Fonden för ökad trygghet och stabil avkastning.

Skydda ditt sparande*.

Active Global Multi-Asset 80 % Protected UCITS Fund II är ett tryggare val oavsett om du har en tjänstepension eller ett privat pensionssparande. Fördelen med fonden är att 80 procent av ditt sparkapital och din avkastning är skyddat, vilket gör att du har ett visst skydd mot vikande konjunkturer och svängningar på börsen.

Samtidigt är den konstruerad för att du ska kunna dra nytta av börsens uppgångar och möjligheter. En kombination av skydd och möjlighet till avkastning, med andra ord.

 

*Kapitalskydd om 80 procent av fondens högsta nådda NAV-kurs.

  • Bidrar till att skydda ditt sparande.
  • Möjlighet till god avkastning.
  • Investerar i bolag som uppfyller ESG-krav.
  • Ingen bindningstid.

 

Så fungerar det.

Fonden är framtagen för dig som pensionssparar, eller som sparar på medel till lång sikt. Du kan investera i den inom ramen för din tjänstepension, ditt privata pensionssparande eller på ett vanligt investeringssparkonto. Välj själv om du vill månadsspara eller göra separata engångsinsättningar. Pengarna är inte låsta, så du kan när som helst byta till en eller flera andra fonder.

Fonden har en skyddsmekanism, vilket innebär att 80 procent av fondens högsta historiska värde är skyddat. Skyddet ökar om marknadsvärdet stiger - men minskar inte om värdet sjunker. Den här tryggheten tilltalar många pensionssparare som tidigare investerat i traditionell pensionsförsäkring med garanti.

Bredd i förvaltningen skapar trygghet.

Fonden är en global fond som investerar i aktier, räntor, råvaror, fastigheter samt tematiska exponeringar som till exempel sjukvård och infrastruktur. Fondens bredd, eller så kallade diversifiering, gör att du får en portfölj med god riskspridning.

Samtliga bolag fonden investerar i uppfyller högt ställda ESG-krav.

 

I samarbete med två av världens mest etablerade finansinstitut.

Fonden är framtagen i samarbete med finansinstituten Citi och BlackRock.

Citi är i egenskap av fondförvaltare ansvariga för allokering av fondens ETF-portfölj (den del av fonden som ska skapa avkastning) och den så kallade ”reservportföljen” (den del av fonden som har en lägre risk). Citi är även ansvariga för fondens kapitalskydd om 80 procent av fondens högsta historiska kurs.

Detta innebär att Citi i händelse av att fondens värde faller under 80 procent av historiskt högsta kurs, tillskjuter kapital till fonden så att fondens värde efter tillskotten uppgår till den kapitalskyddade nivån.

Därefter upphör fondens kapitalskydd att gälla, det vill säga fortsatta investeringar i fonden omfattas inte av något kapitalskydd.

BlackRock agerar rådgivare till fonden och ger strategiska råd om sammansättningen av ETF-portföljen baserat på fondens mål att leverera balanserad tillväxt på medel till lång sikt.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.