Nordnet generationsspar.

Enkelt och bekvämt till din pension.

När du startar ett tjänstepensionssparande hos oss placeras dina pengar automatiskt i Nordnet generationsspar. Det är en fondportfölj som placerar i en eller flera fonder med risk anpassat efter din ålder. Nordnet generationsspar är ett enkelt och bekvämt sparande för dig som vill lägga tiden på annat.

Sänker risken över tiden.

Nordnet generationsspar kombinerar risk och trygghet genom livet, vilket innebär att du som sparare inte behöver tänka på det. Om du har långt kvar till pensionen placeras dina pengar i fonder med hög risk och möjlighet till god avkastning.

Risken avtar successivt med tiden, i takt med att du blir äldre. På så sätt kommer ditt sparande alltid att vara rätt anpassat till dig och din ålder, utan att du själv behöva vara aktiv.

Placeras i Nordnet Smarta Portföljer.

De fonder Nordnet generationsspar placeras i är Nordnet Smarta Portföljer, i olika riskklasser. Du ser fördelningen i tabellen till höger och kan klicka på var och en av fonderna för att läsa mer.

Du betalar endast de vanliga fondavgifterna för den eller de fonder som ingår i Nordnet generationsspar vid varje given tid.

Om du har en annan fond och vill byta till Nordnet generationsspar hittar du den under Fonder/Förvaltning när du är inloggad på nordnet.se.

Fondportföljens sammansättning.

Din ålder.

Fond.

0 - 54 år

100 % Nordnet Smart 15

55 - 65 år

100 % Nordnet Smart 10

66 - 74 år

100 % Nordnet Smart 5

75 år eller äldre

20 % Nordnet Smart 15

80 % Nordnet Räntefond

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.