan dessutom placeras i såväl vanlig värdepappersdepå som kapitalförsäkring och ISK.

Sällan har det varit enklare att investera i kommersiella fastigheter.

Läs mer om och köp Estea här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer