Smarta portföljer.

Sparande i världsklass. Per automatik.

Nordnet Smarta Portföljer är utvecklade för att prestera bättre än traditionella fonder. Genom automatisk anpassning till marknaden får du ett smartare sparande, byggt för att slå index över tid.

Tack vare ett samarbete med J.P Morgan, en av världens främsta investmentbanker, får du nu tillgång till ett sparande i världsklass, utan höga avgifter. Ett sparande som tidigare inte varit tillgängligt för privatpersoner i Sverige.

Det fina med Nordnet Smarta Portföljer är att de inte enbart förlitar sig på fortsatt tillväxt i aktier utan reagerar automatiskt i takt med marknaden. Om räntorna stiger eller börsen faller så justeras portföljen, vilket syftar till ökad stabilitet och högre avkastning över tid.

Låt vår rådgivningsprocess guida dig rätt.

I likhet med Nordnet Smarta Portföljer är rådgivningsprocessen utvecklad för att ge dig rätt balans i ditt sparande. När du svarar på frågorna under rådgivningen säkerställs att du får en rekommendation som passar just dig. Baserat på dina svar är det därför inte säkert att Nordnet Smarta Portföljer passar din profil.

För att förenkla för dig som kund är portföljerna paketerade som vanliga fonder.


 

Se vår White Paper för fördjupad information om Nordnet Smarta Portföljer.

Nordnet Smart 5

Typ av instrument
Värdepappersfond (UCITS)

Inriktning
Global

Tillgångslag
Aktier, räntor, krediter, råvaror, fastigheter, inflationsskyddade tillgångar och Alternative Risk Premia

Riskkategori
3/7

Årlig avgift
0,79 %

Faktablad

Riskallokeringen visar hur risken är fördelad mellan tillgångsklasser och summeras till volatilitetsmål om 5 %.

Nordnet Smart 10

Typ av instrument
Värdepappersfond (UCITS)

Inriktning
Global

Tillgångslag
Aktier, räntor, krediter, råvaror, fastigheter, inflationsskyddade tillgångar och Alternative Risk Premia

Riskkategori
4/7

Årlig avgift
0,89 %

Faktablad

Riskallokeringen visar hur risken är fördelad mellan tillgångsklasser och summeras till volatilitetsmål om 10 %.

Nordnet Smart 15

Typ av instrument
Värdepappersfond (UCITS)

Inriktning
Global

Tillgångslag
Aktier, räntor, krediter, råvaror, fastigheter, inflationsskyddade tillgångar och Alternative Risk Premia

Riskkategori
5/7

Årlig avgift
0,99 %

Faktablad

Riskallokeringen visar hur risken är fördelad mellan tillgångsklasser och summeras till volatilitetsmål om 15 %.

Bra att veta om risker och avkastning

Tänk på att historisk och simulerad historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nordnet Smarta Portföljer handlas som fonder. Innan du investerar i en Nordnet Smart-fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i faktarutan ovan.

Koll på hela världen och lite till.

Nordnet Smarta Portföljer investerar i aktier, räntor, råvaror, fastigheter och krediter. Med exponering mot tusentals underliggande värdepapper fördelas risken i tillgångstyper över hela världen.

För att ytterligare sprida risken använder Nordnet Smarta Portföljer faktorstrategier för att investera i aktier som är lågt korrelerade med aktiemarknaden i övrigt. Det kallas för Alternative Risk Premia och kan handla om faktorer som storlek, finansiell styrka, värdering, trend eller historiskt låg risk. Varje faktor är väldokumenterad av såväl framgångsrika förvaltare som forskare, inklusive nobelprisvinnaren Eugene Fama (Nobelpris 2013).

Smartare balansering.

Nordnet Smarta Portföljer utvärderar konstant relationen mellan flera olika typer av värdepapper och balanserar risken löpande.

Genom användning av hävstång ökar exponeringen mot tillgångsklasser som normalt sett har låg risk och avkastning, exempelvis räntor. Syftet är att skala upp tillgångsklasser som diversifierar bra så att även en portfölj med högre förväntad risk och avkastning är effektivt diversifierad.

Även om Nordnet Smarta Portföljer också förväntas falla i värde vid börsfall, syftar strategin till att begränsa effekten av detta.

Vilken portfölj passar dig?

Rådgivningsprocessen möjliggör att du får en rekommendation som passar just dig.
För att förenkla för dig som kund paketeras portföljen som fond.

  1. Svara på frågorna.
  2. Är du nöjd med resultatet? Gå vidare.
  3. Köp fonden.

Svar på vanliga frågor:

Nordnet Smarta Portföljer har en årlig avgift på 0,79% för Nordnet Smart 5, 0,89% för Nordnet Smart 10 och 0,99% för Nordnet Smart 15.

1) Klicka på ”Starta rådgivningsprocessen” för att se vilken Nordnet Smart-fond som passar dig.

2) Gå till ”Månadsspar” och välj vilket konto du vill spara ifrån.

3) Skriv ett belopp och klicka på ”Lägg till fond”.

4) Sök efter den Nordnet Smart-fond du vill månadsspara i.

5) Fyll i de obligatoriska fälten och starta ditt sparande. Om du redan har en sparplan via en tjänstepension hos Nordnet, sköts månadssparandet automatiskt och du behöver du inte göra någonting.

Istället för att allokera ett förbestämt belopp till varje tillgångstyp baserar Nordnet smarta portföljer allokeringen på hur mycket risk varje tillgångsklass bidrar med till den totala portföljrisken. I Nordnet Smart 10 kommer exempelvis 50% av risken från aktier och övriga 50% balanseras mellan de andra tillgångsklasserna. Riskfördelningen står fast över tiden och den nominella beloppsallokeringen förändras beroende på hur marknaden utvecklas.

5, 10 och 15 i namnen på Nordnet Smart-fonderna syftar till den mängd risk (årlig volatilitet i procent) som respektive portfölj har som målsättning att hålla. Portföljernas allokering justeras löpande av en systematisk algoritm för att bibehålla en jämn risknivå över tiden.

Stockholmsbörsens volatilitet ligger normalt mellan 10 och 30 procent.

Nordnet smarta portföljer använder hävstång för att utöka exponeringen mot tillgångsklasser som typiskt sett har en låg risk och avkastning, exempelvis räntor. Syftet är att skala upp tillgångsklasser som diversifierar bra så att även en portfölj med högre förväntad risk och avkastning är diversifierad på riktigt.

Alla portföljer med högre förväntad risk och avkastning kräver någon form av risktagande. Ofta består detta i att investera i en traditionell portfölj med 60% aktier och 40% räntebärande värdepapper. En sådan fördelning på tillgångsslag betyder de facto att du nästan uteslutande följer aktiemarknadens utveckling. Räntebärande värdepappers positiva utveckling i ett negativt börsläge kan inte utan hävstång kompensera för aktiernas kursfall.

Att applicera hävstång på vissa tillgångsklasser är inte riskfritt, men vi bedömer att det är en lägre risk att exponeras mot än att överge diversifieringen och uteslutande koncentrera portföljen till aktiemarknaden.

Dessa jämförelseindex har valts ut efter likhet till fonderna Nordnet Smart 5, 10 och 15.

Nordnet Smart 5: 100 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR.
Nordnet Smart 10: 40 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR 60 % MSCI All Country World Index IMI.
Nordnet Smart 15: 100 % MSCI All Country World Index IMI.

Samtliga index är utan avgifter. Nordnet Smart är efter avgifter.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk och simulerad historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nordnet Smarta Portföljer handlas som fonder. Innan du investerar i en Nordnet Smart-fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.