Danske aktier.

Per Hansen, investeringsekonom, Nordnet Danmark

Tre snabba om Köpenhamnsbörsen.

  1. Läkemedel och cykliska bolag.
    Tongivande på danska börsen är läkemedel och cykliska konjunkturberoende bolag.
  2. Globala marknadsledare.
    De stora danska bolagen har 95% av sin omsättning utomlands. Det är innovativa bolag som är marknadsledande inom sin nisch på en global marknad.
  3. Innovativa och belönande.
    Danska företag är högt värderade inte minst på grund av en mycket hög avkastning på investerat kapital.

”De stora danska bolagen präglas av att de är globala företag som är marknadsledande i sin nisch. De är mycket globala, med 95% av omsättningen utomlands”, säger Per Hansen, investeringsekonom på Nordnet.

Vad är typiskt för den danska aktiemarknaden?

De stora danska bolagen präglas av att de är globala företag som är marknadsledande i sin nisch. De är mycket globala, med 95% av omsättningen utomlands och jämförs med konkurrenter på en internationell marknad varje dag. Att investera i danska aktier ger över tid generellt en balanserad global exponering, även om den såklart inte är riskfri. Detta beror på att den mäts med en global måttstock av globala investerare. Danska aktier är dyra och det har de varit i många år, men det bottnar i att de är marknadsledande och ofta ger bra avkastning till sina investerare.

De stora branscherna i Danmark är biotech och företag relaterade till jordbruk. Vi är även världsledande på hörapparater.

Vad ska du tänka på när du investerar i Danmark?

Du får en global exponering. Det handlar inte om vad som händer i Danmark, utan omfattar i högsta grad även handelskonflikten mellan USA och Kina. Vi är en av de mest öppna ekonomierna. Mer internationell handel är positivt för Danmark och mindre handel är negativt - så vi är väldigt beroende av vad som händer i den globala handeln.

Varför ska du investera här?

För att företagen är globala marknadsledare. Tänk inte att du investerar i Danmark, tänk att du investerar i bolag som är mycket innovativa och högt prissatta för att de är globala ledare. Här har du exempelvis bolag som Vestas och Ørsted inom omställning till grön energi, Novo Nordisk inom läkemedel, Demant och GN Store Nord inom hörapparater och audiologisk utrustning, och Novozymes och Chr. Hansen inom enzymer för att nämna några.

Topplista över de mest populära danska aktier bland Nordnets kunder.

Uppdaterat 7 januari 2020.


Aktier

Antal kunder

NOVO NORDISK B

24 359

DANSKE BANK

22 242

VESTAS WIND SYSTEMS

13 160

BAVARIAN NORDIC RESEARCH INST.

9 190

GENMAB A/S

9 028

PANDORA A/S

7 877

Ørsted

7 625

Ambu B

7 402

DSV Panalpina A/S

6 998

Nordea Bank Abp Denmark

5 461

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.