Aktie- och fondsparande till barn

Upp

 1. Ge ett barn du tycker om en bra start i livet

  Att tidigt starta ett regelbundet sparande till barnen ger dem en bra start i livet och en enklare vardag när de så småningom ska stå på egna ben. Är du förälder, morförälder, moster eller en vän? Här öppnar du enkelt ett konto till en minderårig.

  Vi erbjuder fyra olika sparformer till minderåriga. Vill du spara i aktier och fonder, välj mellan aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Vill du inte investera i aktier eller fonder passar sparkonto bättre.

  Inga fasta avgifter

  Höga avgifter äter upp barnets sparkapital. Hos Nordnet betalar du inga fasta avgifter i form av depåavgifter eller årsavgifter. Om du väljer att spara i fonder betalar du bara fondbolagets egna avgifter.


  Börja tidigt

  Investera i aktier eller fonder

  Små belopp växer sig stora med tiden

  Spara i ditt eller barnets namn

  Observera att du måste vara inloggad för att öppna konto, bli kund/logga in först.

  Hur mycket och ofta ska jag spara?

  Spara regelbundet

  Ett bra sätt att få igång ett regelbundet sparande är att ha en automatisk överföring varje månad. Hur mycket du ska spara beror helt och hållet på hur mycket du kan och vill spara. Tänk dock på att även små belopp växer sig stora med tiden.

  Sparar du t.ex. 500 kronor i månaden till ditt barn så blir det ett kapital på cirka 200 000 kronor på 18-årsdagen*.

  *Baserat på 6 % genomsnittlig avkastning.

  Spara regelbundet
 2. Kapitalförsäkring


  Betala en låg schablonskatt istället för vinstskatt

  När du sparar i en kapitalförsäkring behöver du inte betala kapitalvinstskatt, istället betalar du en årlig avkastningsskatt på försäkringens totala värde samt på insättningar under året. Avkastningsskatten för 2015 är 0,27 %.

  I vår kapitalförsäkring är dina pengar inte låsta. Du kan när som helst utan avgift ta ut dina pengar. Vem som helst kan sätta in pengar och exempelvis månadsspara till barnet med hjälp av kapitalförsäkringens unika bankkontonummer.

  En kapitalförsäkring kan du öppna i ditt eget namn eller ditt barns namn. En fördel med att öppna en kapitalförsäkring i ditt namn är att du kan skriva in barnet som förmåns­tagare. På så vis kan du själv styra när barnet får ta del av pengarna.

 3. Investeringssparkonto


  Betala en låg schablonskatt istället för vinstskatt

  Även vid sparande på ett Investeringssparkonto betalar du en låg schablonskatt varje år som beräknas på Investeringssparkontots totala värde (fyra mätpunkter sker) och på dina insättningar. För 2015 är schablon­skatten 0,27 %. Du slipper betala kapitalvinstskatt, behöver inte deklarera enskilda transaktioner och dina pengar skyddas av insättningsgarantin.

  Pengarna på investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till särskild ersättning med högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

 4. Aktie- och fonddepå


  Kvitta förluster mot vinster

  På en aktie- och fonddepå beskattas vinster med 30 %. Förluster kan kvittas mot vinster. Om vinster saknas kan 30 % av förlusten istället dras av mot inkomst av tjänst i deklaration (skattereduktion). Barn som oftast inte har någon inkomst av tjänst kan därmed inte utnyttja denna skattereduktion.

  Vem som helst kan sätta in pengar och exempelvis månadsspara till barnets depå med hjälp av aktie- och fonddepåns unika bankkontonummer.

  Pengarna omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till särskild ersättning med högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

 5. Sparkonto


  Vår bästa ränta

  Om du av något skäl inte vill ha dina sparpengar placerade i värdepapper, kan du istället välja vårt sparkonto. På grund av det rådande ränteläget är räntan för sparkontot noll.

  Pengarna på sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har du, om du i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut dina likvida medel innestående på konto hos banken, rätt till särskild ersättning med högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.