Smarta Portföljer.

Sparande i världsklass. Per automatik.

Nordnet Smarta Portföljer är utvecklade för att prestera bättre än traditionella fonder. Genom automatisk anpassning till marknaden får du ett smartare sparande, byggt för att slå index över tid.

En av fördelarna med Nordnet Smarta Portföljer är att de inte förlitar sig enbart på fortsatt tillväxt i aktier utan reagerar automatiskt i takt med marknaden. Om räntorna stiger eller börsen faller så justeras portföljen, vilket syftar till ökad stabilitet och högre avkastning.

Vilken portfölj passar dig?

Nordnet Smarta Portföljer är paketerade som tre fonder med olika risk och potential. Använd gärna vår rådgivningsprocess om du är osäker på vilken du ska välja.

Försiktig.

Nordnet Smart 5 - låg risk och potentiell avkastning.

Nordnet Smart 5 - låg risk och potentiell avkastning.

Risk (volatilitet)

0,79% årlig avgift

Risk 3 Nordnet Smart 5

Riskallokering

Aktier

Ränte­bärande

Inflations­skydd

Alt. riskpremier

Piechart Nordnet Smart 5

Läs mer om allokeringen

Diagrammet visar riskallokeringen, dvs hur risken är fördelad mellan aktier, räntebärande papper och andra tillgångsklasser.

Den nominella fördelningen mellan tillgångsklasser ändras löpande i takt med marknadsutvecklingen. Nordnet Smart 5 har ett volatilitetsmål på 5 %.

Aktier
● Global aktieexponering mot stora och medelstora bolag i alla sektorer

Räntebärande
● Krediter
Obligationer (korta och långa)

Inflationsskydd
Inflationsskyddade obligationer
Råvaror
Fastigheter

Alternativa riskpremier
Faktorinvesteringar i aktiemarknaden

Se vår White PaperPDF för fördjupad information om Nordnet Smarta Portföljer.

Balanserad.

Nordnet Smart 10 - medelstor risk- och potentiell avkastning.

Risk (volatilitet)

0,89% årlig avgift

Risk 3 Nordnet Smart 10

Riskallokering

Aktier

Ränte­bärande

Inflations­skydd

Alt. riskpremier

Piechart Nordnet Smart 5

Läs mer om allokeringen

Diagrammet visar riskallokeringen, dvs hur risken är fördelad mellan aktier, räntebärande papper och andra tillgångsklasser.

Den nominella fördelningen mellan tillgångsklasser ändras löpande i takt med marknadsutvecklingen. Nordnet Smart 10 har ett volatilitetsmål på 10 %.

Aktier
● Global aktieexponering mot stora och medelstora bolag i alla sektorer

Räntebärande
● Krediter
Obligationer (korta och långa)

Inflationsskydd
Inflationsskyddade obligationer
Råvaror
Fastigheter

Alternativa riskpremier
Faktorinvesteringar i aktiemarknaden

Se vår White PaperPDF för fördjupad information om Nordnet Smarta Portföljer.

Aggressiv.

Nordnet Smart 15 - hög risk- och potentiell avkastning.

Risk (volatilitet)

0,99% årlig avgift

Risk 3 Nordnet Smart 15

Riskallokering

Aktier

Ränte­bärande

Inflations­skydd

Alt. riskpremier

Piechart Nordnet Smart 5

Läs mer om allokeringen

Diagrammet visar riskallokeringen, dvs hur risken är fördelad mellan aktier, räntebärande papper och andra tillgångsklasser.

Den nominella fördelningen mellan tillgångsklasser ändras löpande i takt med marknadsutvecklingen. Nordnet Smart 15 har ett volatilitetsmål på 15 %.

Aktier
● Global aktieexponering mot stora och medelstora bolag i alla sektorer

Räntebärande
● Krediter
Obligationer (korta och långa)

Inflationsskydd
Inflationsskyddade obligationer
Råvaror
Fastigheter

Alternativa riskpremier
Faktorinvesteringar i aktiemarknaden

Se vår White PaperPDF för fördjupad information om Nordnet Smarta Portföljer.

Försiktig.

Nordnet Smart 5 - låg risk och potentiell avkastning.

Nordnet Smart 5 - låg risk och potentiell avkastning.

Risk (volatilitet)

Risk 3 Nordnet Smart 5

0,79% årlig avgift

Riskallokering

Alternativa riskpremier Inflationsskydd
Aktier Räntebärande

Aktier

Ränte­bärande

Inflations­skydd

Alt. riskpremier

Piechart Nordnet Smart 5

Läs mer om allokeringen

Diagrammet visar riskallokeringen, dvs hur risken är fördelad mellan aktier, räntebärande papper och andra tillgångsklasser.

Den nominella fördelningen mellan tillgångsklasser ändras löpande i takt med marknadsutvecklingen. Nordnet Smart 5 har ett volatilitetsmål på 5 %.

Aktier
● Global aktieexponering mot stora och medelstora bolag i alla sektorer

Räntebärande
● Krediter
Obligationer (korta och långa)

Inflationsskydd
Inflationsskyddade obligationer
Råvaror
Fastigheter

Alternativa riskpremier
Faktorinvesteringar i aktiemarknaden

Se vår White Paperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för fördjupad information om Nordnet Smarta Portföljer.

Balanserad.

Nordnet Smart 10 - medelstor risk- och potentiell avkastning.

Nordnet Smart 10 - medelstor risk- och potentiell avkastning.

Risk (volatilitet)

Risk 3 Nordnet Smart 5

0,89% årlig avgift

Riskallokering

Alternativa riskpremier Inflationsskydd
Aktier Räntebärande

Aktier

Ränte­bärande

Inflations­skydd

Alt. riskpremier

Piechart Nordnet Smart 5

Läs mer om allokeringen

Diagrammet visar riskallokeringen, dvs hur risken är fördelad mellan aktier, räntebärande papper och andra tillgångsklasser.

Den nominella fördelningen mellan tillgångsklasser ändras löpande i takt med marknadsutvecklingen. Nordnet Smart 10 har ett volatilitetsmål på 10 %.

Aktier
● Global aktieexponering mot stora och medelstora bolag i alla sektorer

Räntebärande
● Krediter
Obligationer (korta och långa)

Inflationsskydd
Inflationsskyddade obligationer
Råvaror
Fastigheter

Alternativa riskpremier
Faktorinvesteringar i aktiemarknaden

Se vår White Paperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för fördjupad information om Nordnet Smarta Portföljer.

Aggressiv.

Nordnet Smart 15 - hög risk- och potentiell avkastning.

Nordnet Smart 15 - hög risk- och potentiell avkastning.

Risk (volatilitet)

Risk 3 Nordnet Smart 5

0,79% årlig avgift

Riskallokering

Alternativa riskpremier Inflationsskydd
Aktier Räntebärande

Aktier

Ränte­bärande

Inflations­skydd

Alt. riskpremier

Piechart Nordnet Smart 5

Läs mer om allokeringen

Diagrammet visar riskallokeringen, dvs hur risken är fördelad mellan aktier, räntebärande papper och andra tillgångsklasser.

Den nominella fördelningen mellan tillgångsklasser ändras löpande i takt med marknadsutvecklingen. Nordnet Smart 15 har ett volatilitetsmål på 15 %.

Aktier
● Global aktieexponering mot stora och medelstora bolag i alla sektorer

Räntebärande
● Krediter
Obligationer (korta och långa)

Inflationsskydd
Inflationsskyddade obligationer
Råvaror
Fastigheter

Alternativa riskpremier
Faktorinvesteringar i aktiemarknaden

Se vår White Paperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för fördjupad information om Nordnet Smarta Portföljer.

Vill du ha hjälp?

Använd vår rådgivningsprocess för att få rätt balans i ditt sparande.

När du svarar på frågorna under rådgivningen säkerställs att du får en rekommendation som passar just dig. Baserat på dina svar är det därför inte säkert att Nordnet Smarta Portföljer passar din profil.

Smart portfolios phone

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nordnet Smarta Portföljer handlas som fonder. Innan du investerar i en Nordnet Smart-fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.

Koll på hela världen och lite till.

Nordnet Smarta Portföljer investerar i aktier, räntor, råvaror, fastigheter och krediter. Med exponering mot tusentals underliggande värdepapper fördelas risken i tillgångstyper över hela världen.

För att ytterligare sprida risken använder Nordnet Smarta Portföljer faktorstrategier för att investera i aktier som är lågt korrelerade med aktiemarknaden i övrigt. Det kallas för Alternative Risk Premia och kan handla om faktorer som storlek, finansiell styrka, värdering, trend eller historiskt låg risk. Varje faktor är väldokumenterad av såväl framgångsrika förvaltare som forskare, inklusive nobelprisvinnaren Eugene Fama (Nobelpris 2013).

Smartare balansering.

Nordnet Smarta Portföljer utvärderar konstant relationen mellan flera olika typer av värdepapper och balanserar risken löpande.

Genom användning av hävstång ökar exponeringen mot tillgångsklasser som normalt sett har låg risk och avkastning, exempelvis räntor. Syftet är att skala upp tillgångsklasser som diversifierar bra så att även en portfölj med högre förväntad risk och avkastning är effektivt diversifierad.

Även om Nordnet Smarta Portföljer också förväntas falla i värde vid börsfall, syftar strategin till att begränsa effekten av detta.

Lär dig mer om Nordnet Smarta Portföljer.

Nordnet Smarta Portföljer har tagits fram i samarbete med J.P Morgan, en av världens främsta investmentbanker. Här finns mer information för dig som vill fördjupa dig.

Läs mer i vårt White PaperPDF om hur Nordnet Smarta Portföljer fungerar.

Månadsrapporter.

 • Nordnet Smarta Portföljer juli

  Smarta portföljer fick en stabil månad med positiv avkastningsbidrag från flera tillgångsklasser. Smart 5 avslutade månaden på 0,5%, Smart 10 på 1,35...

  → Läs inlägget
 • Nordnet Smarta Portföljer juni

  Smarta fonder uppvisar en neutral månatlig utveckling där alla tillgångsklasser utom alternatives bidrog positivt. Smart 5 fick en avkastning på...

  → Läs inlägget
 • Nordnet Smarta Portföljer maj

  Återhämtningen på börserna fortsatte i maj. Eftersom Smarta Portföljer har fortsatt minskad exponering för att reducera riskerna fick fonderna en...

  → Läs inlägget

Svar på vanliga frågor:

Nordnet Smarta Portföljer har en årlig avgift på 0,79% för Nordnet Smart 5, 0,89% för Nordnet Smart 10 och 0,99% för Nordnet Smart 15.

1) Klicka på ”Starta rådgivningsprocessen” för att se vilken Nordnet Smart-fond som passar dig.

2) Gå till ”Månadsspar” och välj vilket konto du vill spara ifrån.

3) Skriv ett belopp och klicka på ”Lägg till fond”.

4) Sök efter den Nordnet Smart-fond du vill månadsspara i.

5) Fyll i de obligatoriska fälten och starta ditt sparande. Om du redan har en sparplan via en tjänstepension hos Nordnet, sköts månadssparandet automatiskt och du behöver du inte göra någonting.

Istället för att allokera ett förbestämt belopp till varje tillgångstyp baserar Nordnet smarta portföljer allokeringen på hur mycket risk varje tillgångsklass bidrar med till den totala portföljrisken. I Nordnet Smart 10 kommer exempelvis 50% av risken från aktier och övriga 50% balanseras mellan de andra tillgångsklasserna. Riskfördelningen står fast över tiden och den nominella beloppsallokeringen förändras beroende på hur marknaden utvecklas.

5, 10 och 15 i namnen på Nordnet Smart-fonderna syftar till den mängd risk (årlig volatilitet i procent) som respektive portfölj har som målsättning att hålla. Portföljernas allokering justeras löpande av en systematisk algoritm för att bibehålla en jämn risknivå över tiden.

Stockholmsbörsens volatilitet ligger normalt mellan 10 och 30 procent.

Nordnet Smarta Portföljer använder hävstång för att utöka exponeringen mot tillgångsklasser som typiskt sett har en låg risk och avkastning, exempelvis räntor. Syftet är att skala upp tillgångsklasser som diversifierar bra så att även en portfölj med högre förväntad risk och avkastning är diversifierad på riktigt.

Alla portföljer med högre förväntad risk och avkastning kräver någon form av risktagande. Ofta består detta i att investera i en traditionell portfölj med 60% aktier och 40% räntebärande värdepapper. En sådan fördelning på tillgångsslag betyder de facto att du nästan uteslutande följer aktiemarknadens utveckling. Räntebärande värdepappers positiva utveckling i ett negativt börsläge kan inte utan hävstång kompensera för aktiernas kursfall.

Att applicera hävstång på vissa tillgångsklasser är inte riskfritt, men vi bedömer att det är en lägre risk att exponeras mot än att överge diversifieringen och uteslutande koncentrera portföljen till aktiemarknaden.

Vi publicerar varje månad en rapport för Nordnet Smarta Portföljer. Du hittar den här. Du som har investerat i fonden får rapporten skickad till dig via mejl.