Avknoppning – när ett plus ett blir tre?

När ett stort företag knoppar av ett mindre dotterbolag brukar aktiepriset i det sistnämnda ofta pressas ned på grund av att stora institutionella investerare inte är intresserade av att ha aktien i sin portfölj. Det kan vara fonder som har en gräns för hur små bolag de får ha i portföljen. Det kan också vara så att dotterbolaget inte är inkluderat i samma index som moderbolaget, vilket gör att indexfonder säljer aktien. Även privata investerare säljer ofta aktierna strax efter avknoppningen, eftersom deras ursprungliga orsak till att investera i bolaget låg i huvudverksamheten och inte i den mer marginella verksamheten som dotterbolaget bedriver, och som kan skilja sig markant från kärnverksamheten i moderbolaget. Avknoppningen kanske inte passar investerarens strategi, den kanske står för en obetydlig andel av portföljen eller så förstår man helt enkelt inte verksamheten.

En studie från Penn State som gick över 25 år fram till 1988 fann att avknoppningar slog börsen med 10 %-enheter om året de första tre åren efter separationen. Förvånande nog slog även moderbolagens aktier börsen i samma treårsperiod, men med 6 %-enheter om året. Det visade sig också att den största överavkastningen ofta kommer det andra året efter avknoppningen. En tänkbar anledning till det är just utförsäljningarna som ofta genomförs av institutionella investerare, och andra, under den första tiden efter avknoppningen. Joel Greenblatt, upphovsmakaren till Magic Formula, är en känd förespråkare för att små investerare har en fördel mot stora när det kommer till avknoppningar. Greenblatt argumenterar för att man kan välja ut de bästa avknoppningarna och uppnå så hög överavkastning som 20 %. Huruvida detta är realistiskt låter vi vara osagt men det är utan tvekan ett intressant tema.

Avknoppningar är ingen säker väg till framgång, även om de går bra i genomsnitt betyder det inte att alla avknoppningar är framgångsrika för aktieägarna. Ibland är det sämre dotterbolag som inte går att sälja på den privata marknaden, men som ändå tjänar lite pengar, som man knoppar av och då låter man gärna en oproportionerlig andel av moderbolagets skuldbörda följa med. Det är för övrigt vanligt i de flesta avknoppningarna att man låter det avknoppade bolaget ta på sig en relativt hög skuldbörda, eftersom detta avlastar moderbolaget. En bra affär för moderbolagets aktieägare, men inte nödvändigtvis bra för en köpare av det avknoppade bolaget – snarare tvärtom, om inte priset är väldigt lågt. En viktig faktor att bevaka om man ska köpa nyligen avknoppade bolag är alltså skuldbördan.

Avknoppningar har historiskt varit mycket bra men vi anser att man bör fokusera på att värdera bolag på enskild basis och inte låta det faktum att ett bolag nyligen är avknoppat sänka standarden för kvalitet och/eller pris som man vanligtvis ställer på ett investeringsobjekt.

Det finns många exempel på lyckosamma avknoppningar. En av de bättre var när Hexagon mycket lyckosamt knoppade av Hexpol för några år sedan. På den svenska aktiemarknaden kan vi se fram emot ett par riktigt intressanta avknoppningar framöver. Den största är Getinge som knoppar av Patient & Post-Acute Care, före detta Extended Care. Ett annat intressant bolag, som analyserats i Värdepappret, är B&B Tools som kommer att knoppa av Momentum Group. Det finns anledning att i ett tidigt skede sätta sig in i dessa två objekt och bilda sig en uppfattning om värderingen av de olika bolagen.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är våra egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid din egen analys innan du köper en aktie. För att läsa våra analyser om bolagen som vi har skrivit om ovan kan du besöka oss på vår hemsida www.vardepappret.se och teckna en prenumeration. Följ även vår nordiska modellportfölj på Shareville.

Värdepappret
Värdepappret
Ekonomiskribenter & värdeinvesterare

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer